Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sebastian Johansson (fotograf null)

Sebastian Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den sista ärliga politikern som pratar klarspråk och driver politik för folket .

Presentera dig själv

En tvåbarnsfar som bor i Skåne och suttit i många år och lyssnat på invånare och vill göra ett bättre samhälle.

Vad har du för yrke?

Yrkeslärare

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Min far.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna styr.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sebastian Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Sebastian Johansson: Vinst ska vara i förhållande till kvaliteten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sebastian Johansson: När förnybar energi är utbyggd och räcker kan man skrota kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Sebastian Johansson: Polisen vet vad de behöver .

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Sebastian Johansson: Det har startat många företag med många anställda tack vare rut/rot.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Sebastian Johansson: Det kan variera när det behövs . Varför ska lilla Sverige ge mest ?

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Sebastian Johansson: Mycket bra representanter för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sebastian Johansson: Speciellt för företag och bönder.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Sebastian Johansson: Ett helt okej förslag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Sebastian Johansson: Man kan kombinera mer med privata .

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Sebastian Johansson: Kommuner är självstyrande

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sebastian Johansson: Låt folket bestämma över sitt liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Sebastian Johansson: Ett rimligt förslag med en ny arbetsmarknad .

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sebastian Johanssons val:

  • Lag och ordning
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg