Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jenny Elander Ek

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den breda mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jenny Elander Ek

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Debatten kring skolan har fokuserat för mycket på driftsform istället för kvalitet. Bedriver en skola bra undervisning har jag inga synpunkter på att ägarbolaget tar ut vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Tar tid och är dyrt. Bättre att fokusera på att drifta de kärnkraftverk som idag är i drift och bygga ut vind- och solkraft där tekniken finns och som är förhållandevis billig att producera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Vi löser inte gängsbrottslighet med att låta polisen visitera alla och envar. Redan idag har polisen möjlighet att visitera vid gripande, anhållande och avlägsnande eller om det finns konkreta omständigheter som gör att de misstänker att det till exempel finns ett vapen. Att ge en generell rätt att visitera öppnar upp för misstroende och oro i en tid när polisen istället behöver bygga förtroende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: RUT-avdraget skapar jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Det har aldrig varit så många människor på flykt i världen som nu och de behöver vår hjälp. Däremot kan biståndet behöva styras tydligare mot akut bistånd, för klimat och försörjningsskapande projekt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Jag tycker kungahuset levererar stor nytta för apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Vi behöver använda de styrmedel som finns för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Däremot behöver det kombineras med skattesänkningar för hållbara drivmedel och ett fokus på att få fram mer biobränsle av våra svenska skogsråvaror.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Jag tror att det är svårt att hitta privata aktörer i den utsträckning som behövs i Sverige. Vi förlitar oss i mångt och mycket på att kultur är till del skattefinansierad.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Jag tycker att det är bra med ett kommunalt inflytande över var vindkraft placeras. Men däremot kan jag tycka att de kommunpolitiker som använder kommunalt veto för vindkraft måste kunna förklara var elen ska produceras. Och svaret på den frågan kan inte alltid vara "Någon annanstans".

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Förslaget hjälper inte de utsatta utan är ett populistiskt förslag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Familjer har alltid olika förutsättningar och behöver själva ha rätt att besluta om hur föräldraledigheten ska fördelas. Däremot behöver information om vilka konsekvenser det kan för t ex framtida pension tydliggöras för båda föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Bra med valfrihet men finansieringsmodellen behöver ses över. Det är inte rimligt att bolaget får samma peng för en enkel konsultation kring förkylning som en undersökning på en vårdcentral. Finansieringen måste därför differentieras.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Permanent uppehållstillstånd skapar långsiktiga förutsättningar och en trygghet som möjliggör integration i högre grad än tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Svår fråga. Men höga ersättningar skapar mindre incitament att ta nya jobb och vi behöver arbetskraft.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Inte rimligt att mindre kommuner inte ska kunna nyttja attraktiva lägen för byggnation. Oftast har dessa kommuner mycket strand och lite byggnation.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Måste rymmas inom befintligt budgetram.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Jag tycker att public service har ett bra utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Skolan har redan utan betyg god kontroll och insikt i vilka kunskapsluckor elever har. Det är tillfyllest med omdömen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Absolut. Men mindre rika kommuner måste också ges förutsättningar att skapa tillväxt genom t ex lättnader i strandskydd och en utlokalisering av statliga jobb.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Finns fängelse i straffskalan redan nu. Tar man bort böter ur straffskalan bidrar man till en straffinflation. Dessutom måste kriminalvården då anpassas om fler ska avtjäna tid i fängelse och det kostar skattepengar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Det är lätt att säga att staten ska ta över delar av samhället som tyckaren anser fungerar dåligt. Men funkar alla statligt styrda myndigheter felfritt?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Svår fråga. Men jag tror att vi behöver ha alla verktyg för att öka antalet arbetade timmar och dagar. Kanske för vissa yrken t ex förskolepersonal?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Tycker inte att nuvarande arbetsrättsliga lagstiftning är så problematisk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jenny Elander Ek: Är nog motiverat med de krav som finns idag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jenny Elander Ek:

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jenny Elander Eks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat