Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jonas Larsson (fotograf null)

Jonas Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag blev politiker för att lösa problem och politiker har skapat många. Fördärvat skola, okontrollerad invandring mot svenskarnas vilja, rivit kärnkraftverk utan plan för ersättning och ersatt annat som fungerade med genusvärdegrunder. Jag tänker lösa detta genom använda det som fungerade, lärare med auktoritet, kärnkraft för energi och stark rättsstat mot brott. För ett fritt och tryggt Sverige!

Presentera dig själv

Jag är Jonas Larsson, uppvuxen i en mindre stad i Roslagen. Jag är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har nu arbetat inom energibranschen i 10 år. Jag gav mig in i politiken efter valet 2014 för att förstå vad det är för galenskaper som styr detta land, efter en kort tid blev jag aktiv och började arbeta med att förändra Moderaternas politik till en höger att lita på igen.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör - Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En tydlig regering som står åt höger med en statsminister från Moderaterna. Jag ser inga problem med att de andra partierna som står till höger, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna, ingår i regering om de så önskar. Att lösa problemen är det fundamentala, inte vilka som lägger förslagen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jonas Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Vinsten från friskolor är inte problemet i skolan. Det finns ett problem med hur skolpengen fördelas vilket gör att den totala kostnaden för skolan ökas utan att vi får något för det. Detta system måste ses över, sen bör man även öka den generella kvalitetskontrollen över alla skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Kärnkraften har levererat stabil el till Sverige i 50 år. Den är beprövad, kostnadseffektiv, och säker. Det finns i dagsläget ingen annan teknik vi kan skala efter vårt behov likt kärnkraften undantaget fossila källor. Vi ska satsa på kärnkraften för vi vet redan att det kommer fungera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Den växande kriminaliteten skakar själva grunden av vårat samhälle, får kriminaliteten gro kommer vi skapa ett slutet samhälle där ingen vågar lite på sin medmänniska. Därav är det högsta prioritet att utplåna de kriminella gängen och det kommer kräva extra ordinära åtgärder likt visitationszoner, gör vi det inte nu blir det än värre om 5 år.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: RUT-avdraget har skapat en stor tjänstemarknad som inte tidigare var möjlig eller utfördes via svartarbete och det skall behållas. Det innebär dock inte att alla typer av tjänster ska ingå i RUT, vad som skall ingå skall väljas med noggrann eftertanke.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Sveriges befolkning är inte ansvariga för andra länder och svenska politiker skall inte kasta medborgarnas skattepengar till korrupta regimer i tredje världen. Det internationella bidrag hjälper sällan länderna, ofta blir det inlåsta i ett bidragsberoende och misären cementeras. Skall bidrag delas ut skall det gå till att exportera svensk teknik vilket kan hjälpa både mottagaren och Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Kungahuset är god representant för Sverige, en enande kraft för vårt land samt en fundamental del av vår svenska kultur och tradition.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Statens uppgift är inte att skatta ihjäl sina medborgare oavsett vilken skatt det gäller. Skatten på drivmedel får aldrig var så pass hög att den riskerar att driva företag och industri ur vårat land, förutom att staten då direkt skadar medborgare så är det en katastrof för klimatet, en lastbil i Kina släpper ut betydligt mer än sin motsvarighet i Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Fastighetsskatten är inte rimlig och skadar individer som råkar ha bosatt sig på en plats som plötsligt blir populär, att betala en skatt som kan överstiga ens inkomst är galenskap. Kapital- och löneskatter ska vara harmoniserade men detta är inte rätt sätt att göra det på.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Privatpersoner är garanterat vara redo att betala för högkvalitativ kultur. Detta har redan bevisats inom den svenska dataspelsbranschen som är en av få icke statligt finansierade kultursektorer, den har under decennier nu levererat spel i världsklass utan bidrag. En annan fördel är att kulturen skulle undslippa genus- och värdegrundskrav från diverse statliga instruktioner som fördärvar den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Kommuner är den främste representanten för dess invånare, självklart måste de lokala invånarna få möjligheten att genom sina lokala företrädare stoppa projekt som har enorm inverkan på deras närmiljö. Detta förslag finns enbart för att regeringen medvetet förstört svensk energiförsörjning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Tiggeri bör inte vara tillåtet, det bidrar med en generell otrygghet och förslumning. Ofta leds det av kriminella nätverk som utnyttjar sämre bemedlade. Att förbjuda det innebär inte att det kommer försvinna eller att den tiggande får det bättre men är det tillåtet garanterar man att tiggare aldrig kommer få det bättre.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det finns två biologiska kön. Det juridiska könet definierar din identifikation i samhället. Det ska visa vem man de facto är inte vem eller vad man hoppas vara. Detta skulle även skapa kaos inom vård och forskning där det klart och tydlig bara finns två kön. Juridiskt kön är inte skapat för att få någon att kännas sig som något speciellt, det är till för samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det är upp till varje familj att bestämma vad de vill, jag som politiker skall inte ha något med detta att göra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det finns tydliga fördelar med nätläkare som kan erbjuda mycket snabb och lättillgänglig vård för enklare åkommor men det betyder inte att man skall tillåta vad som helst. Det måste finns tydliga riktlinjer hur det ska få gå till samt kvalitéts uppföljning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd skall inte vara huvudregel oavsett om man kommer via asyl eller som arbetskraft. För permanent uppehållstillstånd skall man bevisa att man är redo att bo här permanent, dvs. man skall prata svenska, man skall arbeta och man skall ha god vandel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Om vi förväntar oss hjälp från andra skall vi även vara redo att ge den till våra grannar därför bör vi vara medlem i NATO. NATO garanterar vår säkerhet och skulle våra nordiska grannar bli anfall bör vi göra allt för att försvara dem. Alternativet är att vi lägger 4-5% av BNP på försvaret, jag är okej med det med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Arbetslinjen måste alltid uppehållas, den är hela fundamentet i vårt svenska samhälle. Den som kan arbetar skall göra det, den som inte kan eller blir av med sitt arbeta ska få stöd men skall snarast tillbaka till ett nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Självfallet skall det avskaffas. Det finns enorma mängder obebyggd sjölinjen i Sverige, vi skulle antagligen inte kunna bebygga allt om vi ens ville. Miljöaktivister i Stockholm dikterar hur svenskar på landsbygden ska få bo. Kommunerna kan gott bestämma detta själva och då kan lokalborna själva påverka utfallet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Sverige har bland världens högsta skatter att vi då inte skulle kunna finansiera vårat försvar utan ännu högre skatter är löjligt. Försvaret är svenska statens första uppgift utan det är vi snart inte ett eget land, det är bara att skära ned på annat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: SVT, SR och UR har en enorm budget och har lika många anställda som CNN. Minska anslag och fokusera mer på grävande journalistik. Mycket större fokus ska läggas på att granska makthavare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Nej, för det första är inte alternativ teknik redo år 2025 och för det andra så ska politiker passa sig noggrant för att detaljstyra olika tekniker. Bensin- och dieselbilar kommer försvinna av sig själv när tiden är kommen precis som alla inom andra teknikområden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det är bra för elever och föräldrar att tidigt få reda på hur utvecklingen går. I dagsläget är detta dock en verkanslös reform då betygskriterierna är omöjliga att använda för att beskriva kunskapsnivåer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det finns landsbygdskommuner som är i behov av stöd men då det är misskötta socialdemokratiska storstäder som får de största summorna är uppenbarligen systemet galet. I dag fungerar systemet så att t.ex. Malmö förlorar pengar på att någon börjar arbeta då de får mindre pengar får det kommunal utjämningsystemet. Gör om hela systemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Människohandel ska straffas med livstid och våldtäkt med många år bakom galler men är brottet enbart sexköp är inte fängelse rimligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Marknaden bör styra hyressättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Som ingenjör tycker jag höghastighetståg vore häftigt men skall jag ta något ansvar måste jag erkänna att det är galenskap. Det bor för få människor i Sverige för att få det att fungera ekonomiskt, detta skulle bli en kostnad på miljarder som skattebetalarna får stå för varje år.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Svensk sjukvård har ett stort organisationsproblem, skall man komma till rätta med det är antagligen staten den som måste ta ansvaret för det. De enskilda regionerna har inte kraften att ta de krafttag som finns.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: En karensdag är rimligt för att motverka okynnes sjukskrivningar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Det behöver bli lättare för arbetsgivare att välja vilka som sägs upp när nöden kommer. Det finns även tillfällen då direkt olämpliga personer är mycket svåra att säga upp, det behöver underlättas. MEN, det får absolut inte bli ett amerikanskt samhälle där man kan få gå på dagen utan förklaring.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Gruvnäringen är av yttersta vikt för Sverige. Den, tillsammans med skogs- och jordbruk är de första stenarna för att skapa välstånd. Att ta upp användbara metaller och förädla dem är det som gjort att vi har det välutvecklade landet vi har idag. Vi har inga problem att bygga gruvor som inte gör våld på miljön i större utsträckning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Vi har idag minst ett getto i varenda medelstor stad i Sverige. Att lösa detta kommer ta decennier och det första steget är att inte skapa flera. Därav måste invandring vara absolut minimum, kriminalitet och parallella samhällen kommer annars att växa. Inte heller har vi nu kapaciteten att ta hand om flyktingar när ett riktigt krig har inträffat i vår närhet, det är att svika om något.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Larsson: Extra viktig Kriminaliteten håller på att förgöra vårat samhälle, alla tillbuds stående medel måste nyttjas. Desto längre vi väntar desto värre kommer det bli i framtiden.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Larsson: Skatten på lön bör vara så nära skatten på kapital som möjligt, man skall inte missgynnas för att man väljer att tjäna pengar via direkt anställning och arbete. I dagsläget är löneskatten betydligt högre än kapitalskatten därför ska den sänkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jonas Larsson: Mängden skyddad skog har exploderat under Socialdemokraternas och Miljöpartiets styre. Detta måste minskas, skogsägare måste ha rätten att bestämma över sin egen egendom.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jonas Larssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning