Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Molin (fotograf )

Martin Molin

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att det behövs fler politiker som klarar av att prioritera både frihet och hållbarhet samtidigt.

Presentera dig själv

Norrlänning som numera bor i Malmö. Gillar cyklar, mat och städer. Vill se ett Sverige med mer hållbarhet och mindre moralism

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom trafik- och stadsplanering

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Justin Trudeau

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering med så stora liberala inslag som möjligt, baserad i den politiska mitten. Så länge L, M och KD väljer att anpassa sin politik för att kunna samarbeta med SD har jag svårt att se att en regering med dem kommer kunna driva en tillräckligt grön och frihetlig politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Molin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Martin Molin: Det är inte vinstuttag i sig som är problemet, så länge det inte går ut över kvalitén. Vi måste dock täppa till luckor så det inte är möjligt att göra vinst genom att tumma på kvalitén

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Martin Molin: Innan kärnkraft är ett reellt alternativ måste vi lösa frågan om hur vi oskadliggör avfallet. Idén om slutförvar i hundratusentals år är inte en tillräckligt bra lösning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Martin Molin: Extra viktig RUT-avdraget har lett till fler enkla jobb, och bidrar till en grönare ekonomi som bygger på konsumtion av tjänster istället för av varor. Helst av allt borde momsen på tjänster sänkas, men tills dess bör RUT-avdraget vara kvar

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Martin Molin: Skattetrycket bör generellt sänkas, men av alla saker att beskatta så är skatt på fastigheter bland de mer träffsäkra och rättvisa skatter. En fastighetsskatt måste dock utformas så att den inte leder till att den vars fastighet stiger snabbt i värde inte har råd att bo kvar

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Martin Molin: Jag anser att vi i så stor utsträckning som möjligt ska komma bort från att definiera människor efter deras kön, eftersom könstillhörighet inte är binär utan svår att definiera. Istället för att införa fler juridiska kön bör vi eftersträva att avskaffa krav på att binärt definiera sin könstillhörighet i så stor utsträckning som möjligt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Martin Molin: Det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen är ett problem, och jag ser gärna fler åtgärder som gör det attraktivare för föräldrarna att dela lika på ledigheten. En allt för hög kvotering riskerar dock att slå hårt mot familjer med låga inkomster, och det måste alltid finnas möjlighet att bestämma själv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Molins val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning