Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Josefin Malmqvist (fotograf Ola Hedin)

Josefin Malmqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vårt största samhällsproblem är att delar av samhället splittras av ett växande utanförskap. Sverige behöver återvända till arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta. Nytänkande, mod och handlingskraft är avgörande för att få till en förändring. Jag har visat att jag arbetar hårt och målmedvetet. Nu söker jag förtroende att få fortsätta det arbetet.

Presentera dig själv

Riksdagsledamot (M) för Stockholms län och ordförande för Moderatkvinnorna. Brinner för arbetslinjen och var och ens möjlighet att förverkliga sina drömmar. Därför extra stolt rekordhållare i minskat utanförskap, i min tidigare roll som kommunalråd i Sundbyberg. Jag har en examen i filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi från University of Oxford.

Vad har du för yrke?

Managementkonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre som med handlingskraft kan vända utvecklingen och leda Sverige i en ny riktning. Det görs bäst med partier som har samsyn kring Sveriges problem och vägen framåt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Josefin Malmqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Alla barn, oavsett familjens ekonomi, ska ha rätt att välja den skola som passar dem bäst. Men friskolereformen behöver vårdas och fusket och de oseriösa aktörerna måste stoppas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Sverige behöver mer planerbar och fossilfri elproduktion. Ska vi klara att minska våra utsläpp och ha ett fungerande elsystem är kärnkraften nödvändig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: RUT-avdraget har varit viktigt för många familjers möjlighet att köpa in avlastning med det obetalda hemarbetet, och är därför viktigt för jämställdheten. RUT-avdraget behöver istället utökas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Fokusera mer på kvalitet och resultat i biståndet, än på kvantitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Människor som är beroende av bilen för att få livet att gå ihop ska inte dra ett tyngre lass i klimatomställningen. Det är inte rättvist.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Fler bör uppmuntras att äga sitt boende, inte straffbeskattas. Dessutom riskerar fastighetsskatten att driva människor från hus och hem, eftersom värdet på boendet kan ha gått upp men inte nödvändigtvis inkomsten under samma period. Den är omoralisk och ska stoppas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Alla ska få möjlighet att välja sin läkare och vårdcentral, inte bara de som har råd att betala.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Det måste löna sig bättre att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Stärk äganderätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Försvaret måste stärkas, men det bör finansieras genom effektiviseringar inom andra områden, så som bidrag och bistånd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Underlätta för fler att göra hållbara val, genom exempelvis att bygga ut laddinfrastrukturen, men förbud är fel väg att gå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Fler elever behöver tidigare få en tydlig bild av sitt kunskapsläge. Genom tydliga kunskapskrav kan vi lyfta den svenska skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Fokusera istället på vilka faktorer som påverkar kommuners förutsättningar. Idag kompenseras för sådant som kommunen kan påverka, exempelvis arbetslöshet, vilket gör att kommuner har ekonomiskt incitament att inte minska arbetslösheten. Det är helt fel.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Josefin Malmqvist: Fokusera på att rusta den befintliga svenska järnvägen, innan det blir tid för mångmiljardinvesteringar i ny järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Josefin Malmqvist: Vi måste få ordning på integrationen av de som redan kommit till Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Josefin Malmqvist: Vi måste göra mer för att knäcka den grova kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Josefin Malmqvist: Vi måste kunna bruka den svenska skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Josefin Malmqvists val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning