Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christoffer Hernestig (fotograf null)

Christoffer Hernestig

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som samhällsplanerare tänker jag på individ och strukturer, hur utveckling påverkar invånare och grupper. Ett holistiskt arbetssätt. Jag vill bidra med kunskap och engagemang till att få ett mer rättvis samhälle som utvecklas hållbart utifrån natur, individ och behov.

Presentera dig själv

Engagerad samhällsplanerare som brinner för offentlig verksamhet och en hållbar samhällsutveckling. 34 år gammal och nyss blivit förstagångaförälder. Bosatt i Malmö och kommer från Stockholm. Till vardags arbetar jag som trafikplanerare och projektledare på Malmö stad med utveckling av kollektivtrafik och stadsmiljö. Har tidigare arbetat med social hållbarhet, mobilitet och landsbygdsutveckling

Vad har du för yrke?

Trafikplanerare och projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Tillräckligt med mandat inom ett grönt-rött styre för att få igenom förslag som bidrar till en hållbar utveckling, utifrån platsens eller organisationens förutsättningar och behov. Styret behöver också bli bättre på att differera behov i olika städer (tätorter) och mellan stad och landsbygd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Christoffer Hernestig

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Kommunala budgetar påverkas negativ av etablering av friskolor i en kommun. Vinster inom samhällsservice ska inte finnas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Kärnkraft är inte bra. Kostsam och tar lång tid att planera och bygga. Istället ska kapacitet i befintligt elnät bli bättre att transportera el och hur vi måste diskutera hur vi använder el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Inte ett rättvist samhälle där vissa områden negativt särbehandlas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: RUT och ROT bör avskaffas. Bidrag som enbart gynnar redan ekonomiskt starka individer. Kan vara kvar om RUT och ROT görs om till enbart gynna låginkomsttagare.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Sverige ska vara med att bidra till en jämlik internationell utveckling. Dessutom är klimatkrisen global och bistånd kan användas till att minska utsläpp utanför Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Skatt på bensin och diesel ska inte sänkas. Däremot ska du kunna få tillbaka skatt på besin eller diesel om du bor på landsbygd eller bedriver jordbruk.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Framförallt ska takbeloppet höjas. Takbeloppet ska baseras på deklarerad inkomst, där högre deklarerad inkomster får betala mer än lägre deklarerad inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Kultur kan vara en mix av privata och offentliga aktörer. Däremot ska ett grundläggande kulturellt utbud vara gratis och lättillgänglig.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Energiförsörjning är en större fråga över kommunerna och behöver samordnas. Det ska vara lätt att göra rätt och vindkraft är effektivt, billigt och går relativt snabbt att bygga ut.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Det ska inte vara förbjudet att vara fattig i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Juridiken släpar efter; så klart kan vi ha ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Framförallt ska föräldrar ha möjligheten att vara föräldralediga tillsammans en längre tid direkt efter födseln. Tio dagar går snabbt och att skaffa barn är en omställning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Nätläkare ska inte få skattemedel. Skattemedel ska istället finnas kvar inom offentlig vård och utveckla denna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Kommer att bli lättare att handlägga ärenden och minska stressen hos den sökande.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Sverige bör efter godkänd nato-ansökan bedriva frågor om nedrustning i Nato och med Nato i ryggen till andra länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: A-kassa, studielån och pensioner måste höjas i samma takt som inflationen. Detta är ett bra första steg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Strandskyddet ska fortsätta att gälla. Men, landsbygd och glesbygd kan ha lägre krav att få dispens för att upphäva strandskydd. Beroende på vad som ska byggas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Finns så mycket mer offentlig verksamhet som behöver upprustning av skattehöjning - skola, vård och omsorg - innan försvaret ska prioriteras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Public service ska ha kvar sitt uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Ett bra mål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Betyg motiverar inte elever, utan skapar stress. Ett uselt förslag med betyg från åk 4. Betyg ska enbart finnas i åk 9 och då fylla funktionen att hjälpa till med urval till gymnasiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Utjämningsystemet ska forsätta gälla. Däremot är det inte tillräckligt. Ett statligt bidra bör gå till alla kommuner, tillräckligt stort för att bedriva adekvat kommunal grundverksamhet. I de kommuner där naturresurser utvins ska kommuner bli kompenserade för naturresurser som tas från kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Sex är ingen mänsklig rättighet och ingen ska utnyttja personer i utsatt position. Straff för sexköp är för lågt idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Nej! Marknadshyror kommer att slå mot personer med låg inkomst och enbart gynna fastighetsägare. Bostad är en mänsklig rättighet och i ett hållbart samhälle ska rimliga hyror prioriteras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Höghastighetståg behövs i Sverige. Däremot måste sträckor som inte har tåguppkoppling eller sträckor som har undersatt tåginfrastruktur att prioriteras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Idag har vi inte en jämlik vård i Sverige, regionerna har för olika förutsättningar. Ett samlat ansvar från staten kan lösa detta. Då kan staten ha ett journalsystem, jämfört med idag då ett flertal används av regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Under pandemin har vi lärt oss att arbetstagare inte väljer att fejksjukskriva sig när karensdag inte funnits. Samtidigt ska vi göra det lättare att stanna hemma vid sjukdom. Ett influensautbrott på en arbetsplats kostar mer än att en anställd missbrukar möjligheten att sjukskriva sig.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Nej, det ska inte bli enklare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christoffer Hernestig: Nej, det ska inte bli lättare för gruvor i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christoffer Hernestig: Handlar inte om mer eller mindre, utom om vilka som har behov av asyl. I framtiden kommer vi att se fler klimatflyktingar, om vi inte löser klimatkrisen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christoffer Hernestig: Om det finns misstanke om brott så ska det vara lättare att få beslut om avlyssning och övervakning. Samt att den tekniska utrustning hos polisen ska uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christoffer Hernestig: Inkomstklyftorna i Sverige har ökat. Att ha för stora inkomstklyftor är inte bra för ett samhälle, de bidrar till segregation, utanförskap och misstro till demokrati.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Skog och natur är ändliga resurser, och idag har vi lite orörd natur kvar. Med kollapsade ekosystem försvinner mycket av det vi idag tar för givet i självhushållning och stabilt klimat. Mer skog måste fredas och bevaras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christoffer Hernestigs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Christoffer Hernestig: Extra viktig Skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad är grundbultar i samhället och viktiga verksamheter inom det offentliga. Dessa måste utvecklas och förvaltas hållbart. Vi måste arbeta för att uppnå uppnått en hållbar och rättvis skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad. Ibland är det enkelt -mer lön, mindre admin, mer mandat etc. Ibland lite mer komplext - lagändring, revidering av myndigheters ansvars etc.