Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tomas Selin (fotograf Henrik Juhlin)

Tomas Selin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag gav mig in i politiken av samma anledning som jag blev lärare, jag vill fatta beslut som ger barn och unga möjlighet att lyckas, att vara sig själva och få framtidstro. Sverige behöver fler livskraftiga små företag och fler som kan förverkliga sina idéer och sig själva. Att få vara sig själv är en grundbult i det liberala och demokratiska Sverige, det är värderingar som måste värnas.

Presentera dig själv

En 34-årig lärare som fått förtroendet att företräda Huddingeborna som förskolenämndens ordförande. Efter uppväxten i Härnösand började jag lärarutbildningen och studier i mina ämnen engelska och samhällskunskap. När jag fick chansen att kliva in i politiken var det givet att försöka påverka samhället för att fler ska få lyckas i livet.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Hillary Clinton och Pete Buttigieg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver politiker som är beredda att göra upp utan att ytterkanterna får inflytande. Jag vill att Centerpartiet ska söka ett samarbete i mitten av svensk politik. Centerpartiet är den främsta motvikten till främlingsfientlighet i svensk politik. Vi kommer inte att ge SD makt över hur Sverige ska styras. Vi kommer heller inte att regeringssamverka med Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tomas Selin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Extra viktig Sverige behöver en skola där varje barn får lyckas. För många barn och vårdnadshavare innebär det en fristående skola, och fristående aktörer bidrar med såväl mångfald som valfrihet. Det är dock viktigt att de skolor som inte sätter elevernas lärande och utveckling främst inte heller kan göra vinster. Dagens system saknar folklig förankring, varför korrigeringar behöver göras

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Sverige behöver framför allt ny vindkraft och solceller, och även storstäderna måste ta ett större ansvar för sin egen energiproduktion. I dag tar gles- och landsbygdskommuner ett orimligt stort ansvar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Priserna på bensin och diesel är orimligt höga, därför kan skatterna tillfälligt sänkas. Det är dock en viktig del av grön skatteväxling att vi höjer skatterna på det som är dåligt för klimat och samhälle, och sänker skatterna på det som ger fler företag och jobb, som motiverar människor till arbete, och som ser till att hela landet kan leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Storstäderna måste ta ett större ansvar för sin egen energiproduktion. I dag tar gles- och landsbygdskommuner ett orimligt stort ansvar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Medan trygghet är en viktig förutsättning för människor som ska etablera sig i det svenska samhället är det också en svår hållning att alla ska få permanenta uppehållstillstånd. Den som rotat sig i Sverige ska dock få stanna, och det är viktigt med en migrationspolitik som både ser till skyddsbehov och incitament till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Vi behöver säkerställa att vi inte höjer skatter för små företag, eller minskar incitamenten att arbeta. Det är också viktigt att vi inte drar ner på resurserna till skola och sjukvård. Samtidigt måste upprustningen finansieras på något sätt, varför särskilda skattehöjningar inte kan uteslutas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Attackerna på media och public service är ett hot mot demokratin. Public service och det breda uppdraget är viktigt för kultur, folkbildning, granskning av hela samhället och demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Extra viktig Vi behöver ett ökat fokus på att barn och unga ska få lära sig i skolan, och lärarna behöver få förutsättningar att ge stöd och utmaningar utifrån elevernas behov. Summativa bedömningar gynnar inte elevers lärande utan leder snarare till psykisk ohälsa och att många unga slås ut i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Det måste gå att leva i hela landet. Allra helst ser jag att det möjliggörs genom att värden som skapas i bygden får stanna i bygden, men storstadskommuner har stordriftsfördelar som innebär bättre välfärd till lägre kostnader, medan gles- och landsbygdskommuner många gånger har en mindre tillgänglig välfärd och infrastruktur. Det är viktigt att vi har ett helhetsperspektiv.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Köp av sex bör straffas med fängelse, och likväl bör det innebära möjlighet till vård. De som utnyttjas genom sexköp och människohandel måste skyddas och ges bättre möjligheter att söka skydd och stöd för att ta sig ur den situation hen hamnat i.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Extra viktig Sverige behöver fler hyresrätter, därför bör friare hyressättning i nyproduktion införas. Enligt den statliga utredning som genomförts skulle det inte leda till högre hyror i nyproduktion men ge de som bygger mer långsiktiga förutsättningar och därför säkerställa att mer byggs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Staten behöver säkerställa mer likvärdiga förutsättningar och ta större ansvar för specialistvården, däremot bör sjukvården fortfarande styras av regionerna. Det är en viktig demokratisk princip, därtill är det få goda exempel på när koncentrerad statlig makt lett till mer välfungerande myndigheter/funktioner.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tomas Selin: Extra viktig För att fler små företag ska kunna växa måste också flexibiliteten på arbetsmarknaden öka. Det innebär också att den som blir av med jobbet enklare måste kunna skola om sig och få stöd till omställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tomas Selins val:

 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Tomas Selin: Extra viktig Sverige behöver en skola där varje barn får lyckas - där fler barn får både stöd och utmaningar utifrån deras behov. Det kräver en översyn av finansieringen för skolan. Vi behöver en politik som främjar små företag och gör det enklare att växa. Människor som står långt från arbetsmarknaden måste kunna hitta jobb. Integration är avgörande för människors livschanser och för Sverige.