Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anton Li Nilsson (fotograf null)

Anton Li Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har arbetat i tio år som polis i olika roller där jag har sett samhällets vackraste och mest fruktansvärda sida. Jag vill vara en opolitisk politiker som står upp för värderingar som nu långsamt urholkas. Jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag har gjort allt jag kan för att de ska växa upp i ett samhälle som de kan vars stolta över.

Presentera dig själv

Mitt namn är Anton Li Nilsson och jag bor i Piteå med min familj. Född och uppvuxen i Norrbotten, i en liten by utanför Älvsbyn innan jag flyttade till Umeå för studier och vidare till Stockholm för jobb. 2018 flyttade vi till Piteå där vi trivs fantastiskt bra. Min vardag består av barn, jobb, fotbollsträningar, politik, fiske, skidor och många andra saker som gör mig tacksam för min tillvaro.

Vad har du för yrke?

Polis i yttre tjänst

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Rosa Parks Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag kommer att göra mitt allra yttersta för Sveriges bästa, vilket är en majoritetsregering i mitten av svensk politik som har kraft och möjlighet att agera för att lösa de stora utmaningar vi har. En röst på Centerpartiet är en röst på ett parti med konstruktiva lösningar, framtidstro och som står upp för demokratiska värderingar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anton Li Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är framför allt viktigt på landsbygden att skolor kan få leva vidare i byar där kommunen väljer att lägga ner skolan. Det är då inte att skolan kan gå med vinst som är ett problem utan fokus och uppföljningen ska vara på utbildningen och resultatet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Vi behöver producera mer el. Kärnkraften är dyr och har många utmaningar inte minst slutförvaret men ska vi klara av att göra oss av med vårt fossilberoende så måste marknaden få bygga den kraftproduktion som möter behovet. Vi kommer behöva fördubbla vår elproduktion i Sverige och då kan vi inte bortse från kärnkraften eller någon annan produktionsform.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Extra viktig Polisen får idag visitera av alla personer där det finns anledning att anta att personen bär vapen eller tillhyggen som kan användas mot någon person. Att införa visitationszoner är stigmatiserande för området och det finns redan lagstiftning som möter behovet bland annat i polislagens 19§.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Rut har skapat många arbetet och underlättat vardagen för väldigt många människor. Det har minskat det svarta arbetet vilket är viktigt för inte personer som har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden ska utnyttjas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Sverige är ett av världens bästa och rikaste länder. Svälten i världen ökar nu snabbt och krig har brett ut sig. Vi har en framtid som kommer präglas av människor på flykt från naturkatastrofer i den globala uppvärmningens spår. Vi måste då självklart fortsätta visa att vi står upp för människor också på andra delar av jordklotet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Kungafamiljen gör väldigt mycket gott för Sverige i sina roller som ambassadörer. Det borde dock gå att göra effektivare och ideologiskt ser jag hellre att vi lägger de pengarna på de som behöver samhällets stöd.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Vi är just nu i en omställning till batteridrivna bilar. Krig och brist på vissa komponenter har gjort så att priserna på elbilar stigit då efterfrågan är högre än utbudet. Det här drabbar landsbygden och de personerna där som inte har råd att köpa en elbil. Vi måste därför lindra den otroliga prischocken som förstås också drabbar åkeriföretag och jordbruk otroligt hårt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Extra viktig Vi står inför ännu dyrare varor och högre räntor och har redan nu inflation som gjort de pengar vi tjänar mindre värda. Det är då inte möjligt för folk att betala mer i fastighetskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Idag finansieras och produceras större delen av Sveriges kultur av privata aktörer så bör det även vara i fortsättningen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det kommunala vetot är väldigt viktigt. Det är dock ännu viktigare att vi i Sverige ökar vår elproduktion och där är vindkraft en väldigt viktig del. För att undvika veton hindrar utbyggnaden är det viktigt att värden från vindkraften stannar lokalt och regionalt. Lösningen är inte att tvinga på kommuner vindkraft utan se till att det blir någonting bra för bygden av att det byggs vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Extra viktig Det går aldrig att förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är såklart positivt att de personer som inte identifierar sig som kvinna eller man får ett juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Beslut om hur föräldrar ska spendera tid med sina barn fattas bäst av föräldrarna och inte av staten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Privata nätläkare är i grunden någonting positivt och som ökat tillgängligheten till vården, inte minst för de som bor i glesbygd. Det kan dock finnas skäl att se över nivåerna för ersättning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är väldigt viktigt att vi har en fungerande asylprocess där de med asylskäl får stanna i Sverige. Många har en önskan att flytta tillbaka till sitt hemland när det är möjligt. Men eftersom det som regel är svårt att förutse när situationen i hemlandet ska komma att förändras är det viktigt att permanent uppehållstillstånd är huvudregel för att integrationsprocessen ska fungera bra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det vore bra Sverige att tillsammans med Finland gå med NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är viktigt att det lönar sig att arbeta och den tillfälliga höjningen tillkom eftersom vi var i en pandemi vilket vi inte längre är i och den bör därför tas bort.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Strandskyddet ska inte tas bort utan förenklas. Idag är strandskyddet ett stort och onödigt hinder för byggande på landsbygden och måste därför förändras. Men att ta bort strandskyddet helt i landsbygdskommuner vore inte bra då skyddet i grunden fyller en viktig funktion.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Vi är i ett allvarlig läge med krig i vår absoluta närhet och måste därför nu skyndsamt rusta upp vårt försvar. Men det kan och ska vi göra utan att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Public service fyller en allt viktigare roll som oberoende nyhetsförmedlare i dagens informationssamhälle där vi tar emot väldigt mycket information i väldigt många olika kanaler. Det är svårt att hinna granska sanningshalten i all information som tas emot vilket gör att vi som samhälle blir mottagliga för påverkansaktioner . Att det då finns en stark oberoende Public service är otroligt viktigt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Nu är eldrift det populäraste valet vid köp av nybil i Sverige men på grund av komponentbrist och kriget i Ukraina så är efterfrågan på elbilar större än utbudet. Att då förbjuda andra sorters bilar redan om 2 år är därför inte lämpligt då det skulle drabba många människor på ett negativt sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Omfördelningensystemet mellan kommuner är idag så avancerat att det knappt finns någon som förstår det fullt ut. I grunden är det rätt att vi behöver utjämna mellan kommuner men det måste också finnas incitament för kommuner att ta ansvar för sin ekonomi. Det är också viktigt att göra det tydligare och mer tillgängligt vilken effekt systemet har för att människor ska få högre tilltro till det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Idag är dagsböter normalstraff för personer som köpt sex vilket gör att många sexköpare erkänner på plats och tar emot dagsböter för att slippa rättegång. För att polisen ska lyckas med utredningen är berättelsen från personen som sålt sex väldigt viktig för utredningen. Att få hen att berätta om sexköpet i rättegång och inte bara förhör skulle vara väldigt svårt och färre skulle därför dömas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Vi måste modernisera hyresregleringen och en del är friare hyressättning vid nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Tåg är ett av de bästa sätten att resa då det drabbar klimatet minst. För att folk ska välja att resa med tåg krävs att det är effektivt och därför är höghastighetståg viktigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Mycket behöver göras i vården. Vi behöver bland annat göra det attraktivare att jobba i vården, kapa vårdköerna och öka tillgängligheten. Men lösningen på det är inte att göra vården statlig då det inte förändrar situationen för patienten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Företagen är det som driver Sverige men tyvärr har vi gammal och för företagen svår lagstiftning som reglerar uppsägningar. Det gör att företag är för försiktiga när det kommer till att anställa vilket får till följd att vi inte skapar så många jobb som vi hade kunnat göra. Anställningstryggheten är otroligt viktig och ska värnas men lagstiftningen måste förnyas för allas bästa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är idag en väldigt svår och utdragen process för att få starta en gruva i Sverige och ytterst få nya gruvor startas. Vi behöver göra processen mer förutsägbar och vi måste se till att mer av värdena stannar lokalt och regionalt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Li Nilsson: Det är väldigt viktigt att vi värnar kvotflyktingsystemet och att vi står upp för medmänsklighet i en tid av global oro och kris. Vi är ett av världens bästa och rikaste länder och när vi står inför globala problem med annalkande kris i livsmedelsförsörjningen och en globala uppvärmning som inte avstannar så får inte vi vända ryggen mot omvärlden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Li Nilsson: Hemliga tvångsmedel i preventivt syfte används idag bland annat för att förhindra terrorbrott. Det är ett väldigt ingripande tvångsmedel som inte ska eller bör användas frekvent. Ska den rättigheten utökas är det väldigt viktigt att grunderna för beslutet avgränsas på ett väldigt tydligt sätt för att det inte ska kunna ske godtyckligt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anton Li Nilsson: Vi var med och tog bort värnskatten under den här mandatperioden. Vi står nu inför en orolig tid ekonomiskt och det är då inte lämpligt att nu sänka skatten ytterligare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anton Li Nilssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården