Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Veronica Wahlström (fotograf null)

Veronica Wahlström

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig innebär att du får en politiker som värnar valfrihet högt, du ska kunna känna dig trygg som invånare i Sverige, svensk skola ska vara i framkant och barnen ska växa upp under trygga förhållanden. Jag värderar jordbruket högt likaså äganderätten. Företagsamhet och arbete ska alltid löna sig, om ovanstående speglar dina värderingar är en röst på mig en självklarhet.

Presentera dig själv

Veronica är mitt namn, jag är en prestigelös arbetsmyra som värdesätter vetenskap. Moderat politik är för mig det mest anständiga då vår politik bryter vanmakt och stärker egenmakt. Bidrag är inte att vara snäll men att skapa förutsättningar för människor att nå sin individuella fulla potential är. Att ställa krav är att bry sig och jag gillar konstruktiv feedback det är så vi växer.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som sjuksköterska.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Veronica Wahlström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Skolans verkliga problem grundar sig inte i att friskolan har vinster, det viktiga är att vi stärker synen på kunskap, säkerställer studiero i klassrummet. Varje barn ska ha rätt att uppnå sin fulla potential. Däremot ska ett vinstuttag vara förenat med att skolan håller hög kvalité !

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Kärnkraften tillsammans med vattenkraft är en bra helhet som resulterar i ett stabilt energisystem. Den är tillgänglig året om oavsett väderlek och är anpassad för Svensk el infrastruktur. En utbyggd kärnkraft säkerställer att vi inte behöver elda 140 000 l olja i timmen som vi var tvungen att göra under 2021.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Är välbeprövat i Danmark och har gett effekt. Tycker det är hög tid för krafttag mot gängkriminalitet och detta skulle kunna vara ett av många redskap.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av RUT-avdraget som visar på flertalet positiva effekter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Höga drivmedelspriser slår hårt mot företag tillexempel de som arbetar med jordbruk, inom åkeribranschen men även enskilda individer och familjer. Klimatet är en viktig fråga men fokus bör ligga på att möjliggöra gröna alternativ än att slå undan fötter på företag och familjer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: En höjd fastighetskatt skulle påverka driftkalkylen för hushållen negativt. Finns inga långsiktiga vinster med att höja fastighetskatten utan skulle snarare försvåra för människor att bo kvar i sina fastigheter. Att skatt ska kunna ha en sådan avgörande grad som att avgöra om någon ska ha råd att bo kvar eller inte finner jag orimligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Det finns en del att resonera vad gäller denna fråga men min utgångspunkt är att kulturen ska vara fri. I en rapport från 2021 med titeln " så fri är konsten" kommer till slutsatsen att i dagens Sverige finns en kulturpolitisk styrning som påverkar den konstnärliga friheten negativt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Tiggeri är ingen väg ur fattigdom och ökar risken för att människor utnyttjas. Polisen har gjort bedömningen att det finns flera grupperingar som styrs av kriminella aktörer som utöver att behöva tigga även utsätts för prostitution.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Jag anser att var familj ska få ta ansvar för hur de vill fördela föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Ett medlemskap gynnar Sveriges säkerhet och detta är något som försvarsmakten också bekräftar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Riktigt dåligt förslag då forskning visar på att höjd a-kassa resulterar i ökad och förlängd arbetslöshet. Ökad arbetslöshet är inte något jag önskar den svenska befolkningen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Att säkerställa Sveriges försvar är grundläggande. Att inte ha råd att finansiera en kärnverksamhet med det skattetryck Sverige har tyder på en misslyckad ekonomisk politik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig I dagsläget anser jag att andra prioriteringar behöver göras som tillexempel dubbelspår på Malmbanan, Norrbotniabanan och minska underhållsskulden i vårat vägnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Det regionala perspektivet är viktigt när det kommer till sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Veronica Wahlström: Gruvnäringen är jätte viktig för att vi ska klara klimatomställningen men också för att Sverige ska vara oberoende andra länder som inte ställer samma miljökrav på gruvbrytningen eller har samma säkerhetspolitiska ståndpunkter som Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Veronica Wahlström: Sverige befinner sig idagsläget i en integrationskris , därför måste invandringen till Sverige hållas på en låg nivå för att vi ska lyckas vända den misslyckade integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Veronica Wahlströms val:

 • Lag och ordning

Så svarar Veronica Wahlström: Extra viktig Lag och ordningen är förutsättning för att Sveriges invånare ska kunna känna sig trygga, vilket är ett av statens huvuduppdrag.