Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Arvidsson (fotograf null)

Martin Arvidsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta både för att Sverige ställer om för ett hållbart klimat och en hållbar miljö, men också för ett starkt och jämlikt välfärdssamhälle som håller ihop.

Presentera dig själv

Aktiv miljöpartist sedan tio år. Har denna mandatperiod haft uppdrag i Kalmar Energi, och har tidigare sysslat med personal- och arbetsmarknadspolitik.

Vad har du för yrke?

Skolpsykolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritetsregering med MP, V, S och C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Arvidsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Det är viktigt att välfärdens skolpengar går till eleverna, inte till aktieutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Ny kärnkraft är dyr - det kräver enorma investeringar och elen som sedan produceras är flera gånger dyrare än den förnybara. Det skulle också ta alldeles för lång tid att bygga för att vara en lösning för klimatomställningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: RUT-avdraget går idag i huvudsak till välbeställda grupper och ökar ojämlikheten. Det skulle kunna behållas om det görs om för att bli mer jämlikt och stötta omställning, ex genom avdrag för reparationstjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Det vore helt oansvarigt att idag minska biståndet med alla pågående kriser i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Extra viktig Sänkt bränsleskatt skulle både ha en väldigt negativ inverkan för att nå Sveriges klimatmål, och dessutom öka Putin-regimens möjligheter att tjäna pengar på sin export. Priserna på kollektivtrafiken har över tid gått upp mer än på bensin och diesel - sänk biljettpriserna och matmomsen istället!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Beskattning av bostäder är idag väldigt ojämlik och förstärker ekonomiska orättvisor - ett litet hus på glesbygden får ofta samma avgift som en lyxvilla i storstan. Ett höjt tak på fastighetsavgiften och stegvis nedtrappning av ränteavdragen vore önskvärt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Kulturen skulle likriktas om den styrdes helt efter kommersiella villkor. Det är viktigt att inte heller politiken styr över kulturens inriktning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Behåll det kommunala vetot, men begränsa det till den inledande delen i processen, så som regeringens utredning föreslog. Skapa också incitament genom att individer och lokalsamhället får ta del av intäkterna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av varje förälder, där den sista tredjedelen kan användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan betydande vuxen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: De privata digitala läkartjänsterna har snedfördelat vårdens pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Permanenta uppehållstillstånd är bra för både individ och samhälle, då det underlättar för integration, möjligheten att lära sig språket och snabbare komma i arbete. Det är också viktigt för barnens välmående.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Med ett Nato-medlemskap blir Sverige en svagare röst för mänskliga rättigheter, vilket redan visat sig genom Turkiets krav. På samma sätt försvagas Sveriges engagemang mot kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Välfärden måste finnas som en trygghet även för de som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Extra viktig Kustlandskapen är viktiga livsmiljöer för många djur och växter, liksom för människors friluftsliv och hälsa. Det är viktigt med ett starkt strandskydd och allemansrätt, särskilt på platser med mycket närliggande bebyggelse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Ett försvagat public service skulle göra Sverige mer sårbart, exempelvis för desinformation i kristider. Skydda public service i grundlagen!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Extra viktig Utsläppen från transportsektorn är fortsatt stor, och omställningen måste gå fort. Eldrivna fordon sjunker snabbt i pris och biogas är ett bra alternativ där elbilen inte är ett alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Betyg har en negativ påverkan på elever som har svårt att nå målen. Därför är det negativt att införa betyg i tidig ålder. Bättre att satsa på insatser som har stöd i forskningen, som ex att stärka språkförmågor i tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Det finns en stor ekonomisk ojämlikhet mellan kommuner i Sverige, där de fattigaste har svårt att upprätthålla välfärden. Viktigt att ekonomiskt utjämna, men också överlag stärka kommuners och regioners ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Marknadshyror skulle sannolikt leda till höjda hyror och särskilt drabba människor med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Sverige behöver nya stambanor eftersom det är för trångt på spåren idag. Att enbart renovera befintliga spår skulle inte ge tillräcklig kapacitet och samtidigt skapa stora problem för trafiken i många år.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Det är negativt om människor går och jobbar när de är sjuka, vilket tyvärr karenssystemet leder till.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Arvidsson: Gärna snabbare tillståndsprocesser, men inte på bekostnad av lägre miljökrav eller samernas rättigheter. Ge mer resurser till myndigheter som utför miljöprövningar för att det ska gå fortare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Arvidsson: Sverige har blivit väldigt mycket mer ojämlikt de senaste decennierna. Skatter på kapital och egendom måste öka, med fokus på de stora inkomsterna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Arvidsson: Extra viktig Sverige har brist på gamla skogar med höga naturvärden och många skogsberoende växter och djur är hotade. Skogsbruket tar ut enorma mängder virke och skogsråvara, och inom EU sticker Sverige ut som tillåter stora kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Arvidssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning