Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amie Ringberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimat- och artkriserna är akuta och Miljöpartiet är de enda av riksdagens partier som verkligen tar dessa på allvar. Vårt arbete i riksdagen kommer att göra skillnad. Det är nu det gäller, enligt IPCC måste utsläppskurvan vända nedåt absolut senast 2025.

Presentera dig själv

Engagerad själ som nu tagit ett kliv in i politiken. Jag har varit aktiv i miljörörelsen länge men tror att fler av oss behövs i de beslutande rummen, därav mitt beslut att ställa upp för Miljöpartiet. Vi behövs!

Vad har du för yrke?

Min titel är VA-projektledare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amie Ringberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Skolans uppgift är att utbilda människor, inte skapa vinst åt aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Extra viktig Vi behöver grön, förnybar el från sol - och vindkraft på rätt plats, i kombination med energilagring, energieffektivisering och bra elnät. Kärnkraft är dyrt, tar lång tid att bygga och innebär säkerhetsrisker under väldigt lång tid. Vi ska inte lämpa över risker och problem på framtida generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: En sådan åtgärd riskerar att drabba alla som bor i socioekonomiskt utsatta områden, hur laglydiga de än är. Det riskerar att skapa spänningar och minska förtroendet för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: RUT-avdraget kan bidra till omställningen genom att främja reparationer i stället för att köpa nytt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Det finns ett enormt behov av stöd i andra länder. Bl a kriget i Ukraina och klimatkrisen förvärrar fattigdom och hunger. Sverige ska fortsätta stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Extra viktig Vi ska inte subventionera fossila bränslen. Omställningen behöver öka takten och politiken måste göra det lätt att göra rätt. Vi behöver satsa på t ex kollektivtrafik, elbilar och cykelinfrastruktur. För att kompensera för högre omkostnader kan man t ex minska momsen på mat i stället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Kommuner ska kunna säga nej till vindkraft, men i ett tidigt skede. Det kommunala vetot behöver reformeras för att skapa förutsägbarhet och ordning i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Vi kan inte förbjuda fattigdom eller att be om hjälp. Vi behöver i stället vidta åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och utanförskap, och samverka med de länder där många av de som tigger i Sverige kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: För att öka jämställdheten behöver det finnas öronmärkta dagar för respektive förälder. Men det ska även finnas dagar som föräldrarna själva bestämmer hur de vill fördela mellan sig, eller överlåta till en annan vuxen i barnets liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Människor ska inte behöva leva i ovisshet längre än nödvändigt. Att ge permanenta uppehållstillstånd är bättre för både individen och samhället då man kan fokusera på att integrationen i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Samhällets trygghetssystem ska ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Extra viktig Strandskyddet och allemansrätten är jätteviktiga, både för friluftslivet, möjligheten att bada vid naturstränder och för den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Miljöpartiet vill återinföra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Public service har ett mycket viktigt uppdrag och behövs.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Extra viktig Klimatkrisen är akut och vi måste minska utsläppen så snabbt vi kan. Utvecklingen av elbilar går snabbt och fler elbilar och laddstolpar i kombination med bättre och billigare kollektivtrafik, satsningar på cykelinfrastruktur mm är en viktig del för att minska utsläppen från transporterna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Forskning visar att betyg i lägre åldrar har en negativ effekt på lågpresterande elever och ingen positiv effekt för de elever som klarar sig bra. Betyg bör ges först i högstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amie Ringberg: Att öppna en gruva är ett stort ingrepp och det ska prövas mot högt ställda miljökrav och eventuell påverkan på samer och rennäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amie Ringberg: Extra viktig Vi lever i en klimat- och artkris och skogen har en nyckelroll i båda dessa kriser. Mer skog behöver skyddas, enligt IPCC minst 30 % av världens land- och havsområden. Vi behöver även övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amie Ringbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning