Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Måns Berger (fotograf null)

Måns Berger

Svar i valkompassen

:

Måns Berger

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig Svensk skola måste bli mer jämlik och då kan vi inte ha skolor vars främsta intresse är att tjäna pengar. Fokus i svensk skola ska vara att utbilda våra barn inte att gå med maximal vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Kärnkraften är inte förnybar och det är en stor säkerhetsrisk. Vi måste istället fokusera på att bygga ut de förnyelsebara energikällorna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Lagen ska gälla lika för alla och ingen ska bli särbehandlad av polisen bara för att man bor i ett särskilt område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Rutavdraget är egentligen en form av bidrag som gynnar de som redan har det gott ställt. Stöd från staten ska gå till de som verkligen behöver det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Sverige är ett rikt land som har råd att stötta andra länder solidariskt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig Vi är mitt i en klimatkris där vi så fort som möjligt måste minska utsläppen. Då är det helt fel att sänka skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Värdet på fastigheter har ökat kraftigt under flera år vilket är en av anledningarna till att klyftorna i samhället har ökat. För att klyftorna i Sverige ska minska måste skatten på kapital öka.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Kulturen ska kunna vara fri och inte begränsas till det som efterfrågas av marknaden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Vi behöver mer energi så fort som möjligt och då behöver vi bygga ut vindkraften. Kommuner ska kunna säga nej men inte hur som helst och framförallt behöver kommunerna och dess befolkning gynnas mer lokalt av vindkraftsetableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Detta förslaget slår mot de mest utsatta i samhället. Det ska inte vara förbjudet att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Varför inte?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Miljöpartiet vill ha en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel tas ut av respektive förälder och en tredjedel kan disponeras fritt. Det är viktigt, både för att öka jämställdheten men framförallt för att barn mår bra av att ha en nära relation med samtliga föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Nätläkare bidrar till att mycket vårdresurser läggs på relativt friska patienter. Miljöpartiet anser att vård ska fördelas utifrån behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig När man flytt undan krig och förtryck ska man kunna känna sig trygg i att man kan stanna i sitt nya land. Det är en förutsättning för att man ska kunna fokusera på att etablera sig i det nya samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Ett medlemskap i Nato bidrar till en ökad upprustning och militarisering av Europa. Sverige bör därför inte gå med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Människor måste ha en grundläggande trygghet så att man klarar sin försörjning även om man blir av med jobbet. Därför bör A-kassan höjas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig Strandskyddet är viktigt för att värna friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Om vi nu ska rusta upp försvaret så är det rimligt att de som tjänar mest också är de som bidrar mest.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig Om vi ska klara klimatkrisen så måste vi sluta bränna fossila bränslen. Då måste vi även sluta lura folk att köpa fossilbilar som de inte kommer kunna köra med i framtiden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Extra viktig Betyg gör inte att eleverna lär sig bättre, istället leder det till en ökad stress och en ökad administrativ börda för lärarna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Det måste finnas en grundläggande gemensam tillgång till service som är gemensam oavsett var man bor. Det är inte rimligt att tex ha flera timmar till en förlossningsklinik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Hårdare straff löser inget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Det behöver finnas hyresrätter för olika typer av människor med olika inkomster, även i det som byggs nytt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Alla som åker tåg märker att spåren är fulla idag. För att förbättra tågtrafiken behövs nya spår, och om vi bygger nya spår ska vi såklart göra det för snabba moderna tåg, inte för långsamma gamla tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: En omorganisation kommer inte lösa något. Det finns både statliga, regionala och lokala myndigheter med problem. Lösningen är att förbättra lönen och arbetsmiljön så att de som redan jobbar inom vården väljer att stanna kvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Karensavdraget bör avskaffas då det slår orimligt hårt mot kvinnodominerade branscher som är extra utsatta för smitta, så som personal inom skola, förskola och vård.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: För att man ska kunna känna sig trygg och kunna planera sitt liv långsiktigt måste man vara trygg med att man har sin anställning. Otrygga anställningar skapar otrygga människor.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Måns Berger: Vi måste värna vår natur och den biologiska mångfalden. En så pass miljöskadlig verksamhet som gruvdrift behöver därför vara reglerad väldigt hårt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Måns Berger: Vi har just nu fler människor på flykt än på många decennier. Det är vårt moraliska ansvar att ta hand om våra medmänniskor.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Måns Berger: Min grundinställning är att som regel ska det föreligga en brottsmisstanke för att hemlig avlyssning ska få förekomma.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Måns Berger: Klyftorna i Sverige har ökat i rekordfart de senaste decennierna. Det beror framförallt på att höginkomsttagare äger mer kapital vilket beskattas lägre än arbete. Kapitalskatterna behöver därför öka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Måns Berger: Skogen är avgörande för att klara klimatkrisen, stärka den biologiska mångfalden och värna om en vacker värld för våra barn.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Måns Berger har hoppat över denna fråga