Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christian Schanner

I vilket land är du född?

Förenta Staterna

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Leif Sandberg, Kommunalråd Tomelilla

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christian Schanner

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Christian Schanner: En välfungerande och avgiftsfri skola är en av grundstenarna för vår demokrati och vårt samhälle. En önskan att skapa bättre förutsättningar för det är bra. Men den bästa lösningen är inte ett vinstutdelningsförbud utan större möjligheter och resurser för fungerande tillsyn samt större möjligheter att vikta skolpengen.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Christian Schanner: I tider av ökad försäljning av el till den Europeiska marknaden så finns det absolut ett behov att öka vår produkt av el och inte förlita oss på oljeburen effektreserv. Kärnkraft är ett sämre alternativ än exempelvis havsbaserade vind och vågkraftsparker

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Christian Schanner: RUT-avdraget bör vara kvar men behöver att moderniseras i enlighet med Riksrevisionens granskning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Christian Schanner: Klimatkrisen kräver en vilja att ställa om, men den uppnås bäst genom att marknadens aktör driver utvecklingen. Exempelvis Volvo planerar att sluta med dieselmotorer redan år 2023.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Christian Schanner: Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är en viktig grundbult i att skapa likvärdiga förutsättningar över kommungränserna och är ett komplext system med många olika viktningspunkter och inte bara en så kallad Robin Hood-skatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Christian Schanner: Det är viktigt att lagstiftaren skapar signaler inom kriminalpolitiska frågor, men förslaget passar inte med gällande övergripande rättspraxis. En bred utredning borde till för en översyn av straffskalan och inte enskilda höjningar i straffvärdet

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christian Schanners val:

  • Energipolitik
  • Sysselsättning

Så svarar Christian Schanner: Staten ska prioritera att arbeta med de områden som ligger inom statens ansvar och låta kommuner och regioner få arbetsro.