Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefana Hoti (fotograf Andreas Larsson)

Stefana Hoti

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står stadigt i vår gröna ideologi. Jag kämpar för en progressiv och lösningsfokuserad politik som utjämnar klyftorna och lämnar en hel planet till kommande generationer. Jag tänker alltid på hur politiska beslut påverkar människor i vardagen och lyfter underrepresenterade gruppers perspektiv och intressen. Jag vill komma åt roten av problemen snarare än att behandla symptom.

Presentera dig själv

Jag kom till Sverige som 13åring efter att ha överlevt NATO bombning i Belgrad 1999. Detta har präglat min kamp för social rättvisa, asylrätt och jämlika uppväxtvillkor för alla barn. I tio år har jag arbetat med barnrätt och jämställdhet innan jag började ägna mig åt politik på heltid för att kämpa för klimat, miljö och ett samhälle där det ska vara lätt att leva hållbart.

Vad har du för yrke?

Barnrättsstrateg, numera partiföreträdare för MP Malmö.

I vilket land är du född?

Serbien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand & Alexandria O.Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Vi ser att det allra bästa för Sverige är en rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefana Hoti

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning, aldrig vinst. Barns lärande och rättigheter ska ligga i fokus. Vinstutdelande aktiebolag ska inte bedriva skolverksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Kärnkraft är extremt dyrt, tar väldigt lång tid att bygga, medför enorma säkerhetsrisker och marknaden är inte längre intresserad av det. Sverige ska vara självförsörjande på förnyelsebar och billig el så snart som möjligt. Då kan vi inte fastna i förra sekels diskussioner om kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Visitationszoner drabbar människor i socioekonomiskt utsatta områden, bidrar till stigmatisering och rasprofilering och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Polisen har redan idag lagstöd att visitera dem de behöver kontrollera, det räcker gott och väl.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Det är bättre för klimat och miljö att konsumera tjänster än varor. RUT-avdraget kan vara ett verktyg för omställning genom att främja cirkulär ekonomi, reparationer mm. Nivåerna behöver dock ses över, avdraget ska inte bli en subvention för ekonomiskt välställda gruppers konsumtion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Att sänka skatt på bensin och diesel mitt under pågående klimatnödläge är oansvarigt och bidrar till att Sverige inte kommer uppnå sina klimatmål. Dessutom göder det Putins krigskassa. Sen behöver den skatten tydligt investeras i hållbart resande- kollektivtrafik, cykel och elbil som ska bli smidigare och billigare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. Fattigdom löses inte med förbud. Vi behöver fokusera på att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Samtidigt som vi arbetar intensivt med att stötta människor här i Sverige behöver vi också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Vi vill öka jämställdheten och anpassa föräldraledigheten för dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Vi vill inte att Sverige går med i Nato och vill därför rusta upp det svenska totalförsvaret. Sverige ska fördjupa sina samarbeten men hålla sig alliansfritt. Vi ska inte beblanda oss och vara beroende av länder som kränker mänskliga rättigheter. Sverige ska verka för nedrustning av kärnvapen och vi vill införa lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist. Vi har också fler förslag som stärker kommunerna och regionernas ekonomi. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Våld mot kvinnor måste tas på allvar. Självklart ska exploatering och betalda övergrepp straffas med fängelse och inte böter. Det är en viktig signal i vårt samhälle att vi ser kvinnors och flickors värde.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Nej till marknadshyror. Bostad är en rättighet. Marknadshyror riskerar att medföra hyreshöjning vilket kan bidra till ökad segregation och bostadsbrist för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefana Hoti: Staten ska ta ett större ansvar för finansiering, men också förtydliga till exempel patientlagen. Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll, därför är det regionala ansvaret bra.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefana Hoti: ätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefana Hoti: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig.Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefana Hotis val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning