Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Stensson (fotograf null)

Emil Stensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är övertygad om att framtiden är gemensam. För att klara av våra kommande klimatutmaningar, stärka vår demokrati och bygga upp vår egen säkerhet behövs fler gemensamma lösningar. Det kommer även krävas att alla bidrar till att förändra samhället. Jag tror på devisen att göra sin plikt och kräva sin rätt.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i Stockholm med ena sidan av släkten i Småland och andra på Island. Utöver mitt politiska intresse är jag även intresserad av historia, matlagning och kultur i alla dess former. Jag läser gärna fantasy, sci-fi och politiska biografier.

Vad har du för yrke?

Officer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bernie Sanders är en stor förebild!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas att vi får en riksdag med en progressiv majoritet som samlas kring likheter och sätter Sveriges bästa främst.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emil Stensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Pengar som är menade att gå till utbildning ska inte försvinna som vinst till riskkapitalbolag. De pengar vi gemensamt lägger på skolor ska gå till skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Emil Stensson: Förnyelsebara energikällor är våra bästa alternativ i framtiden såväl för klimatet som ekonomiskt. Inget förbjuder att företag dagsläget att bygga ut kärnkraft. Samtidigt bör det tilldelas mer forskningmedel till kärnkraft som kan utvinna mer energi ur existerande avfall och samtidigt minska dess lagringstid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Emil Stensson: Effekten av RUT är att de som har mest får mer. Jämlikhet nås inte genom att ge avdrag till de som har mest i samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Det internationella biståndet är viktigt för att motverka orättvisor och katastrofer i världen. På längre sikt bidrar det även till att stärka mänskliga rättigheter och jämlikhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Den tillfälliga sänkningen av skatt på besin och diesel är bra för att stötta svenska hushåll i den nuvarande energikrisen. Vi måste även snabba på vårt arbete med att bli oberoede av fossila bränslen om vi ska nå målen i parisavtalet.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Emil Stensson: Dagens system är både orättvist och ökar klyftorna i samhället.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Privata aktörer får gärna vara med och bidra mer till kultursektorn. Ett stark kulturliv bygger fortsatt på stadiga och långsiktiga offentliga satsningar. Kulturens oberoende från privata och politiska intressen får inte äventyras. Barns tillgång till kultur måste även prioriteras genom satsningar på exempelvis kulturskolan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Emil Stensson: Vi måste göra det mer attraktivt för kommuner att vilja bygga lokal vindkraft. Detta gör vi inte genom att begränsa kommuners självbestämmande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Emil Stensson: Jämställdhetsarbetet behöver gå snabbare i denna fråga. Barn har rätt till lika mycket tid med båda sin föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Sveriges säkerhet byggs bäst tillsammans med andra. Ett medelskap i Nato är en mycket god grundsten i det arbetet. Sverige borde även fördjupa samarbeten med våra nordiska grannländer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Emil Stensson: En stark A-kassa ger fler trygghet på arbetsmarknaden vilket skapar en stabil grund för hushållens välmående.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Ett starkt försvar byggs tillsammans av folket. Detta gynnas av en långsiktighet i såväl samarbeten som ekonomiska satsningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Public service är en viktigt pelare i vår demokratiska modell. En oberoende granskning av samhället i stort och makten i synnerhet är mycket viktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Emil Stensson: Ambitionen att göra vårt samhälle oberoende av fossila bränsel går väl i takt med målsättningen att ställa om vår fordonsflotta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig En jämlikt samhälle i hela landet bygger på att de som har mer också bidrar mer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Vi vill bryta segregationen i samhället. Marknadshyror leder tvärt emot till ökad segregation. Bygg bort bostadsbristen med kostnadseffektiva hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Emil Stensson: Extra viktig Karensdagen leder till en försämrad arbetsmiljö och ökad risk för arbetare. Särskilt för de som inte kan jobba hemifrån och har små marginaler.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Emil Stensson: EU i stort måste ta mer ansvar. Det ska vara en självklarhet att hjälpa de som är på flykt från krig eller förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Emil Stensson: De ekonomiska klyftorna i samhället måste motverkas. De som har mest bör därför bidra mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Stenssons val:

  • Lag och ordning
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning

Så svarar Emil Stensson: Socialdemokratins devis att göra sin plikt och kräva sin rätt bygger på en stark skola, en rättvis rättsstat och positiv tro på framtiden. Vi måste klara klimatkrisen för att bygga den framtid vi vill leva i.