Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jens Jönsson (fotograf )

Jens Jönsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har varit aktiv i miljöpartiet i många år och är väl insatt i våra frågor. Jag arbetar även aktivt med att förbättra vår måltidspolicy.

Presentera dig själv

Hej mitt namn är Jens jag jobbar som kock i trollhättansstad och brinner för klimat och miljöfrågor.

Vad har du för yrke?

Kock

I vilket land är du född?

Svergie

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Al Gore

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand ett Grönt styrre så att vi kan ställa o Sverige utan att behöva kompromissa med någon I mer realistisk tänk en grönröd regering med S C V och Mp

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jens Jönsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Skolan ska vara en plats för lärande inte en chans för företag att ta ut vinst på elever och fördjupa segregationen i samhället

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Kärnkraften är den dyraste och farligaste energi källan vi har att bygga ut den skulle vara slöseri med resurser både ekologiskt och ekonomiskt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Detta förslag är rasistiskt och kommer troligtvis att leda oss in i ett vi och dem samhälle där segregation cementeras vi måste arbeta mer med förebyggande åtgärder som skapar förtroende med polis och civilsamhället inte tvärtom.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Svergie är ett av världens rikaste länder och vi har varit med och bidragit till att världen är i en klimatkris då är det minsta vi kan göra att öka biståndet när nöden är större

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Monarkin är en förlegat kultur som borde avskaffas monarken har egna resurser att röra sig med att betala bidrag till dem är helt galet

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Det som belastar miljön får bära kostnaden för det.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Fastighetsskatten är inte i fas med priser på fastigheter detta leder till en utlåsnings effekt eller lån som är omöjliga att betala av

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Kultur är alldeles för viktig för att låta kontrolleras av enskilda privata aktörer kulturen ska vara öppen för alla och det ska finnas ett brett utbud

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Vi behöver mer energi i de södra delarna av vårt land detta är vi överens om och det billigaste är vind kraft det går snabbt och har en liten klimat påverkan. Detta borde vara en icke fråga men vissa tycker att det hade varit bättre att ha det någonstans tyvärr så fungerar det inte så.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Nej fattigdom är inte brottsligt. Det är ett samhälles ansvar att försöka bygga bort detta med socialaskyddsnät.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Självklart ska man få identifiera sig själv som man vill eller inte vill det vet man ju best själv vem man är

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Då vi har en arbetsmarknad som bygger historiskt på att kvinnor går hemma mer än män pga barn så blir lönerna lidande till följd av detta så för att framtida löner ska lida så måste man vara bestämd och dela lika

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Då kostnaderna för vård ökar och det skrivs ut mer antibiotika än nödvändigt pga av att man inte kommit in för en ordentlig undersökning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig För att kunna erbjuda familjer en trygg och säker tillvaro att starta nya liv så tror vi att långsiktiga perspektiv är viktiga och inte att leva under ständigt utvisningshot

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Svergie har haft en neutralitet som har varit gynnsam för oss både i krig och fred. Den har gett oss fördelar som att kunna resa till nästan hela välden med svenskt pass och i diplomatiska förhandlingar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Efter verkningar av pandemin kommer finnas kvar läng och med oroligheter i världen som bidrar till inflationen så ser vi att det är nödvändigt att permanenta detta

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Att av skaffa strandskyddet i landsbyggdskommuner skulle enbart vara av vinst intresse. Det skulle förstöra landskapet och vara ett hinder för djur och turism.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Eftersom vi monterat ned försvaret under lång tid så skulle det snabbaste sättet att finansiera det ny försvaret vara genom en skatt det är de mest rättvist.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Public servic gör ett jätte bra jobb med att hålla oss uppdaterade och kultivetade om något så gärna bredare inte smalare

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Om vi ska klara Paris avtalet till 2030 så är det mycket viktigt att sända denna signal till bil industrin

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Betyg har gått till över drift i den svenska skolan vad vi behöver är fler vuxna, mindre klasser och lugn

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Segregationen emellan landets kommuner har vuxit med tiden och utjämningssystemet behöver ses över

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Vi är för att böter tas bort från straffskalan när det gäller sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Vi ser att det skulle leda till en större bostadsegrigation och stänga ute folk med låg inkomst från bostadsmarknaden

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Vi behöver nya spår banor då de gamla är överbelastade och när vi ändå bygger nytt så är det lika bra att bygga smart med tåg som kan konkurrera med till exempel flyg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Vården skötts bäst nära patienten om man låter staten ta allt ansvar så blir det en mycket långsammare organisation som kan få svårt att möta framtidens utmaningar

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Man ska inte straffas extra för att man är sjuk. Karens dag uppmuntra till att man går till jobbet och smittar sina kollegor bara för att slippa karens

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Vi tycker lagen är bra som den är

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Gruvor har en extremt stor klimat påverkar och att ständigt ta fram jungfru material ur marken ser inte vi som en hållbar lösning hellre att man använder dig av det material som redan finns.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Idag har vi ett av de strängaste regelverken i EU plus att tillfälliga uppehållstillstånd är norm detta sänder fel signaler vi vill ha hitt mer människor från hela världen för ett mer öppet samhälle med en stor mångfald.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jönsson: Tycker det är fel övervaka människor utan misstanke om brott

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Jönsson: Extra viktig Vi måste få till ett hållbart och hygesfritt skogsbruk för att säkerställa att inte all skog försvinner pågrund av sjukdom eller skadde djur.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jens Jönssons val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat