Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jennifer Unelius (fotograf Christian Åslund)

Jennifer Unelius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att bli folkvald politiker är det främsta förtroendet du kan få. Om det någon dag blir jag som får den äran, skulle jag förvalta det på bästa sätt; med integritet, lyhördhet, engagemang och mod. För mig är det rättvisefrågor på olika nivåer som engagerar mest och jag har en stark tro på vi kan bygga ett mer hållbart och jämlikt samhälle genom dialog och genom att kraftsamla tillsammans.

Presentera dig själv

Med både hjärta och hjärna brinner jag för att lämna efter mig en bättre värld. Jag vill att fler ska få möjlighet att leva ett gott liv. Ett liv där vi hör ihop som människor och samhälle, och där vi hör samman med naturen och vår omvärld. Det finns oerhörda utmaningar och kriser just nu, men jag är övertygad om att allt går att förändra, om vi blir fler som drar åt samma håll tillsammans.

Vad har du för yrke?

Statsvetare, arbetar som klimatförhandlare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke och Amina Mohamed

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett starkt Miljöparti i både Riksdag och Regering efter valet, och en mer stabil majoritet. Ett politiskt styre som prioriterar klimat och miljö, och samtidigt förstår att en hållbar omställning måste inkludera alla, då är jämställdhet och jämlikhet avgörande. Alla barn som växer upp i Sverige ska känna sig trygga och kunna drömma om en framtid. En framtid som de sedan ska få leva ut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jennifer Unelius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Eleverna och deras lärande ska vara i fokus, med lärare och ledning redo att möta olika behov och inspirera till ny kunskap och drömmar. Vi har sett allt för många exempel på hur just den vinstdrivande skolan kompromissar med detta, och det är hög tid att sätta stopp för det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: När den samlade forskningen pekar ut vilka energislag som länder bör satsa på för att ni våra klimatmål är det förnyelsebar energi som är vägen framåt. Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga, och innebär också enorma säkerhetsrisker. Sverige bör satsa på utökad produktion av förnybar energi och energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: För att minska brotten behöver vi arbeta med grundorsakerna till brottslighet. Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Dessa zoner skulle enbart skapa mer otrygghet och försämra förtroendet för polis och myndigheter. Vi behöver bygga förtroende långsiktigt och i dialog med de som bor i dessa områden hitta sätt att bekämpa brottslighet och skapa framtidstro.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: RUT-avdraget bör ändras från sin nuvarande form. Det har potential att bli ett avdrag som hjälper hushåll att ställa om; med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Men då bör det ändras så att avdraget även bidrar till jämlikhet, istället för att som idag subventionera redan välmående gruppers konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Vi lever på en planet. Vi sitter i samma båt. Det som händer "där borta", påverkar i längden även oss. I en värld med flera pågående kriser bör Sverige fortsatt stå upp för internationell solidaritet. Fler än någonsin lever på flykt, fattigdomen är enorm och hungern ökar. Behoven är akuta. Att i detta läge minska biståndet är inte ett alternativ.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Även om Kungahuset bidrar mycket till Sverige så ska ingen födas till ett offentligt ämbete i en demokrati. Miljöpartiet har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Extra viktig Politiken ska visa vägen och styra oss mot en hållbar framtid. Det som leder oss in i en ohållbar framtid, så som fossila bränslen, ska kosta. Det som leder oss mot en mer hållbar och jämlik framtid ska främjas; som förnyelsebara energikällor, delningsekonomi, och olika stöd till jordbruk och glesbygd. Det ska vara lätt att göra rätt, och politiken måste se till helheten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Tills vi kan genomföra en genomgripande reform vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Politiken för det fria kulturlivet ska främst utgå från den konstnärliga friheten. Kulturen kan inte helt lämnas till marknadens villkor, eftersom den då i för hög grad skulle styras av kommersiella intressen. Men innehållet får inte heller styras av vem som just nu sitter i regering. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Vi behöver mer vindkraft, och mer förnybar energi i Sverige. Samtidigt kan flera intressen stå emot varandra vid utbyggnad, varför det blir viktigt med en samlad bedömning och att olika lokal aktörer lyssnas in. Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft, men Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Fattigdom är inte ett brott. Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. Fattigdom är en komplex fråga och den löses inte med förbud. I stället krävs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Samtidigt som vi arbetar intensivt med att stötta människor här i Sverige behöver vi också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Det är på tiden att också Sverige inför ett tredje juridiskt kön. Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller. Det handlar om respekt för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Miljöpartiet vill både öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Våra skattemedel ska användas för att skapa en jämlik vård för alla, i hela landet, och inte ätas upp av privata vårdföretag som ser patienter som kunder och går med vinst på vissa typer av behandlingar. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Människor ska inte behöva fly. De som ändå tvingas till det ska få hjälp att ta sig till trygghet och stöd att fortsätta sina liv på en ny plats. Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Vi lever i en tid med en orolig omvärld med många parallella kriser. Att Sverige i det läget går ifrån en historik alliansfrihet och tradition som fristad och trovärdiga medlare tror jag är fel väg att gå. Istället bör vi satsa mer på diplomati, rusta upp det svenska totalförsvaret och fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Vad är väl en sommar utan bad och lek på stranden? Dessa nöjen och naturupplevelser ska alla kunna njuta av, oavsett om bor långt från vattnet eller råkar äga en villa med sjötomt. Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: För Miljöpartiet är det viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Vi vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. För att ett starkt och brett public service ska kunna värnas behöver finansieringen vara stabil och långsiktig. Vi anser att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Extra viktig Det finns inte längre något "utsläppsutrymme" att bråka om, om vi ska nå klimatmålen. Alla länder och sektorer behöver minska sina utsläpp så mycket som möjligt. Omställningen av transportsektorn är i full gång, elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Besked om ett förbud tydliggör för både tillverkningsindustrin och konsumenter vad som ska fasas ut och vad som bör prioriteras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Det är inte alltid betyg som säger mest om ett barns utveckling. Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på elever som har det svårt, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: I Sverige ska du få en jämlik och rättvis samhällsservice oavsett var du bor. Därför är det bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. För att stärka ekonomin i kommunerna och regionerna vill vi se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola, och även kompensation för förnybar el.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Det är orimligt att ett så pass allvarligt brott hittills har kunnat straffas endast med böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser nu fram emot att riksdagen röstar för förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Extra viktig Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror. Risken är stor att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för de med låga inkomster. Istället ska vi bygga ihop Sverige, stärka jämlikheten, möjliggöra för olika bostadsformer att finnas inom samma områden, och bygga städer med grönområden och gemensamma mötesplatser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt. ​​Sverige behöver nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: I Sverige ska alla ha rätt till jämlik vård i hela landet. Med dagens långa kötider och nedläggningar av sjukhus i glesbygd bör staten ta ett större ansvar för att garantera rättvis vård och skapa bättre villkor för de hjältar som arbetar inom vården. Staten kan ta ett större ansvar för finansiering, och också exempelvis förtydliga patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Karensdagen i sjukförsäkringen behöver slopas. Systemet med karensavdrag gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor på mer välbetalda jobb kan i högre grad dessutom jobba hemma medan de är småsjuka. Givet både risken för sjuknärvaro och orättvisan som finns inbyggd i systemet bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning, och komma tillrätta med problemen i den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jennifer Unelius: Sverige har en oerhört generös minerallagstiftning, där bolag endast betalar 2 promille av sin vinst i ersättning. Vid nya gruvor bör denna ersättning höjas, främst till lokalsamhället. Även om tillståndsprocesserna för gruvor kan göras mer effektiva, bör dessa prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. En samlad bedömning bör göras av flera samverkande stressfaktorer.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Unelius: Miljöpartiet har en vision om en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Unelius: Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Exempelvis stödjer vi den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten, det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Unelius: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har råd med värdepapper och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jennifer Unelius: Extra viktig Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Alla vill använda skogen i omställningen - som kolsänka, material, eller hem åt biologisk mångfald. Samtidigt ökar avskogningen. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jennifer Uneliuss val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning