Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Apel (fotograf null)

Erik Apel

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerade mig i freds- och utrikesfrågorna och för vår tids ödesfråga klimatet och har jobbat med detta i tio år. Jag vill ha ett samhälle där vi tar hand om planeten och varandra. Därför engagerade jag mig i miljöpartiet.

Presentera dig själv

Jag är 35 år, statsvetare och politiskt engagerad sen många år.

Vad har du för yrke?

Miljöstrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en rödgrön majoritet som för en offensiv politik för människor , klimat och miljö med stora satsningar på välfärden och en rättvis omställning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Apel

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Vinstintresset hör inte hemma i välfärden. Välfärden finns för medborgarna, inte för att företag ska göra vinst på oss. Vi är medborgare, inte kunder. Men det räcker inte att få bort vinsterna, vi måste titta på hur vi får bort de orättvisa regler som välfärdskoncerner utnyttjar för att tjäna pengar på de skattepengar som skulle gått till vår välfärd.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Sverige behöver mkt mer grön el, och det ska gå snabbt och billigt. Kärnkraften är inte hållbar miljömässigt men ffa: den är dyrare, långsammare och krångligare att bygga ut. Ny vindkraft är snabbare, billigare och mer hållbart. Det är marknaden och experterna eniga om. Den ska såklart byggas med social hänsyn och närboende, markägare och kommuner måste få del av vinsterna!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Detta är ett förslag som är helt oförenligt med rättsstaten och vår grundlag. Hör inte hemma i en demokrati.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: RUT och ROT kostar staten miljarder varje år och går till de rikaste. Det finns ett utbrett fusk med reformerna. De borde reformeras och gälla samhällsnyttiga saker som reparation och energieffektiviseringar istället för nya kök, städning och poolrengöring.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Nej, Sverige ska hålla fast vid minst 1% av BNI till biståndet. Vi gör en enormt viktig insats för fred, demokrati, klimat och mänskliga rättigheter. När fattigdom ökar, klimatkrisen skenar och demokratin är på tillbakagång är det viktigare än nånsin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Vi borde avskaffa monarkin, den är inte demokratisk eller transparent.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Vi är i en klimatkris och att bromsa omställningen gör oss en björntjänst. Grupper och företag ska stödjas - inte oljebolagen. Vi behöver en mer rättvis ekonomisk politik, mer stöd till omställning, inte mer av fossilberoende som förstör planeten och göder oljediktaturer och krig.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Idag beskattas vanligt folks löner högre än rikas kapital, det är orättvist och det ökar klyftorna i samhället. Vi behöver göra skattesystemet rättvist och minska klyftorna istället. Fastighetsskatt är ett sätt att göra det, tak på ISK är ett annat. Grön skatteväxling så med lägre skatt på arbete och högre på konsumtion, utsläpp och kapital är ett tredje.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det finns ett jättevärde i att all kultur inte är kommersiell. Det har gjort Sverige rikare som land, det fyller en demokratisk funktion.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Kommuner ska såklart kunna säga sitt, men inte i sista sekund. Det måste bli en mer förutsägbar tillståndsprocess så att investerare har en chans att etablera sig. Sedan måste kommuner, markägare och inte minst närboende ges en bit av vinsten. Och vi ska inte låta ickedemokratiska länder äga känslig infrastruktur i Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det är ingen lösning att förbjuda tiggande. Utan lösningen finns i hemländerna och på EU-nivå där man måste göra mer för att ingen ska behöva åka utomlands och tigga. Sverige kan samtidigt inte låta människor som kommit hit fara illa på våra gator.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det kan vara ett bra förslag för de som inte vill identifiera sig som kvinna eller man. Om det genomförs tycker jag det är viktigt att det sker på ett sånt sätt så att man kan fortsätta forskningen för jämställdhet som är så viktig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Föräldrar får redan det men samhället gör också rätt som ställer ett visst krav på jämlik fördelning för att man ska få ut full föräldrapenning. De så kallade pappamånaderna är för få. En tredjedel var och en tredjedel fri att fördela vore rimligt tycker jag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: I den mån detta ska finnas kan regionerna själva sköta det. Detta dränerar välfärden på pengar som skulle gått till riktig vård där läkare kan göra en faktisk undersökning. Det måste vi såklart ändra på

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det gynnar integrationen att veta att man slipper vara orolig för att kastas ut. Det ökar incitamenten att lära sig språket, jobba och rota sig. Det är framförallt bra för alla barn som flytt till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Jag är för fortsatt svensk-finsk alliansfrihet, men givet att Finland vill gå med är det inte konstigt att Sverige också ansökt om medlemskap. Men ansökningsperioden visar precis det problematiska med att alliera sig militärt med en auktoritär regim som Turkiet. Sverige ska inte vara beroende av vare sig Putin eller Erdogan. Vi ska inte tumma på våra principer kring folkrätt eller vapenexport.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Den borde räknats upp för länge sen, annars fortsätter vi att urholka a-kassan vilket vore dåligt för alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Nej, det vore ödesdigert för miljön. Däremot kan man differentiera strandskyddet så att det går att göra undantag på vissa ställen och är hårdare på andra där naturvärdena är höga och trycket högt på att bygga.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Ja, försvaret är viktigt att det fungerar och det ska inte drabba välfärden eller klimatet att det är finansierat. Däremot ska pengarna gå mer till det civila försvaret så att vi får ett fungerande totalförsvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Nej Public Service och bredden är viktig. Politiken bör också hålla sig på armlängds avstånd och inte detaljstyra innehållet i Public Service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Mycket bra. Det ger tydlighet för bilföretagen och skyndar på omställningen. Staten ska stödja konvertering av existerande fossilbilar till exempelvis biogas. Och så behöver vi storsatsa på en prisvärd kollektivtrafik och cykelbanor så att alla har möjlighet till hållbart resande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det finns ingen vetenskap att detta hjälper skolresultaten. Vi måste satsa på en mer jämlik skola istället med lärare som har riktiga löner och förutsättningar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Klyftorna mellan stad och land ökar och det måste vi vända. Ett sätt är skatter och omfördelning. Ett annat är att satsa mer på landsorten och förorten. Det vill mp!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Nej det skulle höja hyrorna för vanligt folk. Det som behövs är fler klimatsmart byggda och blandade bostadsområden istället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Vi behöver nya stambanor och vi behöver ersätta flyget. Då är höghastighetståg en väg fram. Det finns ingen motsättning att satsa på det och att rusta resten av järnvägsnätet, tvärtom.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Regionerna har bäst koll på de lokala förutsättningarna men de behöver bättre finansiering och vi behöver förenkla hur sjukvården styrs och drivs. Vi måste bort från new public management och vinstintressen. Vi måste få till en rimlig finansiering, vi måste arbeta mer förebyggande och förbättra lön och arbetsvillkor så att fler vill stanna i vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Det är bättre att folk är hemma när de är sjuka, både för dem och för samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Nej vi ska inte försämra arbetstryggheten utan öka den, särskilt för de som saknar kollektivavtal och fast jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Apel: Gruvar har enorm miljöpåverkan så därför måste kraven vara hårda. Det betyder inte att gruvor inte ska få finnas i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Apel: Sverige har tagit ett stort ansvar som vi kan vara stolta över. Men nu ligger Sverige på en lägstanivå, det är inte heller bra. Vi ska ge skydd åt människor som flyr och vi ska dela det ansvaret med andra. Det handlar om anständighet och solidaritet med våra medmänniskor.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Apel: Polisen måste ha verktyg för att komma åt den organiserade brottsligheten. Samtidigt är det viktigt att vi håller på demokratiska principer och rättstatlighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Apel: Vi måste minska klyftorna och öka jämlikheten. Det är orättvist att höginkomsttagare idag kan betala mindre i skatt än vanligt folk. Det beror på att skatterna för kapital är lägre än skatten på lön. Det måste vi ändra på

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Apel: Våra sista riktiga skogar riskerar försvinna och med dem viktiga ekosystem och kolsänkor som suger upp och lagrar mängder med koldioxid. Varken naturen eller klimatet har råd med dagens kalhyggespolitik. Vi måste skydda mkt mer och ställa om till ett hållbart skogsbruk utan massiva kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Apels val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Erik Apel: Extra viktig Fixar vi inte klimatet kan vi glömma ekonomin, välfärden, tryggheten och allt det mesta annat som är viktigt. Vi måste bygga ett samhälle där vi tar hand om planeten och varandra. En rättvis omställning där vi satsar på barnens framtid. Det är miljöpartiets politik