Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Szefer (fotograf )

Patrik Szefer

Varför ska väljarna rösta på dig?

för att sjukvården, skola, socialtjänsten, rättsväsendet och förebyggande insatser ska fungera i tid. samt att östersjön, Bottenviken med våra naturälvar måste prioriteras. samma gäller mer närproducerad mat, bönder och vår landsbygd som måste kunna utvecklas och inte ha sämre förutsättningar med dagen politik som förs är landsbygden påverkad på flera sätt. då även folks frihet

Presentera dig själv

en kille som gillar många bollar i luften och vill ta ansvar, familj med 8 barn inkl 3 bonus och alla människor och barn måste ha det bra i nuet och i framtiden.

Vad har du för yrke?

arbetsledare inom vvs industri

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Juno blom

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Patrik Szefer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig skolor som fungerar bra behöver motivation att utvecklas. kommunala skolorna utvecklas pga. drivna skolor. det skapar utveckling för alla barn i sverige

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig 4 generationens kärnkraft med fortsatt forskning och utveckling är viktigt. i början på 1900-talet var det vatten kraften idag finns det bättre och vattenkraften idag måste miljöanpassas på ett bättre sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är viktigt för att kunna trygga mot planerade sprängningar och skjutningar

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är bra för att få fler i arbete

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig kungahuset är ett varumärke och drar till sig turism som gynnar olika näringar, restauranger och andra museum.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig bränslet idag kan för landsbygden inte överstiga 15 där folk dagligen är i behov av 2 bilar bara för att inte friheten ska begränsas på sin fritid. en hållbaromställning tack som passar alla. en del kan ha köpt sin sista bil i livet eller studerar eller annat. men många vill inte köpa ens en bil över 50.000 kr. folk ska också har råd att tanka sin båt eller skoter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig vi ska inte ha skatt ska många tvingas flytta då

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det behövs en blandning

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig inge vindkraft i Sverige vi vill inte ha det som längst den holländskakusten i våra skogar och kring hav som påverkar sveriges attraktivitet, fågelliv och annat

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: det behövs förbud utanför mataffärer och på torg.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: folk måste kunna styra över sitt eget liv

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig friheten hur man delar penningen måste få vara fritt alla har olika situationer max 30 dagar ska vara låsta pga att alla föräldrar ska se vilket arbete den andra gör och uppskattar det men man ska sedan få välja fritt själv

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig digitala alternativ ska användas på rätt sätt mot närmaste vårdcentral eller sjukhus

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig bara uppehållstillstånd vid arbete och bostad om man ska integreras i Sverige annars bara tillfälligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är viktigt vi ligger efter i skydd

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig folk ska kunna klara sig vid problem

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig exploatera utifrån rätt förutsättningar men inte så det påverkar fisket och övergödning av sjöar pga avlopp, reningsverk och annat.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig lss, vård, skola och annat lider

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är bra med fri tv

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig är el hållbart? hur påverkas miljön av ökade gruvor, har man kikat på helheten, e85 var också en flopp, har folk hunnit ställa om. lägg mer enrgi så vi kan äta fisken i östersjön istället och när den fisk som kommer upp i våra älvar och vattendrag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är bra så man får rätt hjälp i tid. betyg är till för att mäta kunskap och att man ska kunna få rätt hjälp i tid än att hamna i utanförskap,

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig kommuner måste börja samarbeta över gränserna

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: kvinnan kan många gånger vara tvingad och det är inte alltid ett yrke man valt, samt kanske mänsklighetens sexuella syn försämras mellan man och kvinna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det påverkar för många människor, hyra efter standard och inget annat.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig finns inte ens x2000 i norrland och tågen rullar inte så satsa först att bygga ut dubbelspår luleå-kiruna och 250 km/timmen räcker i sverige. underhåll istället all järnväg i sverige som idag har bristande problem

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det behövs bara 3-4 regioner och det måste bli mer jämlikt och det skapar regioner med fler erfarna politiker som har koll att sjukvården fungerar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det drabbar människor för mycket

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig det är inte bra då vid minsta lilla problem så kommer det ska ett stort flöde att folk måste byta jobb oftare och det är ingen trygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig vi vill inte gräva upp hela sverige och mer krav måste ställas så inte miljön, vattendrag blir drabbade det påverkar självhushåll, naturälvar och kanske framtiden är besöknäring om det svajjar på världsmarknaden. lkab är ca 5% på världsmarknaden en nål i en höstack och finna bara pga bra kvalite och innovationer. fler olika arbetstillfällen måste skapas i sverige och gruvor endast om det är hållba

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig endast av skyddskäl familjer i förstahand.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Szefer: det hade kunna få bukt på många problem

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig man ska inte ta pengar, dem som är mer driven tjänar mer och ska få något ut av det som även leder till utveckling i landet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Szefer: Extra viktig man ska inte kalhugga skog

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Szefers val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning