Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Birgit Bjelkengren (fotograf null)

Birgit Bjelkengren

Presentera dig själv

Engagerad i mycket, föreningar och Tröstemöss, pysslar i trädgård, leker med våra barn, virkar och stickar.

Vad har du för yrke?

Planarkitekt/landskapsarkitekt, arbetar på kommun med samhällsplanering

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Tar exempel på bra och dåligt från många

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi ingår, att vi får igenom mycket av det vi vill, med vem spelar mindre roll. Grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter är dock avgörande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Birgit Bjelkengren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Den som investerar i sitt företag ska kunna få avkastning på sin investering, men för att kunna göra utdelning ska skolan behöv leva upp till alla de krav som ställs i våras olika lagar och andra styrmedel som rör skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Att bryta uran är skadligt för naturen, det finns ingen fungerande lösning för slutförvaring. Skulle de problemen lösas och om marknaden ser värde i det skulle jag acceptera det, men inte med statliga subventioner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Polisen kan redan visitera vid misstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Avdraget get utökade möjligheter för service kopplat till hemmen, mycket kan bidra till att våra saker håller längre. Jag ser hellre att systemet utvärderas och breddas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Så länge vi har kontroller som ser till att pengarna går dit de ska, ser jag bara positivt på att vi som har och kan ge, ger till de som behöver.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Mycket av de pengar som går till kungahuset går till att bevara kulturarvet. De pengarna kommer att behövas oavsett om vi har ett kungahus. Gällande representation hade det kostat även om någon annan än kungahuset fått stå värd. Men allt i budgeten bör utvärderas löpande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Vi behöver gå ifrån det fossila, men att det är skatt och sen moms på skatten är en märklig företeelse.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Jag är emot skatt på ägande som inte har ett syfte. Att fastigheten finns kostar inte samhället något, till skillnad från tex en bil som sliter på vägen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Detta är lite både och, det är viktigt för samhället att vi har och bevarar kulturellt viktiga inslag. Där tycker jag vi behöver ta ett gemensamt ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Inte svårare, men beskuren ska fattas tidigt i processen för att inte slösa tid och pengar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Vi ska lösa problemen, inte straffa den som hamnar i svårigheter. Dessutom blir gränsen mellan vad som är ok eller inte väldigt knepig, bössa för välgörenhet? Be om pengar till bussen?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Vi är alla en del av samhället, det skadar ingen att ha en tredje ruta, men de som berörs vinner mycket på det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Föräldraledighet är till för barnen, vilket barn mår bra av att ha en förälder hemma som inte vill vara hemma?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Systemet för ersättning behöver ses över, men den tillgänglighet som skapas genom läkare på nätet är viktig för många. Systemet är dock inte helt bra idag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig För att människor ska känna sig motiverade att engagera sig i samhället och bli delaktiga är tillhörighet och långsiktighet viktigt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Fred behöver försvaras och vi är inte stora och starka själva, vi behöver kunna stå tillsammans när någon hotar och skadar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Birgit Bjelkengren har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Det behöver anpassas efter sitt sammanhang och intentionerna om tillgänglighet och naturliv efterlevas. Dagens system är för fyrkantigt och i viss mån anpassat efter städer och det stadsnära.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Det finns pengar som kan omfördelas i statskassan, men jag uttalar inte att det kan behövas på sikt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Klimatfrågan är viktig, även branschen flaggar priset för att nya bilar kommer att förändras, där de förnyelsebara kommer ikapp och går om så de blir billigare inom några år.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Det är inte bruden som är det viktiga, det är att du lär dig, lär dig lära och hittar en glädje i att lära. Det behöver få tid innan betygen kommer in och spökar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Systemet behöver justeras, nu är det de stora sin får mest, vi fjäderlätt från små kommuner till Stockholm, Göteborg och Malmö...

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Köpa övergrepp ska inte bara vara en ekonomisk fråga.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Birgit Bjelkengren har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Bygg ut det befintliga med fler spår, minska förseningar och möjliggör underhåll. Vi behöver inte fler barriärer.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Kontroller kan behöva bli bättre, men att centralisera gör bara att besluten kommer längre från den det berör. Öka möjligheterna att söka vård i olika delar av landet och ner samverkan mellan regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Ska vi minska smittor i samhället överlag behöver de som har minst ha råd att stanna hemma

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Birgit Bjelkengren har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgit Bjelkengren: Den process vi har idag finns av många anledningar, vi behöver skydda vår natur och våra livsmiljöer

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgit Bjelkengren: Extra viktig Här du rätt till asyl ska du få det

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgit Bjelkengren: Skydd ska inte lamslå, om någon sköter skog så den får värden är det snarare skötselplaner som ska granskas och det ska säkerställas att de följs

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Birgit Bjelkengren har hoppat över denna fråga