Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Julia Grönholm (fotograf null)

Julia Grönholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är analytisk, pragmatisk och drivs av ett starkt solidaritetstänk. Det är viktigt för mig att det politiska beslutsfattandet grundar sig på forskning, inte enbart åsikter. Frågor som rör barns och utsatta människors rättigheter ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Som statsvetare är jag även kunnig i bland annat demokrati-, bistånds- och säkerhetspolitiska frågor.

Presentera dig själv

Jag har alltid varit intresserad av hur man skapar ett bra samhälle. Därför studerade jag statsvetenskap och internationella relationer vid Göteborgs universitet och blev senare politiskt aktiv. Jag har bott i Malmö sedan 2015 och pendlat till mitt jobb i Köpenhamn med tåg sedan 2016. På fritiden umgås jag gärna med min man och 2-åriga son och njuter av Skånes vackra natur.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som koordinator på en ambassad i Köpenhamn.

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna att Miljöpartiet fortsätter regera med Socialdemokraterna. Även Vänsterpartiet och Centerpartiet är möjliga samarbetspartners.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Julia Grönholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Skolor ska inte drivas i vinstsyfte. Då försvinner skattepengarna i aktieutdelningar och elevernas lärande, vilket självklart ska vara skolornas absolut främsta syfte, riskerar att komma i andra hand.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Att bygga ny kärnkraft tar väldigt lång tid och är otroligt dyrt. Det kommer inte att lösa den elbrist vi har idag tillräckligt snabbt. Kärnkraft är inte heller en hållbar energiform. Att bygga ut vindkraften är ett mycket bättre alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Polisen har redan möjlighet att visitera personer som behöver kontrolleras. Det behövs inga särskilda zoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det är positivit att spendera pengar på tjänster istället för varor. Det är dock viktigt att se över vilka tjänster som ingår, så att avdraget i större grad kan utnyttjas till att främja cirkulär ekonomi (bl.a. reparationer av varor).

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Extra viktig Det är nu biståndet behövs som mest. Hungern ökar, fattigdomen ökar, konflikterna ökar - och situationen förbättras inte av de skenande klimatförändringarna. Det svenska biståndet gör skillnad för de allra mest utsatta i världen. Vi kan inte överge dessa människor nu. Det går att hjälpa både ukrainska flyktingar och behålla biståndet, det är inget nollsummespel.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Monarkin hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag respekterar kungafamiljen, men anser att monarkin på sikt ska avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Extra viktig Låginkomsttagare och landsbygdsbor som drabbas av de höjda bränslepriserna kan kompenseras på andra sätt. Att sänka skatten för alla, inklusive höginkomsttagarna i storstäderna, är en dålig idé. Det vore dessutom ytterst kontraproduktivt ur ett miljöperspektiv att sänka skatten på fossila bränslen nu när de ändå snart ska fasas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Hela systemet behöver ses över för att skapa en mer rättvis beskattning av tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Kulturen ska varken styras av kommersiella intressen eller politiska ideologier. Det ska finnas ett offentligt stöd för konstnärer, men de ska kunna utgå från sin konstnärliga frihet när de skapar konst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Vindkraft behövs för att klara energiomställningen och då måste beslutsprocessen bli smidigare och mer transparent. Kommunerna ska dock även i framtiden få bestämma var de vill ha vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Fattigdom försvinner inte genom förbud. Vi behöver jobba på två fronter - stötta de utsatta här i Sverige och samarbeta med länderna de kommer ifrån, så att den systematiska diskrimineringen de utsätts för upphör.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Jag stödjer Miljöpartiets förslag om en tredelad föräldraförsäkring, där båda föräldrarna tar ut minst en tredjedel av dagarna och resten kan utnyttjas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan närstånde vuxen (t.ex. farfar eller mormor).

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Skattepengar ska inte gå till privata företags vinster. Den offentliga sektorn måste istället kunna erbjuda mer flexibilitet i vården, bl.a. genom bättre möjligheter till digitala besök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det är mycket svårare att bygga upp ett liv, lära sig språket och bli en del av samhället med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt för barn - de ska inte behöva växa upp oroandes över om de får stanna eller inte. Det betyder dock inte att tidsbegränsade uppehållstillstånd borde avskaffas helt, de behövs också i vissa fall.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Nu är ju Sveriges ansökan redan inlämnad. NATO-medlemskapet kan ge oss en större militär trygghet, men andra hot (cyberhot, naturkatastrofer m.m.) bemöts bäst med ett stärkt totalförsvar och ökat samarbete med likasinnade länder. Om/när vi nu går med i NATO, behövs det en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Grundersättningen i a-kassan behöver höjas och omfatta alla som arbetar. I framtiden hade jag gärna sett ett system som omfattar både sjukdom och arbetslöshet istället för dagens splittrade försäkringar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det är viktigt med starkt strandskydd särskilt i högexploaterade områden och längs kusten. På så sätt värnar vi friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Hellre höjd, progressiv skatt än nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Ett brett public service är viktigt för demokratin. För att skydda public service från politisk styrning borde den vara grundlagsskyddad.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Extra viktig Omställningen av transportsektorn har redan börjat, även på EU-nivå. Det kommer bli allt dyrare med fossila bränslen framöver och då är det ingen idé att fortsätta tillverka och köpa bensin- och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Enligt forskningen har betyg i lägre åldrar en negativ påverkan på lågpresterande elever och ingen positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Därför är det bättre att vänta med betyg till årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Utjämningssystemet måste blir mer rättvist. Det behövs även mer statlig finansiering för stärkt förskola och skola, samt fler anställda och högre lön i vård och omsorg.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Sexköp är olagligt - det är orimligt att man kan fortsätta utnyttja en annan människas kropp gång på gång och endast straffas med nya böter. Därför bör straffen skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Marknadshyror riskerar att leda till höjda hyror, ökad segregation och ökad bostadsbrist för låginkomstgrupper.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Höghastighetstågen skulle korta restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så mycket att inrikesflygen på dessa sträckor skulle bli överflödiga. ​​Det skulle vara en stor vinst för klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det behövs inga stora omorganisationer i vården just nu. Det är bättre att regionerna ansvarar för detta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det är många som inte har råd att stanna hemma vid sjukdom. Då går de till jobbet sjuka, vilket leder till ökad smittspridning och långsammare återhämtning. T.ex. vård- och förskolepersonalen blir dessutom ofta smittade på sina arbetsplatser. Att då behöva stanna hemma utan lön är väldigt orättvist. Därför håller jag med om att karensdagen ska bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det är viktigt med trygghet och goda villkor på arbetsmarknaden. Att göra det enklare för arbetsgivaren att säga upp anställda bidrar inte till detta.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Grönholm: Det ska vara möjligt att öppna nya gruvor, men ansökningarna ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Grönholm: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige och de andra EU-länderna ska fortsatt ta emot människor på flykt samt öka antalet kvotflyktingar som tas emot. Samtidigt måste vi se till att ha ett ordnat mottagande och säkerställa att de människor som kommer hit hittar sin plats i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Grönholm: Det är ett bra sätt att komma åt gängkriminaliteten, men vi måste samtidigt värna den personliga integriteten. Vi ska inte leva i ett övervakningssamhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Grönholm: Inkomstklyftorna har ökat under de senaste decennierna, vilket leder till ökad polarisering och ojämlikhet. Vi måste se till att alla har det bra - inte endast höginkomsttagarna. Därför är det bra med progressiv beskattning och där finns det ett visst utrymme för höjningar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Grönholm: Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav. Även EU har det som mål. Våra skogar är otroligt värdefulla - naturen och den biologiska mångfalden måste skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Julia Grönholms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Julia Grönholm: Klimatkrisen hotar hela samhället. Om vi förstör vår planets klimat, förstör vi även vår välfärd. Sjukvård behöver vi alla någon gång i livet - vissa mer än andra. Det är ytterst viktigt att den är pålitlig och effektiv. En välfungerande skola bidrar till att trygga våra barns framtid. Barnens bakgrund ska inte avgöra vilka möjligheter de har tillgång till. Skolsegretationen måste brytas.