Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eleonore Lundkvist (fotograf Pia Nordlander)

Eleonore Lundkvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tycker du att jobb, studier och företagande ska löna sig bättre än idag? Vill du se skärpta straff för grova brott och avskaffade straffrabatter? Håller du med om att försvaret och polisen behöver förstärkas medan statlig byråkrati kan bantas? Drömmer du om mer kärnkraft och mindre av Miljöpartiet? Då ska du kryssa mig i riksdagsvalet.

Presentera dig själv

Engagerad, nyfiken och liberalkonservativ. Uppvuxen i Höga Kusten, studerat språk och statsvetenskap i Uppsala. Bor på Gideonsberg i Västerås och arbetar som kommunikationschef inom läkemedelsindustrin. Ordförande i Västeråsmoderaterna. På fritiden åker jag gärna på loppis & auktioner för att leta 50-talsprylar. Tränar helst utomhus året runt. Förtjust i Kungahuset, ishockey & god pasta.

Vad har du för yrke?

Kommunikationschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Arvid Lindman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna vore det bästa för Sverige.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Eleonore Lundkvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Ett sådant förslag skulle leda till att 87 000 elever kommer stå utan skola. Det skulle drabba 278 av landets 290 kommuner. Höga kvalitetskrav är viktigt liksom möjligheten att välja skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Extra viktig Absolut nödvändigt för att lösa den energikris vi ser i Sverige. Moderaterna har genomarbetade förslag om statliga kreditgarantier som skulle underlätta för företag att våga investera i ny kärnkraft. Det behöver också bli tillåtet att bygga på fler platser än idag och ansökningsavgiften för nya reaktorer behöver sänkas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Extra viktig Det har fungerat bra och ses som okontroversiellt i Danmark och ger polisen ytterligare verktyg mot brottsligheten. Inget är viktigare än att återupprätta tryggheten i Sverige.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: RUT har minskat svartjobben inom hushållsnära tjänster och är en faktor för att få många familjers vardag att gå ihop.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Moderaterna vill att fler länder ska gå från biståndsberoende till handel och vill se ett mer fokuserat bistånd, en större andel humanitärt bistånd och en tydligare kontroll och uppföljning av biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Extra viktig Kungahuset bidrar med otroligt mycket mer till Sverige än det kostar. Kungahuset binder samman vår historia med vår samtid och fungerar som en neutral, sammanhållande kraft för Sverige i en orolig värld. Kungafamiljen sköter sina uppdrag mycket väl och lägger ner enormt mycket tid på att representera Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Extra viktig Som uppvuxen i norrländsk glesbygd vet jag hur viktigt det är att kunna transportera sig med bil och dagens bränslepriser gräver djupa hål i vanligt folks plånböcker.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Skattetrycket ska minska, inte öka.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Det är viktigt att värna det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Det finns betydligt mer angelägna frågor att ta tag i.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Gillar "köksbordsprincipen" dvs sådant som människor bäst bestämmer runt sitt eget köksbord ska staten inte lägga sig i.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Den stora efterfrågan på nätläkare grundar sig i att den offentliga vården misslyckats rejält med att ge medborgarna vård inom rimlig tid. Att motarbeta företag som försöker lösa människors problem kommer inte att korta några vårdköer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Ensam är inte stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Det är viktigt att det lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Skattetrycket behöver minska, inte öka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Extra viktig Så kallad "bred underhållning" bör bantas till förmån för nyheter, samhällsinformation och kunskapshöjande program.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Skatteutjämningssystemet är komplicerat och det vore bättre om alla kommuner fokuserade på att få fler människor i arbete och färre som lever på bidrag, det skulle göra väsentligt större skillnad i "fattiga" kommuners ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Hyresmarknaden är dysfunktionell och det är tydligt att länder som tillåter friare hyressättning inte har lika långa köer och trögrörlighet som svenska städer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eleonore Lundkvist: Det finns orimligt stora skillnader i vården beroende på var du bor. Ett förstatligande behöver dock inte innebära att dessa skillnader försvinner, sjukvård är en mycket mer komplex fråga än så. Ett första steg bör vara ett mycket tätare samarbete mellan universitetssjukhusen och bättre möjlighet att välja vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonore Lundkvist: Det ska löna sig att utbilda sig och ta högkvalificerade arbeten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eleonore Lundkvist: Äganderätten är alltid viktig att värna. Den som äger skogen ska ha rätt att bruka den.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eleonore Lundkvists val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi