Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christofer Lundholm (fotograf null)

Christofer Lundholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Är en ideologiskt grundad politiker som tror på frihet för den enskilda individen. Med friheten följer ett ansvar för sig själv och sina medmänniskor. Frihet under ansvar helt enkelt. Som gymnasielärare är jag mycket engagerad i skolfrågor. Skolan ska vara en plats där varje elev ska kunna utveckla sina färdigheter och tillskansa sig kunskap som bidrar till ett livslångt lärande.

Presentera dig själv

Är en familjefar med sambo och en dotter. Är intresserad av samhällsfrågor, historia och natur. Är jägare och försöker så ofta det tillåts vara i skog och mark. Arbetar dagsläget som gymnasielärare och kommunpolitiker.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare med behörighet i samhällskunskap och historia

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering som leds av en moderat statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christofer Lundholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Det är en självklarhet att skolor ska kunna bedrivas i företagsform och plocka ut vinst. Utan friskolor som bedrivs i företagsform har vi ingen valfrihet när det gäller den självklara rätten att välja skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Kärnkraften bör vara en sjävklart del av den svenska energiförsörjningen. Den är pålitligt, ger mycket energi och är säker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Ska vi kunna bekämpa gängkriminaliteten är det ett måste. Vi måste ta till med hårdare tag för att vinna kriget mot kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig RUT-avdraget skapar fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Att avskaffa det är att öppna upp för mer svartarbete inom städbranschen och totalt vansinne.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Självklart ska vi bistå fattiga länder, men vi måste villkora biståndet så det går till länder som arbetar för ökad demokrati och frihet för den egna befolkningen. Länder som går i motsatt riktning ska ej få bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Kungahuset och monarkin är en självklarhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Hela Sverige måste kunna leva och bilen är en av de främsta frihetssymbolerna för att lätt kunna ta sig var som helst. Det är inte rimligt att hårt arbetande människor ska lägga en förmögenhet på drivmedel bara för att ta sig till och från jobbet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Fastighetsskatten var ett gissel som vi aldrig ska återinföra.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Kultur ska bedrivas på marknadsmässiga grunder. Skattebetalarna ska inte subventionera kultur som inte kan bära sig själv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Bygg kärnkraft istället. Vindkraft är inte effektiv och har en negativ påverkan på närmiljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Vi måste få ordning på den människohandel som sker med tiggare. Därav behöver vi förbjuda det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig En självklarhet. Ingen politiker ska bestämma hur en familj väljer att dela sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Vi måste tillse att ha en migrationspolitik som leder till att fler människor återvänder till sina hemländer. Då är tillfälliga uppehållstillstånd en självklarhet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig NATO är det bästa strandskyddet. Har varit för ett NATO medlemskap sedan jag gick på gymnasiet. Mer internationellt samarbete kan bara vara av godo.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Vi behöver inte ökad A-kassa eller bidrag. Vi behöver fler incitament för att människor ska gå från bidrag till jobb. Det måste bli mer lönsamt att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Effektivisera andra områden så vi kan lägga mer pengar på försvaret. Skatten är redan för hög överlag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Vi behöver en kunskaps orienterad skola. Med tidigare betyg ligger ett större fokus på inlärning och kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Är stark motståndare till det kommunal skatteutjämningssystemet. Staten måste ta ett större ansvar för att hjälpa fattiga kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Böter som det är idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christofer Lundholm: Satsa på annan infrastruktur där pengarna behövs betydligt mer.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Sverige har tagit ett enormt ansvar när det gäller asylsökande under 2010-talet. Det är dags för andra EU-länder att ta sitt ansvar. Vi behöver koncentrera oss på att integrera de människor som kommit till Sverige de senaste åren.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christofer Lundholm: Vi behöver använda dessa typer av metoder i mycket större utsträckning för att komma åt och bekämpa gängkriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Det måste löna sig att arbeta oavsett inkomst och därför bör inkomstskatten sänkas för alla som arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christofer Lundholm: Extra viktig Vi måste ha ett aktivt skogsbruk och kan inte lägga en våt filt över landets skogar. I större utsträckning behöver skogsägarna få råda över sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christofer Lundholms val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning