Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Sundregård (fotograf null)

Linda Sundregård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer driva de gröna frågorna, liksom jämställdhets- och funktionsrättsfrågor om jag får chansen.

Presentera dig själv

Småbarnsförälder som tycker klimatfrågan är det viktigaste vi har. Omställning krävs nu. Annars kommer vi se mycket mer av extremväder som leder till vattenbrist, översvämningar och bränder, fler pandemier och ökad migration på grund av konflikter och naturkatastrofer. Är miljövetare, bor på landet, tycker man ska kunna resa hållbart utanför stan och gillar katter.

Vad har du för yrke?

Samordnare/Projektledare på myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda Sundregård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Linda Sundregård: Extra viktig Kärnkraft är ingen hållbar lösning på klimatkrisen. Vi behöver mer förnybar energi, inte energi från uran som bryts i ohållbara gruvor. Kärnkraft skapar även avfall som måste tas omhand i tusentals år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Linda Sundregård: Tjänstekonsumtion är bra för en hållbar ekonomi. Bidraget kan användas för att stimulera en ökad cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Linda Sundregård: Vi behöver minimera användningen av fossila bränslen. Det gör vi inte med sänkta skatter på det som bidrar till klimatkrisen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Linda Sundregård: Kultur är viktigt för vårt välmående och den ska vara tillgänglig för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Linda Sundregård: Fattigdom är inget brott. Bättre att lägga resurser på att hjälpa istället för att bötfälla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Linda Sundregård: Jämställdhet är viktigt och finns det flera föräldrar ska de ta lika stort ansvar för barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Linda Sundregård: Skattemedel ska gå till vården och inte till privata vårdbolag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Linda Sundregård: Det skapar trygghet och möjligheter till inkludering.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Linda Sundregård: Tågtrafik behövs för omställning till hållbart resande. Det behövs mer järnväg generellt och upprustning av den vi har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Sundregårds val:

  • Energipolitik
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat