Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Charlotte Bossen (fotograf Leif Mohlin)

Charlotte Bossen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag går till val på frågan om jämställdhet. Jag har ett långt och gediget intresse i frågan. Nu söker jag förtroendet att få växla upp arbetet i denna fråga genom att få möjlighet att befinna mig på ett nationellt plan i riksdagen. Sverige är ett jämställdhetspolitiskt land i framkant, men vi är långt ifrån i mål. Jag vill se ett ännu tydligare politiskt arbete kring detta.

Presentera dig själv

Jag är bosatt i Malmö. På dagarna arbetar jag som arbetsterapeut på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Utöver det är jag regionpolitiskt engagerad. Jag är även distriktsordförande för Centerkvinnorna i Skåne och sitter i förbundsstyrelsen för Centerkvinnorna i Sverige.

Vad har du för yrke?

Leg. arbetsterapeut

I vilket land är du född?

Svergie

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mittenstyre som inte är beroende av ytterkantspartierna, det vill säga V & SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Charlotte Bossen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Charlotte Bossen: Vi vill att såväl stora som små aktörer ska ha möjlighet att driva skolor runtom i landet. Vinst möjliggör för fristående skolor att kunna återinvestera & utveckla verksamheten. Däremot är Centerpartiet tydliga med att vinst inte ska ske på en enda elevs bekostnad. Vi tolererar inte undermålighet i välfärden. Skolor som inte uppfyller kvalitetskrav & regelverk ska kunna stängas snabbare än idag

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Charlotte Bossen: Vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader & ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Vi vill istället se mer förnybar energi & ett mål om fördubblad energiproduktion till 2030. Vi vill också att en ny energiöverenskommelse görs, för långsiktiga spelregler framåt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Charlotte Bossen: Skatteavdragen RUT & ROT ger dig möjlighet att göra avdrag när du köper tjänster till hemmet, som fönsterputsning eller takläggning. Vi är stolta över att ha drivit igenom avdragen som skapat mängder av nya företag & jobb, samt underlättat vardagen för många människor. Lika stolta är vi över att under flera mandatperioder, ha kunnat driva igenom utvidgningar & breddningar av avdragen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Charlotte Bossen: Idag får man betala höga skatter om man säljer sin bostad. Det gör att många undviker att flytta trots att de egentligen skulle vilja. Det behövs en översyn av skatterna på bostadsområdet så att rörligheten ökar. Vi vill däremot inte återinföra fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Charlotte Bossen: Politiken kan stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer, finansiera dess infrastruktur och beskatta det så lite som möjligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig För att möta ett växande elbehov i Sverige kommer den havs- och landbaserade vindkraften vara central. Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver vindkraften få goda förutsättningar. Sverige har stor potential att öka andelen vindkraft ytterligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte. I stället behöver vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig Centerpartiet har länge drivit transpersoners rättigheter. En stor skillnad för transpersoner i Sverige skulle vara om den nya könstillhörighetslagstiftningen kom på plats. Efter många utredningar och flera års arbete är lagen fortfarande inte verklighet, trots att regeringen uttryckt att de är positivt inställda till ändringen. Det vill vi ändra på.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig Uttaget av föräldraledighet är rejält snedfördelat mellan kvinnor och män: kvinnor tar ut över 70 procent av all föräldraledighet. Jag vill att fler dagar ska öronmärkas för respektive vårdnadshavare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Charlotte Bossen: Sjukvården måste finnas nära människor & vara tillgänglig oavsett var i landet man bor. Vi vill att alla regioner erbjuder digitala besök i primärvården & uppmuntrar företagande inom detta. Centerpartiet vill samtidigt strama upp hanteringen & finansieringen av nätläkare genom att de ska ingå i samma ersättningssystem som övrig vård, nå alla & bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Charlotte Bossen: Vi vill att asylprocessen blir så kort som möjligt, så att en människa som får uppehållstillstånd snabbt kan påbörja en integrationsprocess. Och att den som får avslag, får bättre förutsättningar att återvända. En viktig grundsten för att lyckas med en sammanhållen och välfungerande asylprocess, är att mottagandet av asylsökande förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig C vill att Sverige mot bakgrund av NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget ska söka medlemskap i Nato. Vi vill se ett svenskt Natomedlemskap för att stärka både vårt eget försvar och bidra till säkerheten i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Charlotte Bossen: Vi behöver satsa på det som får arbetslösa i jobb, fler jobb i växande småföretag och bättre matchning till de många lediga jobben, inte högre a-kassa

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Charlotte Bossen: Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Charlotte Bossen: Centerpartiet har i många år arbetat för att stärka totalförsvaret. Mer pengar till Försvarsmakten, för upprustningen av det civila försvaret och en motståndskraftigare livsmedelsförsörjning. I ett turbulent säkerhetsläge måste nu försvaret stärkas ytterligare, samtidigt som Sveriges cybersäkerhet måste öka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig En fri press är en förutsättning i en demokrati. Därför är det bra att det finns mediestöd samt en oberoende radio och tv. Centerpartiet vill att mediestödet ska vara utformat så vi får en allsidig och oberoende press i hela landet, Vi vill också behålla ett oberoende public service med ett brett programutbud samt bygga ut bredband i hela landet så alla kan ta del av media digitalt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Charlotte Bossen: Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter Vi vill göra fossilfria drivmedel tillgängliga för alla i hela landet, så att alla kan välja att tanka fossilfritt, i både nya och gamla bilar. Dessutom vill vi se ett konverteringsstöd till befintliga bilar, så att de kan byggas om till mer hållbar framdrift.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Charlotte Bossen: Ovsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Därför är frågan om ett rättvist, kommunalt utjämningssystem viktig för oss. Vi vill att skatteutjämningssystemet ses över & förbättras, där gleshet ska ges större tyngd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Charlotte Bossen: Extra viktig Sommaren är högsäsong för sexköp. I Sverige har var tionde man betalat för sex. Jag vill se krafttag mot sexhandeln, som är dagens slavhandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Charlotte Bossen: Det är viktigt att det finns möjlighet att hyra sin bostad. Men på många håll är bostadsköerna alldeles för långa och rörligheten på hyresmarknaden är för liten. Därför behövs reformer. Centerpartiet vill modernisera hyresregleringen genom marknadshyror på nybyggnation samtidigt som det finns ett skarpt skydd mot chockhöjningar på äldre hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Charlotte Bossens val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat