Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Haldorsdotter-Lindqvist

Vad har du för yrke?

Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen är ett så starkt miljöparti som möjlig. Bäst är en rödgrön majoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Haldorsdotter-Lindqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Extra viktig Ja till mångfald på friskolor men nej till dräneringen av skattemedel som aktieutdelningar ger. Vinst ska inte stå över utbildning!

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Vi är för bensin och diesel-beroende i Sverige redan, istället behövs andra insatser för att tex. öka hållbart resande.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Förbud hjälper sällan i längden, fattigdom är en komplex fråga och ska också hanteras som det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Extra viktig Just nu ser vi att privata aktörer bidrar till fel prioriteringar i vården som helhet och därmed ett mer oeffektivt användande av skattemedlen, det är inte bra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Ovissheten och tryggheten för människor som väntar på beslut ger sämre möjligheter för en bra start och etablering.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Sverige behöver nya stambanor med mer plats för fler tåg, det är alldeles för trångt på våra spår som det är idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Just nu blir rika rikare och fattiga fattigare, det är inte en bra utveckling.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Karin Haldorsdotter-Lindqvist: Extra viktig Idag finns mest skogsplantager i Sverige och väldigt lite riktig gammelskog. Vi måste vara försiktiga och ta hand om skog med höga naturvärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Haldorsdotter-Lindqvists val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning