Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hannes Sjöberg (fotograf Tom Samuelsson)

Hannes Sjöberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

I mig får man en riksdagsledamot med en liberal ryggrad. Jag brinner för de som har det tuffast, oavsett om det är en person med ett problematiskt bruk av narkotika, en flykting eller helt enkelt ett barn som inte klarar av skolan. Jag strider för friheten på två fronter, dels friheten från staten, vi behöver färre regler, mindre skatter och mer frihet. Men jag kämpar också mot strukturer.

Presentera dig själv

En liberal 24-åring som ursprungligen kommer från Halmstad. Sedan några år tillbaka bor jag i Uppsala och studerar en Politices kandidat i Statsvetenskap. Just nu har jag en paus från studierna och jobbar som Förbundssekreterare för LUF. Har tidigare gjort praktik i Europaparlamentet. När jag inte jobbar står jag gärna i en fotbollsklack och skriker mig hes.

Vad har du för yrke?

Förbundssekreterare på Liberala Ungdomsförbundet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst av allt ser jag gärna att Liberalerna får 51%. Men eftersom det verkar bli tufft att lyckas med det i år så ser jag gärna en M+L+Kd regering som söker stöd för sina förslag både till vänster och med SD. Liberalerna ska i den regeringen vara garanten för att inga antiliberala förslag läggs fram.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Hannes Sjöberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Vinstutdelning bör inte förbjudas helt eftersom en viss nivå av vinst krävs för att det ska gå att bedriva verksamhet. Däremot bör man titta på hur man kan begränsa kortsiktig vinst som går ut över kvalitén på undervisningen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Kärnkraften behövs för att säkra vår elförsörjning i framtiden. Politiken behöver därför skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt att bygga kärnkraft i Sverige. Detta genom att ta bort de snedvridningar av marknaden som idag finns. Politiken ska däremot inte subventionera bygget av kärnkraft utan det ska ske på den fria marknaden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Det är högst tveksamt hur mycket visitationszoner hade hjälpt till för att lösa brott. Någonting som det däremot hade gjort är att skapa misstro mot polisen och samhället i stort. Man ska inte bli visiterad utan rimlig misstanke, oavsett var man befinner sig.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Jag är alltid för enkla skattesystem som är så enhetliga som möjligt. RUT och ROT snedvrider marknaden och man bör istället sänka skatten med motsvarande summa samt förenkla för företagen så att det inte är värt att jobba svart även utan RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Extra viktig Biståndet är viktigt för att utveckla den övriga världen och behöver vara långsiktigt. Det är viktigt både för demokrati, klimat och ren medmänsklighet. Man bör inte heller avräkna från biståndsbudgeten som regeringen gjort både under flyktingvågen från Syrien och Ukraina. Det är i praktiken en nedskärning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Vi bör avskaffa monarkin och införa en republik med en opolitisk statschef. Det svenska folket förtjänar att välja sin högsta ledare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Vi är mitt i en klimatkris och behöver ta vårt ansvar. Klimatskatterna bör utgå från principen om en grön skatteväxling med höga skatter på det som smutsar ner och motsvarande sänkt inkomstskatt. För människor på landsbygden bör man istället göra om reseavdraget så att det viktas mer åt de som måste åka bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Man behöver skapa ett mer enhetligt system för fastighetsskatter. Att däremot höja fastighetsskatterna är inte rätt väg att gå.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Kulturen är aldrig på riktigt fri om den behöver anpassa sig efter vad de som sitter i kulturnämnden tycker är viktigt. Det offentliga måste i högre utsträckning hålla sig på en armlängds avstånd från kulturen och låta den utvecklas på ett naturligt sätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Det kommunala vetot behöver avskaffas. Vindkraftverk ska inte kunna stoppas av endast estetiska skäl utan det ska krävas säkerhetsskäl, miljöskäl eller andra rimliga anledningar för att stoppa ett vindkraftsprojekt. Sverige behöver all grön el vi kan få, det gäller både vind, vatten och kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Det ska aldrig vara olagligt att be om hjälp. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Helst hade jag velat se att juridiska kön avskaffades. Men fram till dess ser jag gärna att ett tredje juridiskt kön införs för de människor som inte identifierar sig som varken kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Jag är för en individualiserad föräldraförsäkring. Föräldraförsäkringen är en förmån som staten ger föräldrar. Den ska inte bidra till ojämställdhet som är fallet idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Så länge som vi har offentligt finansierad vård bör även nätläkare finansieras av det offentliga. Däremot behöver man se över systemen så att de inte blir överkompenserade sett till vad de faktiskt gör.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Permanenta uppehållstillstånd är en av de bästa integrationsåtgärderna vi har. Vid permanenta uppehållstillstånd så kan den berörde på riktigt börja stadga sig i Sverige. Incitamenten höjs för att lära sig svenska, integreras och bli en del av samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Extra viktig Det är hög tid att bli medlem i Nato. Det är viktigt både för Sveriges säkerhet och Natos utveckling. Det är även en rent moralisk fråga, man kan inte stå neutral mellan demokratiska stater och en tyrann.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Den tillfälliga höjningen var på grund av pandemin. Den bör inte permanenteras, tillfälliga lagar bör vara just tillfälliga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Strandskyddet som det är utformat idag förstör betydligt mer än det hjälper. Man bör få bestämma mer vad man får bygga på sin egen mark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Politik handlar om prioriteringar. Sverige är ett av de länder i världen med högst skatter och det måste gå att hitta andra ställen att ta pengarna ifrån. Sverige har råd att rusta upp försvaret utan att höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Public Service bör endast sända nyheter, dokumentärer och samhällsviktiga program.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Vilket det exakta året bör vara vill jag inte uttala mig om. Men man bör inom kort förbjuda nyförsäljning av bensin. och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Jag tror att betyg är viktigt för att kunna sätta in extra resurser för de elever som behöver det. Man bör också fokusera mycket på att avdramatisera betyg, framförallt i de yngre åldrarna. Även det kan bli bättre om man har betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Den kommunala utjämningssystemet fungerar dåligt och skapar incitament för att behandla den kommunala ekonomin på ett undermåligt sätt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Anledningen till att den svenska hyresmarknaden fungerar så dåligt är att vi har hyresregleringen. Den var från början endast tänkt att vara tillfällig under andra världskriget. Men eftersom man aldrig tog bort den så har det blivit ett underskott i hyresrätter. Detta är ett bra första steg mot en hälsosam marknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Höghastighetståg är inte samhällsekonomiskt effektivt. Det man behöver satsa på är snarare att rusta upp de spår som finns idag och att bygga bort flaskhalsar som exempelvis mellan Uppsala och Stockholm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Det finns inte mycket som visar på att ett förstatligande av sjukvården kommer fungera. Däremot bör man samarbeta mer mellan regioner. Journalsystemet måste vara överförbart mellan regioner och man bör samordna och centralisera stora operationer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Karensdagen avskaffades tillfälligt under pandemin vilket var rimligt. Men nu när vi har tagit oss bort från pandemin bör karensdagen fortsätta att finnas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden måste öka.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hannes Sjöberg: Sverige har väldigt många fyndigheter med viktiga mineraler och metaller som behövs för klimatomställningen. Det är bättre att vi bryter det här än att det görs genom barnarbete i exempelvis Kongo. Det är även en säkerhetsfråga att vi blir mer självförsörjande på mineraler i EU.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Sjöberg: Extra viktig Vi har ett ansvar att ta emot flyktingar. Asylrätten måste följas, men vi måste också avskaffa många av de hinder som finns idag. Särskilt ömmande skäl bör även återinföras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Sjöberg: Detta handlar om integritet. Man ska inte bli övervakad av staten om man inte är föremål för brottsmisstanke. Det är ett sluttande plan vi inte bör gå över.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Sjöberg: Extra viktig Höginkomsttagare betalar redan idag extremt höga skatter. De bör sänkas till förmån för en plattare skattesats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hannes Sjöberg: Staten kan skydda skog som den redan äger. Men när man går in och skyddar privatägd skog så blir det problematiskt. Skogsbrukare måste vid de fallen få betydligt högre ersättning än de får idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hannes Sjöbergs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning