Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Clara Aranda (fotograf Christoffer Othén)

Clara Aranda

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett stort engagemang för livsviktiga frågor som exempelvis suicidprevention. Målet med mitt politiska arbete är att vara en röst för utsatta människor. Min ambition är kortfattat att göra verklig skillnad för dem som behöver det som mest.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Norrköping där jag bor idag, tillsammans med min sambo. Jag sitter som ledamot i riksdagens socialutskott och är engagerad i socialpolitiska frågor. Min absoluta hjärtefråga är psykisk hälsa.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett regeringsskifte med en borgerlig regering, där Sverigedemokraterna ingår i regeringen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Clara Aranda

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Clara Aranda: Extra viktig Kärnkraften är mycket viktig då den kan leverera en tillförlitlig energiförsörjning som också är fossilfri. Sverige behöver därför satsa på att utveckla en säker och effektiv kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Clara Aranda: Extra viktig Det kommunala självstyret ska värnas. Etablering av vindkraft innebär betydande konsekvenser för närområdet och människors hälsa, därför är det också en självklarhet att kommunen alltid ska ha sista ordet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Clara Aranda: Extra viktig Sveriges järnvägar är väldigt eftersatta och därför borde vi istället lägga fokus på att rusta upp och satsa mer på att säkerställa att våra järnvägar håller en hög standard. Det måste vi göra innan vi genomför dyra satsningar på höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Så svarar Clara Aranda: Extra viktig I Sverige ska vården vara jämlik. Kvaliteten på vården ska inte bero på vart i landet du bor. Svensk hälso- och sjukvård har uppenbara brister som måste hanteras, det gör vi bäst med en tydligare nationell styrning.

Karensdagen ska avskaffas

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

  1. Mycket dåligt förslag
  2. Ganska dåligt förslag
  3. Ganska bra förslag
  4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Så svarar Clara Aranda: Extra viktig Sveriges ansvarslösa migrationspolitik har inneburit allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Av den anledningen måste vi begränsa mottagandet i så hög utsträckning som möjligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Så svarar Clara Aranda: Sänkt skatt på arbete för låg- och medelinkomsttagare ska prioriteras. Samtidigt behöver skatten sänkas för alla som arbetar. Det är viktigt att arbete lönar sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Clara Arandas val:

  • Sjukvården