Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alexandra Völker

Varför ska väljarna rösta på dig?

En politiker som brinner särskilt för jämlikhet, jämställdhet, funktionshinderfrågor, sjukvård och säkerhetspolitik. Menar att arbetet för jämlikhet är nyckeln till våra stora samhällsutmaningar, oavsett det handlar om sjukvård, bostad eller brottslighet. Det är också därför jag är socialdemokrat. Därför att ett jämlikt samhälle är ett starkt, tryggt samhälle där vi alla får bästa möjligheter.

Presentera dig själv

Född 1989 och uppvuxen i Rissne i Sundbyberg i Stockholms län. Sveriges till ytan minsta kommun men också den absolut mest tätbefolkade med över 50 000 invånare på 9 km2. En av de kommuner som tar störst ansvar för bostadsbyggandet. Började mitt samhällsengagemang i en förening för personer som saknar arm, ben eller del därav. Gift och mamma till två små barn.

Vad har du för yrke?

Utbildad statsvetare. Suttit i riksdagen sedan 2014.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De kvinnor som banat vägen.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en socialdemokratiskt ledd regering med en majoritet i riksdagen som gör att vi kan driva igenom vår politik för ett jämlikt och starkt Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alexandra Völker

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Skolans pengar ska stanna hos eleverna. Det ska inte gå att spara in på verksamheten för att ge vinster till aktieägarna. Skolan är till för barnen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Extra viktig Ett rikt välfärdsland som Sverige ska ta ansvar och bidra även bortom Sveriges gränser. Både antalet som lever i extrem fattigdom och andelen av jordens befolkning som lever i en diktatur har ökat. Till följd av kriget i Ukraina står vi dessutom inför en fullständig svältkatastrof. Biståndet och det internationella arbetet är därför viktigare än någonsin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Långsiktigt önskar jag att Sverige går över till att bli en republik. Så länge vi har monarki så behöver dock systemet ekonomisk ersättning. I pengarna ingår även skötseln av våra olika kungliga slott som är en del av vår historia.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Ur ett kortsiktigt perspektiv utifrån den plötsliga kraftiga ökningen och hur den drabbar människor så ja. I ett långsiktigt perspektiv behöver vi dock ställa om för att uppnå målet om att bli ett fossilfritt land.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Bra om privata aktörer vill bidra mer till kultur. För att säkra den kulturella mångfalden är det dock fortsatt viktigt med stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: För att ställa om till ett samhälle med förnyelsebar energi är vindkraften mycket viktig. Regeringen har lagt fram som bland annat ska förenkla och förkorta processen från ansökan om att bygga vindkraft till att få besked. Har respekt för det kommunala självstyret men ser också att vi behöver hjälpas åt för att lösa den långsiktiga energiförsörjningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Föräldraledigheten är än idag en källa till ojämställdhet. Det ojämna uttaget får bla konsekvenser för hela arbetsmarknaden och för det fortsatta arbetslivet. De som är föräldrar till barnet bör också dela på ansvaret. Dagens system där föräldrarna i så stor uträckning kan överlåta dagar till varandra är ett ganska ålderdomligt system som kraftigt skiljer sig från våra övriga system i Sverige.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Att snabbt kunna få tillgång till en läkarkonsultation är bra. Det får dock inte bli ett sätt för privata företag att mjölka sjukvårdssystemet på pengar, såsom det i stor utsträckning är idag. Nätläkare är bra men ska finnas i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Det nya säkerhetspolitiska läget med ett mycket aggressivt Ryssland gör att vi än mer behöver bygga säkerhet med andra länder. Att även Finland, vår närmsta säkerhetspolitiska partner går med innebär att alla våra grannländer inom kort är medlemmar i Nato. Ett medlemskap i Nato ökar vår säkerhet utifrån hur läget ser ut i vårt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: För att skydda Sverige behöver vi öka vår försvarsförmåga och öka pengarna till försvaret så de når 2% av BNP. Det är en stor kostnad men nödvändig för svensk säkerhet. Det är i det läget rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Det finns ingen forskning som stödjer det förslaget och riskerar att stämpla barn tidigt. Det viktiga är att ge barn rätt stöd från start och utgå från personliga förutsättningar. För det behövs inte betyg utan det kan istället bli ett hinder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Det är redan idag svårt att få tag på en hyresrätt i storstäder och än mer utan höga hyror. Marknadshyror skulle än mer öka hyrorna, inte minst i regioner som Stockholm som har en stor bostadsbrist med långa köer i hyresbolagen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alexandra Völker: Det behövs dock ökad statlig kontroll och bättre samordning samt mer samarbete i regionernas sjukvård. För svårare eller mer sällsynta diagnoser är dessutom behovet av en nationell samordning stort.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alexandra Völkers val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning