Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma Berginger (fotograf Jean-Pierre Zeito)

Emma Berginger

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimathotet är akut och jag vill jobba för att snabbt och varaktigt minska utsläppen. Jag vill se en rättvis omställning som får med alla: såväl klimatengagerade miljövänner som dem som inte är särskilt intresserade. Vi behöver också minska klyftorna i Sverige och långsiktigt få bort våldet och brottsligheten från våra gator. Alla barn och unga ska kunna få en trygg uppväxt.

Presentera dig själv

Jag är en 35-årig småbarnsmamma som bor på landet med ängen, skogen och åkern som närmaste granne. Som riksdagsledamot för Miljöpartiet kämpar jag varje dag för en hållbar framtid för såväl mina döttrar som alla andra barn. Jag gillar att resa med tåg och att cykla. När jag är ledig tycker jag om att umgås med familj och vänner, träna, odla, spela piano och laga god, vegetarisk mat.

Vad har du för yrke?

Jag har en kandidatexamen i ledarskap- och organisation.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Utgångspunkten måste vara att få igenom så mycket grön politik som möjligt. En regering med MP, S, V och C som har möjlighet att få igenom sina förslag i riksdagen genom att ha en majoritet bakom sig har bäst förutsättningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emma Berginger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Den skolpeng som betalas till skolor borde användas till att göra skolan så bra som möjligt för de barn och elever som går i skolan. Eventuella överskott ska helt gå tillbaka till verksamheten och aldrig betalas ut som vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Kärnkraften är inte ett miljövänligt energislag. Det finns alltid en risk för olyckor med allvarliga konsekvenser och avfallet är farligt i hundra tusen år. Brytning av uran har också stora negativa miljökonsekvenser. Utöver detta är kärnkraften dyr och tar lång tid att bygga ut. Jag vill hellre satsa på förnybara energislag som vindkraft och solel samt energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Polisen behöver bygga förtroende hos allmänheten i brottsutsatta områden. De kan redan idag genomföra visitationer av misstänkta. Visitationszoner skulle drabba vanliga människor i utsatta områden och minska förtroendet mellan polis och allmänhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Att köpa hushållsnära tjänster är inte problematiskt i sig. Att konsumera tjänster istället för varor kan vara positivt för klimat och miljö, men jag är tveksam till om det är ett prioriterat område för staten att subventionera genom ett avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Sverige som är ett rikt land behöver bidra för att minska fattigdom, svält och lidande för dem som är utsatta för krig och katastrofer. Genom biståndet kan vi också bidra till en mer demokratisk och säker värld. Biståndet behövs mer än någonsin då rekordmånga människor i världen befinner sig på flykt och fler kommer att drabbas av konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Ingen borde födas till ett ämbete i ett modernt och demokratiskt samhälle.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Klimatförändringarna hotar människor och miljö. Att då sänka skatten på bensin och diesel är ytterst problematiskt. Samtidigt har jag en förståelse för att dyrare bränslepriser kan drabba ekonomiskt utsatta. Men då bör det utgå kompensation till dessa grupper. Transportsektorn behöver bli helt fossilfri. Vi behöver bygga ut alternativen så att fler kan resa med kollektivtrafik, cykel och elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: De ekonomiska klyftorna i Sverige behöver minska därför behöver skattesystemet utvecklas i en mer progressiv riktning med ökad beskattning på kapital. Jag är dock skeptisk till att höja skatten på fastigheter, vilket riskerar att slå orättvist. Jag vill också se ett fortsatt arbete med att höja skatten på det som är skadligt för miljö och klimat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Offentligt stöd är en viktig förutsättning för ett fritt kulturliv och konstnärlig frihet. En helt marknadsstyrd kultur skulle slå ut mindre aktörer som utövar konst och kultur som inte är mainstream och kommersiellt gångbar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Sverige behöver en kraftigt utbyggd produktion förnybar el och då är vindkraften viktig. Idag säger många, framförallt Moderatledda, kommuner nej till att bygga vindkraft på icke sakliga grunder. Kommuner behöver fortsatt få vara med och bestämma var vindkraft ska byggas ut, men processen måste bli bättre så att det blir svårare att neka vindkraft utan sakliga skäl.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Att vara fattig och be om hjälp ska inte vara brottsligt. Det behövs ett utökat stöd till fattiga och utsatta personer såväl här i Sverige som i de länder som många av de personer som tigger på gatorna kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: En bra och enkel lösning för den som inte definierar sig som vare sig man eller kvinna. Könsidentitet är inte binärt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig För att få en ökad jämställdhet är ett jämnare uttag av föräldraledigheten viktig. Det ger både föräldrarna möjlighet att anknyta till sitt barn och ger mer jämlika villkor på arbetsmarknaden. Miljöpartiet föreslår en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel av dagarna öronmärks för vardera föräldern och där en tredjedel är fri att fördela eller överlåta till en annan vuxen i barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Vården behöver bli mer tillgänglig och digital, ja, men de digitala nätläkarna har lett till att många patienter söker konsultation av mindre och inte alltid nödvändiga skäl. Nätläkarna tar betalt av regionerna för detta, vilket har gjort att skattepengar har betalats ut som vinster istället för att ge vård till dem som verkligen behöver. Det behövs bättre tillgänglighet till 1177.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: För ökad integration och bättre etablering är det bättre med permanenta uppehållstillstånd. Det ger ökad trygghet och förutsättningar att fokusera på arbete, studier och att bli en del av samhället. Särskilt problematiskt är icke permanenta uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer där att vara osäker på om man får stanna skapar fruktansvärd stress, vilket påverkar barnens utveckling skadligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Sverige ska inte vara med i en kärnkraftsallians där vi tvingas att anpassa vår politik efter presidenter i länder som Turkiet eller USA. Jag har förståelse för att ett krig i vår närhet skapar stor oro, men då är det desto viktigare att agera klokt. Miljöpartiet vill rusta upp det svenska totalförsvaret med särskilt fokus på det civila försvaret så att vi kan klara framtida kriser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: En stark grundtrygghet är viktigt i ett jämlikt samhälle. Den som blir arbetslös måste få rimligt stöd. Miljöpartiet vill att alla som arbetar ska omfattas av A-kassan och att grundersättningen ska höjas. På sikt vill Miljöpartiet införa ett gemensamt trygghetssystem som omfattar alla, såväl den som blir sjuk som den som blir arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Strandskyddet har skyddat våra stränder och behövs fortsatt, annars riskerar de att byggas igen. Stränder är viktiga för växter och djur - det är fiskarnas barnkammare! Även allmänhetens tillträde till stränder skyddas med strandskyddet och gör att vi kan besöka stränder för att till exempel bada eller ströva.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Försvaret behöver rustas upp, vilket kostar pengar. Vi vill inte att man ska behöva skära i andra viktiga områden, därför behöver upprustningen finansieras av höjd skatt. För att inte människor som redan har en tuff ekonomisk situation ska drabbas föreslår Miljöpartiet att det ska återinföras en värnskatt för personer med höga inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Public service har en viktig funktion för demokratin och behöver fortsatt ha ett brett uppdrag som ger nytta till många. Public service hotas av de högerkonservativa partierna som kraftigt villskära ner och kanske till och med lägga ner delar av Sveriges Radio och SVT. Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen så att den skyddas mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Omställningen av transportsektorn behöver skyndas på och för att ge såväl industrin som hushållen en tydlighet behöver nybilsförsäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar stoppas. En bil i Sverige lever i snitt i 17, vilket innebär att många bilar lever betydligt längre än så. Varje ny bensin- och dieseldriven bil låser därmed fast oss i fossilberoende för lång tid framöver.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Att ge betyg i lägre åldrar leder till att fokus för studierna hamnar på vilket betyg varje prestation leder till snarare än att barnen blir motiverade att lära sig mer. Betyg i lägre åldrar leder också till ökad stress och att svaga elever slås ut. Betyg kan behövas exempelvis vid urval för fortsatta studier, men då bör de fokuseras till de senare årskurserna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Olika kommuner har olika ekonomiska förutsättningar och skatteutjämning mellan kommuner är viktigt för att skapa mer likvärdighet, exempelvis inom skolan och omsorgen. Miljöpartiet vill också att staten tar ett större ansvar för finansieringen av skolan för att alla barn ska få till gång till en bra skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Att "köpa sig rätten" att utnyttja en persons kropp sexuellt är ett allvarligt övergrepp och brott, därför är det rimligt att straffet skärps. Det är beklämmande att se hur män som köper sex ständigt kommer undan utan någon allvarligare påföljd.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Marknadshyror skulle leda till ökade hyror och ökad segregation. Miljöpartiet vill behålla och utveckla det statliga investeringsstödet för produktion av hyresrätter så att vi minskar bostadsbristen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Fler behöver åka tåg istället för flyg och bil och mer gods behöver transporteras på järnväg istället för med lastbil på väg. Eftersom järnvägarna idag i princip är fulla behövs nya stambanor. När vi ändå bygger ny järnväg är det rimligt att bygga för moderna och snabba tåg. Med korta restider mellan Sthlm-Gbg-Malmö och städer däremellan blir inrikesflyget i södra Sverige överflödigt!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Staten behöver ta ett utökat ansvar för finansiering och att vi får en likvärdig vård i hela landet. En stor omorganisation för att förstatliga vården riskerar att ställa till mycket oreda utan att leda till förbättringar för patienterna och de som jobbar inom vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Karensdagen leder till att många går till jobbet trots att de är lite sjuka, vilket bidrar till ökad spridning av olika sjukdomar och ohälsa. Det ger också orättvisa förutsättningar då den som tjänar mer kan ta sig råd att stanna hemma, medan den som har det tufft ekonomiskt inte kan stanna hemma vid sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: En trygg arbetsmarknad är viktig. Miljöpartiet vill motverka problemen med otrygga anställningar och problemen i gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emma Berginger: Gruvor behövs, men när en ny gruva ska öppnas måste det prövas mot högt ställda miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Berginger: I en värld där många människor befinner sig på flykt från krig, konflikter och miljöförstöring behöver vi ha en solidarisk inställning till att ta emot flyktingar. På så sätt kan vi också motivera andra länder i EU att ta ett ökat ansvar. Rätten till asyl är en mänsklig rättighet som måste värnas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Berginger: Den grova gängkriminaliteten är ett hot mot samhället. Det är viktigt att polisen har möjlighet att klara upp brott och lagföra de kriminella. Samtidigt är det viktigt att värna integritet och mänskliga rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Berginger: Klyftorna i Sverige har ökat. De rika har blivit rikare och de som är ekonomiskt utsatta har blivit allt fler. Skattesystemet behöver bidra till att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Vi har också stora behov av att finansiera den nödvändiga klimatomställningen. Den som tjänar mycket pengar ska betala högre skatt än den som tjänar lite.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emma Berginger: Extra viktig Sverige behöver skydda mer skog för att bevara den biologiska mångfalden och rädda gammelskogar och fjällskogar. Dagens skogsbruk leder till alltfler artfattiga och åldershomogena skogsplantager. Jag vill att skogsägare stöttas för att kunna bedriva ett mer naturnära och hyggesfritt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma Bergingers val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning