Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jessica Rosencrantz (fotograf Axel Adolfsson)

Jessica Rosencrantz

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jobbar för ett ett tryggare samhälle, lägre skatter och ett Sverige i framkant när det gäller teknikutveckling, digitalisering och en klimatomställning hand i hand med tillväxt. Jämställdhet och integration engagerar mig. Jag vill bekämpa hederskultur och säger nej till kvotering.

Presentera dig själv

Uppvuxen i Skåne. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning nationalekonomi. Riksdagsledamot från Stockholm stad sedan 2010. Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Gift och mamma. Trygghet, tillväxt och miljö/klimat är viktiga frågor för mig.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot och civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Många.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jessica Rosencrantz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Ska vi lyckas med klimatomställningen krävs dubbelt så mycket el på två decennier för att transporter och industrier ska kunna ställa om till el. För det krävs kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig RUT-avdraget är viktigt för att skapa jobb och företag, inte minst bland kvinnor. Det är en viktig väg in på arbetsmarknaden och som entreprenör för många. Det är också en viktig åtgärd för att underlätta vardagspusslet för många och för att se till att "svarta" jobb blir "vita" och att de jobb som utförs beskattas och innebär trygghet för de som utför dem.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Sverige ska hjälpa fattigare länder genom internationellt bistånd. Men målet kan inte vara att göra av med så mycket pengar som möjligt utan måste vara ett effektivt bistånd som hamnar i rätt fickor och leder till verklig fattigdomsbekämpning och institutionsbyggande. I dag ser vi tyvärr stora brister i svenskt bistånd, vilket delvis handlar om att fokus är på kvantitet, inte på kvalitet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. Transportkostnader måste vara rimliga för både hushåll och företag. Bränslepriserna har rusat i höjden på ett orimligt sätt. Skatten måste sänkas samtidigt som vi måste bygga ut laddinfrastrukturen och elnäten så att fler kan övergå till elbil i framtiden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Sverige behöver mer fossilfri el men det är viktigt att värna kommuners och människors möjlighet att tycka till och påverka avgörande beslut i deras närmiljö, inklusive vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Det finns många fördelar med ett jämställt uttag av föräldraledigheten, både för barn och föräldrar. Men alla familjer ser olika ut och måste kunna bestämma själv vad som passar den egna familjen bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Digital vård är ett viktigt inslag för att öka tillgängligheten och avlasta den vanliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Systemet måste göras om från grunden genom att avskaffa det generella strandskyddet och istället ge varje kommun möjlighet att peka ut lokalt skyddsvärda områden. Även i sådana områden ska tydliga och mer förutsebara dispensregler än idag finnas. Så får vi en ny huvudregel, men också en lokaldemokratisk möjlighet att påverka vad som är skyddsvärt. Nuvarande lagstiftning har nått vägs ände.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Utsläppen från våra bilar behöver minska, men på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Vi behöver gemensamt skärpa utsläppskraven på alla nya bilar i hela EU så att utsläppen går ner till noll men då snarare från 2035 och gemensamt för hela EU. Samtidigt måste laddinfrastrukturen, elnäten och elproduktionen byggas ut i hela Sverige och EU.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Vi behöver öka bostadsbyggandet i Sverige. Dagens hyresreglering är en bromskloss för byggandet och skapar en svart marknad med andrahandskontrakt med mera. För nyproduktion är det rimligt med en friare prissättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Höghastighetståg kostar hundratals miljarder och riskerar bli en gökunge som tränger ut andra viktiga investeringar. Tex behövs en upprustning och utbyggnad av den järnväg vi redan har och som är viktig för arbetspendling och godstransporter. Dessutom kommer höghastighetstågen stå klara långt in i framtiden och generera stora utsläpp, vilket i praktiken gör dem även till en dålig klimatsatsning.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Svensk arbetsmarknad behöver större flexibilitet och att det blir både enklare att få ett jobb eller bli uppsagd om det inte fungerar på arbetsplatsen. Det är bra för företag som behöver hitta rätt kompetens men det gör också att företag vågar ta större chanser och därmed sänks även inträdesbarriärer för en del grupper på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Malmen och skogen byggde Sverige starkt och kan göra det igen. Sverige har stora fyndigheter av mineral och metaller som är bra för tillväxt och konkurrenskraft men som inte minst behövs för klimatomställningen och alla de elbilar och annan klimatsmart teknik som behövs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Sverige har tagit ett väldigt stort ansvar och tagit emot väldigt många människor i relation till andra länder. Men vi har fullständigt misslyckats med integrationen. Det är ett svek både mot de som kommer hit och alla som bor i det här landet. Därför behövs minskad invandring för att få ordning på integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jessica Rosencrantz: Extra viktig Det är redan en stor del av skogen i Sverige som skyddas eller av andra skäl inte brukas. Det är viktigt att värna den biologiska mångfalden men det går också att kombinera med att bruka skogen, vilket våra skogsägare gör. Det är också viktigt för klimatet att vi får fram skogsråvara för att bygga hus i trä eller göra andra klimatsmarta produkter som kan tränga ut det fossila.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jessica Rosencrantzs val:

 • Lag och ordning