Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tony Rahm (fotograf null)

Tony Rahm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mig får väljarna en engagerad, påläst och tydlig ledamot. Jag är drivande moderat för de stora visionära och långsiktigt viktiga frågorna som klimatomställningen, energiförsörjningen, teknikutvecklingen, infrastruktursatsningarna och näringslivets förutsättningar.

Presentera dig själv

Jag är en samhällsengagerad medborgare som drivs av att skapa ett samhälle som gynnar de som arbetar hårt och är drivande. Brinner för politik och idén om individens frihet och ansvar i ett samhälle där staten är stark men smal. Är civilekonom och har genom åren jobbat både privat och offentligt. Bott i Malmö hela mitt liv och är uppvuxen i Oxie.

Vad har du för yrke?

Skattehandläggare och bagerioperatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

George W. Bush & Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med ett starkt moderat ledarskap.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tony Rahm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Att föräldrar och elever fritt kan välja skola är oerhört viktigt. Vinst är lika med lönsam verksamhet vilket visar på en bra verksamhet. Självklart ska ingen skola kunna tumma på kvaliten. Det är dåliga skolor vi ska åtgärda.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Extra viktig Alla elproduktion i Sverige måste byggas ut för att klara klimatomställningen, vindkraft, kärnkraft, vätgas och ellagring. Kärnkraften kommer vara en oerhört viktig del i detta, stabilt och fossilfritt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Ett av flera verktyg som kan användas för att lösa den breda och djupa kriminaliteten i Sverige. Dock ingen universallösning och ska användas med återhållsamt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Jag vill se ett reformerat skattesystem där arbete och företagande beskattas betydligt lägre än idag. Då måste justering av andra skatter och avdrag göras. RUT-avdrag innebär i praktiken att staten bestämmer att det ska vara mer förmånligt att få ens hus städat än att man åker ut och reser.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Dagens mål om en procent av BNP till bistånd är fel och fokus för biståndspolitiken ska vara tydliga resultat med kvalitativa mål. Större ansvar måste tas för att biståndet når avsedd effekt istället för att fokusera på mängden bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Jag är rojalist och anser att Kungahuset med deras representation och förvaltningsuppdrag har en väldigt viktigt uppgift i vårt samhälle.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Skatt på dåliga saker bör inte sänkas. Vi bör istället så snabbt som möjligt ställa om till elektrifiering av fordonsflottan. Det finns andra sätt att minska de negativa effekterna för de som hårdast drabbas av höga bensin- och dieselpriser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Jag vill se ett reformerat skattesystem där arbete och företagande beskattas betydligt lägre än idag. Då måste justering av andra skatter göras. Det brukar talas om skadliga skatter och där är fastighetsskatten en av de minst skadliga och skatt på arbete den mest skadliga. Det totala skattetrycket ska totalt minska betydligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Bra om andra aktörer kan vara med och bidrag till kulturen. Kulturen spelar en oerhört viktig roll i vårt samhälle men i den tid vi lever i måste utgifter prioriteras till områden som landets inre och yttre försvar, klimatomställningen och välfärdens kärna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Viktigt med utbyggd vindkraft (och andra energislag) för att få mer elproduktion i Sverige. Processerna måste förenklas och förkortas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Föräldrar och inte politiker vet bäst hur de själv ska fördela tiden inom familjen och hur de på bästa sätt ska få ihop vardagspusslet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Det behövs olika aktörer inom välfärden och nätmäklaren har drivet på innovation och nya sätt att möta patienterna. Detta är i grunden mycket bra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Viktigt att vi fokuserar på att det i betydligt högre utsträckning ska löna sig att arbeta mot att inte arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Bättre förutsättningar måste ges till landsbygden för att utvecklas och utnyttja sina tillgångar och då är förändrat strandskydd en viktig åtgärd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Svenska staten lider inte brist på skatteintäkter. Istället handlar det om att prioritera rätt och då är satsningar på ett lands försvar en av de allra viktigaste uppgifterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Public service bör i betydligt mindre utsträckning göra sådant som marknaden klarar av att göra. Public service bör istället fokusera mer på demokratiuppdraget med olika nyhets- och samhällsprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: 2025 är snart här och ett så snabbt förbud kommer få stora konsekvenser. Sen kanske omställningen på marknaden kommer gå snabbare än politikernas önsketänkande och ett förbud på sikt är bra. Dock är förbränningsmotorer inget problem om de förbränner återvinningsbart bränsle.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Uppföljning och kontroll av kunskapsnivån är bra eftersom rätt stöd och åtgärder då kan sättas in i tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Målsättningen bör vara att fler kommuner ska bli rika. Att ”fattiga” kommuner räddas av andra leder inte till effektiviseringar och förbättringar i dessa kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Med marknadshyror får vi en större rörlighet på bostadsmarknaden och det byggs mer. Reglerade priser på en marknad är aldrig bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Extra viktig Att lägga enorma summor på ett projekt med föråldrad teknik, räls, istället för att lösa de regionala problemen med infrastruktur är helt fel. Elektrifieringen går dessutom så snabbt nu att det snart går att pendla mellan t.ex. Malmö och Stockholm med elflyg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Huvudmanskapet är inte det viktigaste. Däremot är det viktigt att sjukvården styrs effektivt och ändamålsenligt med betydligt mindre byråkrati. I detta sammanhang är det därför viktigt att privata aktörer ges större utrymme att förbättra och utveckla svensk sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Speciellt för mindre företag är det viktigt att kunna välja sitt team och arbetsgrupp utan att krångliga regler ska försvåra företagets utveckling.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tony Rahm: Extra viktig Processerna måste både förenklas och gå snabbare. Detta är helt avgörande för om vi ska klara klimatomställningen och göra oss oberoende av andra länders smutsiga gruvverksamhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tony Rahm: Sverige har redan tagit ett stort ansvar. Nu gäller det att lösa den enormt stora integrationsutmaningen först.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tony Rahm: Polisen i Sverige bör få samma verktyg att sätta ditt kriminella som finns i andra länder

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tony Rahm: Extra viktig Skatt på arbete och företagande måste sänkas i Sverige. Vi är ett litet och konkurrensutsatt land som är helt beroende av en dynamisk och kunskapsintensiv ekonomi. Då måste det löna sig betydligt bättre att utbilda sig, arbeta hårt och driva företag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tony Rahm: Extra viktig Sverige utgörs av 70% skog och skogen har fördubblats sedan 1930. Med detta som perspektiv kommer svensk skog vara en avgörande faktor för att klara klimatomställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tony Rahms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi