Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Johansson (fotograf null)

Peter Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

I en tid av polarisering och svartmålning vill jag vara en kraft för optimism och framtidstro. Jag brinner för gröna liberala värderingar, alla människors lika rätt och värde. Jämställdhet, hbtqi, miljö och klimat. Jag vet att när små företag på landsbygden får rätt förutsättningar att utvecklas så kommer de växa.

Presentera dig själv

Bor i Ås, Krokoms kommun. Blev medlem i Centerpartiet 2015 då partiet stod stadigt i värderingarna. Aktiv i lokalpolitiken inför valet 2018. Jag är Centerkvinna och som hbtqi-person driven i frågor om jämställdhet och rätten att älska den du vill, att vara den du är.

Vad har du för yrke?

Företagare. Driver Fröjas Oasen i Ås sedan 10 år.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Centerpartiet ska vara en konstruktiv kraft för att samla en regering som lutar åt mitten. Håll ytterkantspartierna utanför.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Peter Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Valfriheten är viktig. I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Det behöver vara möjligt för friskolor att ta över när en kommunal skola läggs ner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Sverige behöver mer el och det fort. Kärnkraften tar lång tid att bygga ut och den är dyr. Just nu behövs satsningar på grön energi från vind och sol. Vi bör också öka effekten på den kärnkraft vi har.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Polisen är beroende av att människor vågar och vill prata med dem. Att införa metoder som visitationszoner, som enligt forskningen försämrar förtroendet, riskerar att istället ge polisen sämre förutsättningar att komma åt gängen

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig RUT-har gjort svarta jobb vita. RUT-branschen har också en stor andel kvinnliga företagare och de är fel att slå undan benen för dessa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Sverige har råd med ett högt internationellt bistånd. Det ska vara riktat åt de som behöver de mest och också knutna till både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig VI behöver ställa om vårt samhälle och komma från det fossila. I ett sånt läge är de fel att sänka skatten och uppmuntra konsumtion av något som ändå är på väg bort.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Just nu är inte läge för skattehöjningar när inflationen stiger

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: En fri kultur är en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Det offentliga ska säkra att alla får ta del av kultur men de hindrar inte att fler är med och finansierar. Uppmuntra kulturentreprenörer att skapa och driva kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Vi har en grön omställning på gång och det är avgörande att vi får till mer energi till både hushåll och företag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Att förbjuda tiggeri löser inte problematiken.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Det handlar om att alla människor måste ha friheten att få vara sig själv. En könsneutral lagstiftning är på sin plats och något Centerpartiet drivit. Viktigt att lagstiftningen blir mer inkluderande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Fördelningen är ojämn och det slår undan benen för många kvinnor. Därför behöver vi se till att fördelningen mellan föräldrarna är mer lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Vården digitaliseras och då är de viktigt att ny teknik och nya möjligheter att kontakta vården premieras. Här är de viktigt att också regionerna hänger med utvecklingen. Inget hindrar dem att erbjuda samma tjänster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Vi har en ny migrationspolitik på plats och den står centerpartiet bakom. Den förenar medmänsklighet med ordning och reda. Den har också en humanitär skyddsventil. Permanenta uppehållstillstånd skulle dock ge människor som får stanna i Sverige en tryggare start och en vetskap om att de får stanna. De ökar tryggheten för dem och motivationen att bygga ett nytt liv i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Ja

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Vi behöver motivera människor att arbeta. Självklart ska vi ha ett bra skyddsnät när arbetslösheten slår till. Men den tillfälliga höjningen var just en tillfällig lösning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Strandskyddet behöver reformeras och anpassas utifrån var i landet vi är.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Vi behöver hitta finansiering inom de ramar som staten redan har. Inflationen är redan hög och att då belasta människor med högre skatt vore oklokt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Oberoende press och media är viktigare än någonsin i en tid av populism och desinformation.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: På sikt måste de fossila fasas ut. År 2025 är ett ambitiöst förslag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Skolan behöver arbetsro. Betyg ökar stressen och pressen hos många elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Staten har krav på likvärdighet i kommunerna men den ekonomiska verkligheten är helt olika i landets kommuner. Självklart behövs en omfördelning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Kvinnan är ingen handelsvara. Här krävs en normförändring i samhället i synen på prostitution och sexköp. Ett höjt staff blir en viktig markering från samhället. Dessutom behöver polisen jobba mer aktivt med denna typ av brottslighet då straffskalan justeras. Pengarna från människohandeln finansierar ju dessutom organiserad brottslighet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Detta förslag behövs framför allt i storstäderna. Men frågan är en "ickefråga" för oss i Jämtland.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Vi behöver både höghastighetståg men också satsningar på stambanor och andra järnvägar i landet. Inlandsbanan och norra stambanan är viktiga för Jämtland Härjedalen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Att centralisera regionerna kommer inte lösa vårdens utmaningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Små företag drabbas hårt när medarbetarna stannar hemma och när de dessutom behöver stå för den kostnaden. Jag har en oro att de blir kostsamt och en stor press för många små arbetsgivare om de blir för enkelt att stanna hemma med lön.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Framför allt de små företagen behöver en förändrad lagstiftning när de kommer till anställningsskydd. Mer flexibilitet gör de möjligt för företagen att våga anställa och därmed växa. Viktigt att de också finns trygghet för medarbetarna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Johansson: Vi behöver metaller för den gröna omställningen och om de kunde brytas i Sverige vore de en vinst på många vis. Idag är de en lång och komplicerad process från prospektering till gruvbrytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig Asylrätten är en okränkbar mänsklig rättighet och ska värnas. Medmänsklighet och humanism kombinerat med ordning och reda behöver prägla migrationspolitiken. Det går inte att sätta volymmål på lidandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Johansson: Polisen ska få de verktyg de behöver för att bekämpa brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Johansson: De är inte läge att höja skatten nu när inflationen stiger.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Johansson: Extra viktig En ökad biologisk mångfald i skogen är viktigt i klimatarbetet. Viktigt förstås är att vi också behöver bruka skogen. Dels behövs råvaran i den gröna omställningen. Men även ett aktivt skogsbruk kan gynna den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Johanssons val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat