Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eddie Meydan (fotograf )

Eddie Meydan

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige är ett av världens bästa länder! Tidigare generationer har skapat ett välfärdssamhälle och ett Sverige som vi kan vara stolta över. Men ingenting kan tas för givet i en värld i förändring. Jag tror att en konstruktiv och saklig dialog är bästa metoden för att lösa de problem och de utmaningar som idag sätter stor press på vårt samhälle och vår nation.

Vad har du för yrke?

Statligtjänteperson

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd regering som driver moderat sakpolitik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eddie Meydan

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Det är viktigt att skattemedel används ansvarsfullt och pengar till skolan ska gå till våra lärare och elever. Därför är det viktigt att skolor i Sverige oavsett om de är fristående eller kommunal behöver kvalitetssäkras. Skolor som sviker sitt grunduppdrag, dvs inte ger elever en god utbildning, ska inte fortsätta. Oavsett driftform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Den nuvarande situationen med skenande elpriset i SE3 och SE4 behöver åtgärdas med investeringar inom energisektorn.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Den växande otryggheten och gängkriminaliteten behöver på kortsikt motverkas. Att införa visitationszoner kan bidra till Polismyndighetens verktygslåda för att motverka den negativa utvecklingen som skördar unga människors liv runt om i hela Sverige.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Nej. RUT-avdraget bidrar till att fler har kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Politik som leder till mer arbete behöver främjas och utvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Det internationella biståndet är viktigt för att bidra till en bättre värld och minska den globala fattigdomen. Men i en situation då vi har en negativ samhällsutveckling på hemmaplan med ex. kö till sjukvård, akut behov av polis och ekonomisk oro behöver vi prioritera att lösa Sveriges problem för att på långsikt kunna hjälpa andra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Skattehöjningar försvårar människors vardag och minskar medborgarnas frihet. Att samtidigt som vi ser höjda räntor & inflation även höja fastighetsskatten skulle sätta medborgarnas välbefinnande i fara.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Det svenska försvaret ska upprustas men inte genom höjd skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Det är viktig med en kulturförändring inom kommunsektorn vad gäller hanteringen av skatteintäkter. Varje kommun måste säkerställa att de egna skatteintäkterna faktiskt går till kommunernas grunduppdrag innan man får stöd av kommuner med bättre ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Extra viktig Hela Sverige behöver en storskalig satsning på befintlig infrastuktur innan det ska spenderas 300 till 400 miljarder skattekronor på höghastighetståg. Landsbygden i Sverige behöver akuta investeringar i väg- och tågnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eddie Meydan: Corona-pandemin och bristen på beredskap har påvisat att det finns behov av att se över sjukvården i sin helhet. En utredning bör tillsättas för att se över hur vi kan få en jämlik sjukvård över hela landet av högsta kvalité.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eddie Meydan: Om Polis- och Åklagarmyndigheten bedömer att verktyget gör nytta och klarar upp fler brott är det ett verktyg som behöver främjas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eddie Meydans val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Eddie Meydan: "Skola och utbildning", "Landets ekonomi" och "Lag och ordning" är de områden jag anser behöver prioriteras.