Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

David Bernardi (fotograf null)

David Bernardi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill slopa kravet på kök för att öppna serveringsställen. Jag vill se att det ligger små mysiga nischade barer i hela staden. Jag vill att politiken ska förenkla för småföretagare att anställa och växa. Jag vill utöka alkoholservering och slopa systembolagets monopol. Jag vill att alla ska kunna leva sina liv helt på sina villkor. Att få älska vem man vill, och leva som man vill.

Presentera dig själv

Jag är en italiensk göteborgare, småbarnspappa och har jobbat i krogbranchen i 15 år, innan jag gick över till politik på heltid. Jag brinner för rätten att bestämma själv. Jag kan bestämma själv hur mitt liv ska se ut, och det vill jag att alla andra ska få göra också.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hade velat se Alliansen återuppstå. Tyvärr räcker ju inte rösterna till för det i nuläget, och det är nog inte möjligt i dagsläget. Men det är vad jag VILL. Jag vill att det samarbetas kring stora frågor och att ytterkanterna hålls borta från inflytande. Jag hade gärna sett att C och L stodi mitten som ett liberalt oppositionsblock och kunnat agera vågmästare.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

David Bernardi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar David Bernardi: Läraren är nyckeln till framgång och lärarens position i klassrummet ska stärkas. Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som valfriheten kommer fler till del. Elever som behöver stöd ska få det, därför behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Digital automatiserad rättning av nationella prov och extern granskning ger mer likvärdiga o rättvis

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar David Bernardi: Extra viktig Kärnkraften som finns är viktig, men vi måste ställa om till grön energi och pratet om nya kärnkraftverk är orimlig. Det kan ta upp till 20 år innan det är på plats. Vi behöver storskalig havsbaserad vindkraft och utbyggnad av solelsproduktion samt vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar David Bernardi: Som ett av världens rikaste länder måste vi ta ansvar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar David Bernardi: Landsbygden måste ges rätt möjligheter och grund till att kunna fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar David Bernardi: Absolut inte.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar David Bernardi: ”Inte i min trädgård” är inte längre ett gångbart argument. Sverige behöver energi och vi måste bygga ut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar David Bernardi: Man kan inte förbjuda fattigdom

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar David Bernardi: Absolut. Om vissa inte känner sig bekväma med att vara man eller kvinna så är det självklart att de ska ha en kategori som passar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar David Bernardi: Extra viktig Det är upp till den offentliga vården att matcha. Varför skulle någon vilja sitta på en vårdcentral i flera timmar för att få utskrivet allergitabletter när man kan lösa det på 10 minuter från soffan? Vi kan, och ska inte stoppa utveckling som underlättar folks liv.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

David Bernardis val:

  • Energipolitik