Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Nordfors (fotograf null)

Sara Nordfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på rättvisa och ett välfungerande samhälle där människans frihet står i fokus. Vi ska ha valmöjligheter och höga förväntningar på varje individ.

Presentera dig själv

Jag är 34 år och bor i en landsbyggdskommun. Jag är 2 barnsförälder till 2 små barn under 3 1/2 år. Jag jobbar heltid som lärare och är fritidspolitiker. Jag är gift.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som lärare och är egenföretagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se det styre som kan göra bäst saker för Sverige. Hur styret ser ut får vi se efter valet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sara Nordfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Vi ska ha ett tak för hur många procent som friskolorna kan ta ut i vinstutdelning. Håller de god kvalitet och har bra löner och följer sitt uppdrag ser jag inget problem med att ta ut en viss procent i vinst men skolgången för eleverna måste vara säkrad i första hand.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Extra viktig Vi behöver mer kärnkraft för att kunna skapa en fossilfri hållbar energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Ja. Polisen behöver ha fler verktyg för att kunna skapa ett säkert samhälle

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Jag tycker att det är bra att vi har rot-avdrag. Det kan både privatpersoner och företag tjäna på.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Sverige behöver se till att landet har en stabil ekonomi. Tillåter ekonomin kan vi ge bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Kungahuset gör mycket för Sverige, mer än vi ibland ser och märker.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Som det ekonomiska läget ser ut idag behöver vi sänka priset på både bensin och diesel för att människor ska kunna ta sig till jobbet, tex bönderna ska kunna sköta sina jobb.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Att höja skatter är inte alltid lösningen på alla problem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Ju fler som kan hjälpa till att finansiera kulturen desto bättre. Kulturen är viktig för vårt samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Ibland har kommuner för mycket att säga till om oavsett parti. Det finns många lagar och regler och miljöaspekter som vi måste ta hänsyn till vid nybyggen av vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Sverige är ett välfärdsland där man inte ska behöva sitta och tigga på gatorna. Vi vet dessutom att tiggeriet ofta, inte alltid är organiserat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: För personer som inte identifierar sig som kvinna eller man kan det vara viktigt att få identifiera sig som något annat än kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Föräldrar bör ha rätten att bestämma själva hur de vill lägga upp sin föräldraledighet. Alla föräldrar har inte den ekonomiska möjligheten till att låta båda föräldrarna ska dela på ledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Det är bra med en bred valmöjlighet och för många som inte alltid har möjlighet att ta sig till en fysisk läkare så kan det här vara ett bra alternativ. Skattefinansiering är kanske inte den bästa lösningen. Nätläkarna borde kunna ta ut en patientavgift precis som till övriga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Ett permanent uppehållstillstånd ger en ökad frihet för de som söker uppehållstillstånd, de vet att de har en tryggare framtid och att de lättare kan rota sig i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Ett medlemsskap i NATO är nära nu, det är något jag har velat länge och mitt parti kämpat för i många år.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: A kassans ersättning har legat på en relativt stabil nivå i många år.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Strandskyddet behövs för att ha en bra och hållbar miljö.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Skattehöjningar är inte alltid lösningen på all finansiering, det kanske går att ombudgetera för att kunna rusta upp försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Deras uppdrag så som det ser ut idag tycker jag är ganska bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Så länge vi inte har en stabil elproduktion och kan producera den el vi själva behöver så är till exempel inte elbilar ett alternativ. Därför kan vi inte införa ett förbud av nybilsförsäljning av bensin och dieselbilar än.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Jag tror att det är bra att införa betyg tidigt för att reducera betygshetsen i högre årskurser. Betygen gör det också tydligt för föräldrar och lärare att resurser kanske behöver sättas in tidigt för de elever som inte når upp till kunskapskraven.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Vi behöver ett mer jämlikt samhälle men vet inte om en omfördelning kanske är det bästa förslaget men det är heller inte det sämsta förslaget.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Absolut, det ska kännas när man gör något olagligt och vi behöver skärpta straff i Sverige.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Vi saknar bostäder i Sverige och marknadshyror skulle kunna vara en möjlig lösning på problemet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Vi behöver en tydlig finasiering innan vi kan bygga ut till höghastighetståg. Vi behöver även se till att den järnväg vi har nu fungerar först och främst.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: En omorganisering nu skulle kunna leda till att vårdköerna förlängs ytterligare. Ska staten ta över ansvaret krävs en ordentlig nationell strategi.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Just nu är inte karensdagen jämlik. Många förlorar oerhörda summor på karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Vi behöver ha en stabilitet på arbetsmarknaden men sköter man inte sitt jobb så ska man ju absolut kunna bli uppsagd. Det är en svår fråga.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Nordfors: Skulle det vara enklare för gruvor att öppna, skulle det då tumma på miljö kraven som finns? Ibland finns det skäl till att saker tar tid. Gruvindustrin är en komplex industri.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Nordfors: Det vi behöver göra först och främst är att ha en fungerande integration. När integrationen fungerar kan vi börja tänka på att ta emot fler. Sverige har ett ansvar för de asylsökande som vi tagit emot och idag lever vi inte upp till det ansvaret.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Nordfors: Det ska vara befogat att använda avlyssning och övervakning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Nordfors: Om vi börjar ta ut för hög skatt för höginkomsttagare så kommer de snart börja flytta utomlands för att det inte längre lönar sig att jobba. Jobb ska alltid löna sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sara Nordfors: Vi behöver skydda vår skog för att kunna ha ett bra klimat då skogen är en viktig del av vårt ekosystem.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sara Nordforss val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning