Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Roslana Cederhage (fotograf Alice Bremberg)

Roslana Cederhage

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill trygga friheten i vardagen för medborgare som upplever en ökad otrygghet med att ex. gå ut med hunden eller en löptur på kvällen. Är för ökad kameraövervakning, ser gärna krav på språk- och samhällskunskap till en viss nivå för ett svenskt medborgarskap, vill lyfta vattenförsörjningen och eftervård förlossning. Är positiv till en utredning om legalisering av cannabis på medicinskt recept.

Presentera dig själv

Bor på Södermalm och har två små barn. Är en realist med tålamod som gillar att få saker gjorda, drivs av att förbättra och underlätta. Har dansat balett sedan barnsben, bott och surfat i sydamerika, talar fyra språk. En röd tråd i min arbetslivserfarenhet är att jag har jobbat med människor ex. i maktposition, arbetslösa unga vuxna i utanförskapsområden.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare och kommunikationsansvarig

I vilket land är du född?

Tadjikistan

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Tobias Billström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som ger partiet mest genomslag för sin politik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Roslana Cederhage

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Roslana Cederhages val:

  • Lag och ordning