Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Stenberg (fotograf )

Fredrik Stenberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill att väljarna ska rösta på Socialdemokraterna för att vi tillsammans ska ta landet in i framtiden med en stark välfärdsstat och resurser för välfärden så att alla människor ska komma till sin rätt.

Presentera dig själv

Idag har jag förmånen att vara förtroendevald som ordförande i för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun. Att ge alla barn en god start i livet med en kvalitativ skolgång från förskolan och genom hela utbildningsväsendet lönar sig och jag vill ge bättre förutsättningar för alla barn och för att göra det behöver hela samhället bidra och utvecklas.

Vad har du för yrke?

Enhetschef vård- och omsorg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Magdalena Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En S-ledd regering med ett så starkt socialdemokratiskt stöd i riksdagen som bara är möjligt!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Stenberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Fredrik Stenberg: Extra viktig Resurser avsedda för barns utbildning ska gå till just utbildning. Hela utbildningsväsendet är ett system och ska betraktas som ett sådant. Skolan har betydligt högre syften än vinst. Vinsten med skolan ska vara kunskap!

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Fredrik Stenberg: Jag är rädd att just visitationszoner riskerar att minska tilltron till rättsväsendet vilket på sikt riskerar att skada tilltron till Sverige som rättsstat och också då kan bli kontraproduktivt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Fredrik Stenberg: Jag tycker att det internationella biståndet är en del av att visa internationell solidaritet och det är viktigt för att bygga en hållbar värld. I det arbetet ska Sverige självklart vara en del.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Fredrik Stenberg: Privat finansiering av kultur har jag inget emot alls men det behöver inte betyda att kulturen behöver få mindre anslag från det offentliga. Jag tycker att det offentliga har ett stort uppdrag i att tillgängliggöra kulturen för det stora flertalet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Fredrik Stenberg: Tiggeri är inte en framkomlig väg ur den fattigdom som de flesta människor som tigger i Sverige befinner sig i. Att be om hjälp ska av princip såklart inte vara olagligt och därför vill jag inte se ett nationellt tiggeriförbud. Dessutom har polisen många fler långt mer angelägna frågor att ägna sig åt. Att däremot tjäna pengar på andras tiggeri ska såklart vara olagligt!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Fredrik Stenberg: För mig är det bara de praktiska nackdelarna över förändringen som gör att jag landar i att vi inte borde ändra till könsneutrala personnummer. Det handlar om att vi då skulle mista möjligheten till statistiska jämförelser bakåt i tiden och att hela systemet skulle behöva göras om från grunden.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Fredrik Stenberg: Föräldraförsäkringen är en viktig jämställdhetsreform och viktig för barnen. Målet bör vara att den långsiktigt ska delas lika. Samhället ser idag ut som det gör och därför tycker jag det är rimligt att varje vårdnadshavare har en tredjedel av försäkringen tillägnad sig och att en tredjedel av försäkringen fritt kan delas på det sätt som passar familjen. Föräldraförsäkringen ska vara generös!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Fredrik Stenberg: Digital hälso- och sjukvård ska vara en del av den ordinarie sjukvården och finansieras av densamma. Principiellt tycker jag det helt klart ska vara möjligt att upphandla digital hälso- och sjukvård om regionen så vill men vi kan inte ha ett system som dränerar ekonomin för vissa hälsocentraler. Vård efter behov!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Fredrik Stenberg: När varken lärarna eller forskningen stödjer betyg från årskurs 4 ser jag inte någon anledning till att införa det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Fredrik Stenberg: Alla medborgare ska i grunden ha samma rättigheter och skyldigheter och en mycket stor del av vår välfärd genomförs av landets kommuner. Att alla medborgare i landet får likvärdiga förutsättningar är en självklarhet samtidigt som det kommunala självstyret är viktigt. Dagens system lever inte upp till intentionerna i tillräckligt hög grad.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Stenbergs val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning