Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lova Hellgren (fotograf Jenny Wall)

Lova Hellgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är redo att vara en del av lösningen och vara den gröna rörelsens röst i maktens rum. Jag kommer kämpa mot mäns våld mot kvinnor, mot rasism och för att vi alla ska få en bättre framtid. Jag vet att det går, men då måste de politiker som vill bromsa utvecklingen mot ett jämlik, jämställt och hållbart samhälle ut ur riksdagen. Rösta in mig istället.

Presentera dig själv

Jag är arg över att klimatkrisen inte är löst. Jag vill umgås med vänner, dansa, resa, studera, äta god mat, titta på konserter och TV-serier. Men jag är också politisk lagd och klimatkrisen är här och nu. Jag kan inte bli politiker sen, när jag varit 20-nånting och levt bekymmerslöst klart. NU är tiden att göra ALLT.

Vad har du för yrke?

Fysioterapeutstuderande, sommarjobbar som grästrimmare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den mest realistiska drömmen är ett rödgrönt styre med MP, S, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lova Hellgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Samhällskontraktet där alla betalar skatt för att alla ska få tillgång till utbildning, vård och omsorg är hotat när skattepengar hamnar i fickorna på enskilda personer. Det är det grovt systemfel och marknadstänket måste bort inom skolan. Att ha en bra idé och driva en skola där vinst återinvesteras ska inte stoppas men friskolor ska inte kunna ta ut en enda skattekrona i vinst till ägarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Ny kärnkraft tar lång tid att bygga och är dyr i jämförelse med andra energislag. Därför är kärnkraft inte den bästa lösningen på problemen vi har just nu. Dessutom vill man inte ens tänka på vad som händer om det blir härdsmälta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Polisen kan redan visitera dem som de behöver visitera. Jag tror inte att man skapar ett tryggare samhälle genom att de som bor i vissa områden förlorar förtroendet för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Vi behöver spendera mer pengar på att laga det vi redan har och mindre på att köpa nytt. Ett RUT-avdrag som blivit ett bidrag för rika behöver vi inte ha kvar. Det måste reformeras eller helt tas bort och ersättas med något bättre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Om rika länder som Sverige säger att de inte har råd att dela med sig kommer det leda till att miljontals människor dör. Så kan vi inte ha det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Det är märkligt att ha kvar ärvda makt- och yrkestitlar i en demokrati och på sikt bör monarkin avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Vi måste göra allt för att minska utsläppen, snabbt. Att uppfylla Parisavtalet är vår bästa chans att behålla förutsägbara årstider som tillåter odling så vi kan undvika storskalig svält. Att ha kvar skatten på bensin och diesel är därför nödvändigt men det är viktigt att politiker också ser till att det är lätt att välja ett annat, bättre transportalternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: De som är rikast behöver betala mer skatt på sina tillgångar. Lönearbete beskattas mycket i Sverige idag samtidigt som vissa människor kunnat tjäna stora pengar på sitt boende. Jag tycker att vi ska ha en beskattning där de som har mest tillgångar bidrar mer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Kulturen ska inte styras för mycket av kommersiella intressen men inte heller av politiken. Kulturen ska vara fri, och då behövs stöd från det offentliga som betalas ut med respekt för principen om armlängds avstånd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Kommunerna ska fortsatt kunna säga nej till vindkraft. Jag tycker att länsstyrelserna ska få i uppdrag att peka ut på vilka platser det skulle fungera att bygga vindkraftverk med hänsyn till olika intressen som till exempel rennäring, biologisk mångfald, naturturism med mera.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Att vara fattig och i behov av hjälp från sina medmänniskor är inte ett brott, och ska inte vara ett brott. Att tigga är inte heller en långsiktig, hållbar lösning för en person men problemet försvinner inte för att man förbjuder det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: I första hand är alla individer och ditt biologiska kön ska inte bestämma din personlighet, påverka dina rättigheter och skyldigheter och du ska inte diskrimineras. Transvården ska förbättras och tillgängliggöras och mer forskning behövs. Allas identitet ska respekteras och ett tredje kön kan underlätta för vissa. Det måste också bli helt okej att bryta de snäva könsrollerna "man" och "kvinna".

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Om två stycken valt att skaffa barn ihop bör de öronmärkta dagarna vara lika många till båda föräldrarna eftersom det är bådas barn att ta hand om. Men eftersom familjers situationer ser så olika ut så vore det också bra att vissa föräldradagar ska vara fria att dela mellan föräldrarna eller kunna överlåtas till en annan vuxen som är en del av familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Vård ska ges först till den med störst behov enligt patientlagen. De unga, teknikvana, småsjuka som slukar resurser via nätläkare gör att den prioriteringsordningen inte upprätthålls. Att skattepengar dessutom hamnar i fickor på aktieägare istället för att användas till det gemensamma är inte okej.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger möjlighet att rota sig på nytt och verkligen långsiktigt engagera sig i att bidra till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Det är viktigt att vi lagstiftar om att kärnvapen inte får finnas på svensk mark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Det finns ingen anledning att ha en A-kassa om den inte är på en rimlig nivå och det var på tiden att den höjdes under pandemin. Nu när inflationen är hög är det inte läge att gå tillbaka till en lägre nivå på A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Allemansrätten är fantastisk och ger oss tillgång till naturupplevelser som är magiska i vackra vackra Sverige. Strandskyddet ser till att alla, och inte bara de som har råd att köpa hus, kan njuta av friluftsliv och bad vid naturstränder. Dessutom skapas och behålls goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Det är viktigt att vi inte flyttar resurser från vården eller skolan till försvaret. Det vettigaste blir att återinföra värnskatten för personer med stora tillgångar och hög inkomst.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Fria, oberoende medier är en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle och måste skyddas av alla som vill skydda demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Det finns bättre alternativ än fossilbilar om man ska köpa en nyproducerad bil. 2025 ska det finnas infrastruktur för att köra elbil i hela landet. Ett förbud från ett satt datum låter hårt, men är också tydligt gentemot industrin och alla som är en del i att anpassa samhället till bilar på el. Snart kommer ingen person vara beroende av fossilbil men fossilbilar kommer länge kunna köpas begagnade.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig Forskning visar att betyg från tidig ålder har negativa effekter på de som får låga betyg. Därför är det kontraproduktivt att inför betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Det är ett förslag som är bra men inte det enda som behövs för att få ett mer jämlikt Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Extra viktig När pengar kommer in i bilden försvinner möjligheten till samtycke, och det blir ett köpt övergrepp. Det ska straffas med fängelse. (MP) och (S) har ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor som är omfattande, bra och viktigt att det röstas igenom.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Bostadsmarknaden idag är inte lätt att komma in på och marknadshyror på nya hyresrätter riskerar att göra att det blir högre hyror generellt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: En upprustning av järnvägen är på tiden och när vi ändå är igång och bygger järnväg så är det rimligt att bygga så att höghastighetståg kan köras eftersom det skulle förkorta restiden på de vanligaste inrikesflygsträckorna. Norrbotniabanan måste också byggas så fort som möjligt och tåg i hela Sverige måste gå i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Den typen av jättelik omorganisation, som att låta staten ta över, tror jag inte är vad vården behöver just nu. Det vården behöver är resurser för att ge god vård och vara en arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö så att de som jobbar inom vården vill stanna kvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Är man sjuk så ska man inte gå till jobbet. Det ska inte vara ett val mellan hälsa och ekonomi. Träffar man inte folk när man är sjuk så smittar man dessutom inte vidare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Arbetsmarknaden ska gå mot att bli tryggare, inte otryggare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lova Hellgren: Gruvor behövs men inte till vilket pris som helst och ansökningar om att öppna nya gruvor ska prövas mot andra viktiga intressen som till exempel rent dricksvatten och rennäringen. Det ska finnas tillräckliga resurser för att göra miljöprövningar på ett rättssäkert sätt utan att det drar ut onödigt mycket på tiden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Hellgren: Att söka asyl är en mänsklig rättighet och vi ska ta emot asylsökande och pröva deras fall.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Hellgren: Gängkriminaliteten måste stoppas. Samtidigt är mänskliga rättigheter och den personliga integriteten viktig, så det måste finnas en balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Hellgren: De viktigaste att beskatta mer är de med miljarder i tillgångar och inte arbetsinkomst. De som är riktigt rika har råd att betala mycket mer skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lova Hellgren: Forskningen är övertydlig. För att skydda oss själva måste vi skydda minst 30% av hav och land. Sverige måste också förbjuda kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lova Hellgrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning