Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Buddgård (fotograf null)

Patrik Buddgård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Inom varje människa finns en stor potential. Politiken ska skapa förutsättningar för att varje individ ska kunna bli sitt bästa jag - skolan är nyckeln. När samhällsklimatet blir hårdare är det än viktigare att hitta platser vi möts på. Jag vill värna föreningslivet. Naturen är på väg mot obalans på grund av klimatförändringarna och minskad biologisk mångfald. Jag vill skärpa miljöpolitiken!

Presentera dig själv

Lidingöbo på 34 år som gillar att springa och vara ute i naturen. Idag gruppledare för Centerpartiet på Lidingö. Är leg. gymnasielärare och har en master i statsvetenskap.

Vad har du för yrke?

Gruppledare Centerpartiet Lidingö, utbildad leg gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre i mitten av svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Patrik Buddgård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Patrik Buddgård: Kärnkraften behövs under en period för att hindra utsläpp av koldioxid. På sikt behöver kärnkraften fasas ut pga sitt radioaktiva avfall och risker med olyckor och sabotage.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Patrik Buddgård: Det ska snarare bli betydligt mer fördelaktigt för kommuner som tillåter vindkraft. Att de får del av intäkter från vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Patrik Buddgård: Däremot behöver ersättningssytemen anpassas för den digitaliserade vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Buddgårds val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat