Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Filip Dahlöv (fotograf Göran Persson)

Filip Dahlöv

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en stark känsla för landsbygdsfrågor och kommer att kämpa för att lyfta problematik, såväl som möjligheter med landsbygden. Säkerhet och ordningspolitik är också viktiga frågor som jag mer än gärna lyfter.

Presentera dig själv

Värmlänning med en stor passion för fotboll, ishockey och film, mm. Bosatt i en liten by utanför Filipstad. Politiskt är jag konservativ i ekonomiska frågor och liberal i sociala frågor.

Vad har du för yrke?

Resurslärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt & John F. Kennedy

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering som kan föra en konservativ och liberal högerpolitik, med Moderaterna som samlande parti. Men jag anser att man måste kunna prata med alla partier för att nå vissa politiska mål.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Filip Dahlöv

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Vinst kan göras på eget kapital, via inte på skattepengar öronmärkta för en bibehållen kapacitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Kärnkraften är den viktigaste energikällan för en snabb och kostnadseffektiv omställning till ett fossilfritt samhälle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Extra viktig Polisen måste ges verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet. Detta skulle vara ett sätt att punktmarkera kända, såväl som misstänkta medlemmar i kriminella organisationer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Hjälp i närområdet av utsatta länder, är fortsatt viktigt för en bättre värld där människor ska slippa fly från misär och elände i sina hemländer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Extra viktig Detta är speciellt viktigt för människor på landsbygden, då det snart blir ohållbart att bo på andra platser än storstäder. Så länge det inte finns en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur för landsbygden, är bilen fortsatt viktig för privatpersoner, både i såväl arbetet, som på fritiden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Min ståndpunkt är att skatter inte ska höjas i Sverige oavsett vad det gäller.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Vindkraften är en delikat fråga. Min ståndpunkt är att markägare ska tillåtas att bestämma över sin egen mark. Om kommunen äger marken ska de absolut kunna stoppa bygget, men gör de inte det ska det vara upp till individen som äger marken.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Jag är socialt väldigt liberal, jag anser att folk ska få identifiera sig på ett sätt som de känner sig trygga och bekväma i. Därför har jag inga större problem med detta, men jag anser att detta är ett val som ska få göras av varje individ när de växer upp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Samma sak här. Varje individ måste ges möjligheten att välja själva. Sedan att föräldraledigheten historiskt varit en bidragande faktor till lönegapet, är inte något man kan blunda för, men då handlar det kanske om att skapa debatt och i sådana fall ändra människors perception ang föräldraledigheten, samt manligt och kvinnligt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Nato är det främsta försvaret i en allt mer säkerhetspolitiskt utsatt situation, för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Extra viktig Beskattning får aldrig vara lösningen på några problem. Finansieringen ska ske via ekonomiska prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Extra viktig I den perfekta av världar kanske. Tyvärr är det ett orimligt förslag på alla sätt som kommer att bidra till en ökad urbanisering från landsbygden. Så länge det inte finns en fungerande kollektivtrafik i hela Sverige, är detta inte bara orimligt, utan också helt utan verklighetsförankring.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Som en politiker i en fattig kommun, anser jag inte detta som lösningen. Kommuner måste ta ansvar för sin egen politik och ekonomi. Om något så kan om möjligt staten höja statsbidrag, för att kompensera sina beslut som slagit hårt mot de allra fattiga och socioekonomiskt utsatta kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: En dyr affär som kan investeras bättre på landsbygden, för en bättre infrastruktur och kollektivtrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Ännu en delikat fråga, där man måste kunna stå på båda fötterna. Det finns en risk att korttidssjukskrivningar ökar om man tar bort karensen, men å andra sidan är det kanske också fel att människor ska bli av med inkomst för att man inte kan gå till jobbet p g a sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Filip Dahlöv: Det måste bli lättare att säga upp människor som inte klarar av sitt arbete.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Filip Dahlöv: Sverige har tagit ett stort ansvar i flera decennier. Nu är det dags att fler länder kliver fram och tar samma ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Filip Dahlövs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning