Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emmyly Bönfors (fotograf Fredrik Wennerlund)

Emmyly Bönfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är trygg i mina värderingar och målmedveten. Jag vill se konkreta resultat i politiken. Jag sätter medborgarens perspektiv före systemet. Jag tycker att man ska vara politiker för att man vill förändra och utveckla saker. Många fastnar idag alltför länge på samma positioner. Politiken är en oerhört stor del av mitt liv men den är inte hela min identitet. Det hjälper mig att fatta kloka beslut.

Presentera dig själv

Jag är utbildad lärare men jobbar idag heltid med kommunpolitik. Jag är uppvuxen i Bengtsfors och har bott i Göteborg de senaste 14 åren. Jag brinner för miljö- och klimat, jobb och sysselsättning och är trygg i mina liberala värderingar. Jag har ett långt tidigare engagemang inom folkbildning. Jag engagerade mig politiskt för att jag var bekymrad över främlingsfientliga tongångar i samhället.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Göteborgs stad. Utbildad lärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Anna Whitlock

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett samarbete som är brett förankrat i mitten och som tar itu med Sveriges utmaningar över de traditionella blockgränserna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emmyly Bönfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Centerpartiet driver en skolpolitik för höga kunskapsresultat, där elever och föräldrar också ska ha rätt att välja den utbildning som passar just dem bäst. Det viktigaste är att alla skolor, såväl kommunala som friskolor, håller hög kvalitet och fullföljer sitt kunskapsuppdrag för alla elever.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Men kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Flera reaktorer har redan fasats ut, av ekonomiska skäl.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Förslaget innebär att polisen får visitera vem som helst, utan uppenbar anledning, om man rör sig i någon av zonerna. Det riskerar att rasera förtroendet mellan medborgare och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: RUT-avdraget skapar jobb, frigör tid för den som anlitar dessa tjänster och gör tidigare svarta jobb vita vilket stärker de anställdas trygghet på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Det är viktigt att Sverige som är ett rikt land ger bistånd till behövande länder. Bra med fokus i biståndet på hållbara jobb, klimat och energiomställning, utveckling av demokratier och rättsstater.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Det är viktigt att ställa om utan att människor som bor på landsbygden inte får bära en helt orimlig börda. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för att minska utsläppen. Det borde införas en skattebefrielse för den förnybara andelen i reduktionsplikten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Fastighetsskatten slår hårt mot vanligt folk med vanliga inkomster och var mycket illa omtyckt innan den avskaffades.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Extra viktig Vindkraft är ett av de viktigaste förnybara energislagen i Sverige. Det kommunala vetot bör vara kvar men komma tidigare i processen. Dessutom bör markägare kunna få ersättning om de har vindkraftverk på sin mark.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Det kan aldrig vara olagligt att be om hjälp. Däremot behöver det sociala skyddsnätet stärkas och samarbetet inom EU förbättras. Det behöver även bli enklare att få ett jobb.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Vi vill inte detaljstyra människors privatliv. Däremot behövs en diskussion i samhället om jämställdhet i föräldraskapet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Det kan finnas andra skäl för människor att vilja bo och jobba i Sverige under en begränsad tid och då behövs inte alltid permanenta uppehållstillstånd. Däremot är jag kritisk till det lapptäcke som finns idag. Jag ser gärna att Sverige tar emot fler människor som söker asyl eller vill etablera sig i landet. Samtidigt behövs ökat fokus på integration i form av utbildning, jobb och språkinlärning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Det måste bli enklare att kunna bygga och bo i attraktiva lägen på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Oberoende media och press är viktigt för demokratin och behöver erbjuda såväl nyheter som underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emmyly Bönfors: Jag tror mer på konsumentmakt och att fordonsindustrin själva anpassar sig för minskade klimatutsläpp. Flera stora fordonstillverkare är redan igång med detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emmyly Bönfors: Rätten att söka asyl ska värnas. EU behöver ta ett större gemensamt ansvar för människor på flykt. Samtidigt ska de allra mest utsatta kvotflyktingarna prioriteras. Jag anser att vi behöver fler lagliga vägar in i Europa.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emmyly Bönforss val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Sysselsättning