Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emina Music (fotograf null)

Emina Music

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag brinner för vårdfrågor. Mina hjärtefrågor är bl.a. den psykiska hälsan, förlossningsvården och vikten av förebyggande och hälsofrämjande insatser. Jag vill stärka primärvården, förbättra tillgängligheten, se till att patienter ska ha mer insyn i sin vård och känna till valmöjligheterna som finns t.ex. välja utförare med kortast kö. Jag vill även prioriterar vårdpersonalens arbetsmiljö

Presentera dig själv

Driven, envis och evig kämpe för rättvisa. Varken den typiska ingenjörerna eller Centerpartisten, men väldigt trygg i vem jag är och vad jag står för även om det inte alltid överensstämmer med omgivningens övertygelser. Vågar stå upp för mig själv och mina värderingar, och vågar stå upp för andras rätt till sina värderingar, även om de inte stämmer överens med mina övertygelser. Småbarnsförälder

Vad har du för yrke?

Gruppchef på ett ingenjörsföretag

I vilket land är du född?

Bosnien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Justin Trudeau

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt samarbete i mitten där ytterkantspartierna inte får vågmästarroller

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emina Music

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Emina Music: Det är en tidskrävande åtgärd, det är bättre att utveckla befintlig kärnkraft och satsa på andra energikällor

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Emina Music: Det ska vara lika oavsett var man är

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Emina Music: Just i dagsläget är det inte hållbart. Alla har inte samma förutsättningar att byta till elbil. Mer incitament krävs för att snabba på omställningen till el. Men inte genom att människor som är beroende av bilen får skyhöga kostnader

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Emina Music: Kommuner måste kunna påverka placering men inte helt och hållet stoppa utbyggnaden överallt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Emina Music: Jo, det ska de göra. Men de bör inte få samma ersättning för ett digitalt besök som ett fysiskt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emina Musics val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning