Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henny Tillberg (fotograf Egen bild)

Henny Tillberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en ung och driven politiker. Jag anser att alla åldrar behöver finnas representerade i politiken. Det är också viktigt att politiker har olika bakgrunder just för att alla medborgare ska bli sedda och hörda av politiker.

Presentera dig själv

Jag är idag politiker i Kristianstad kommun. Jag engagerade mig politiskt för att arbeta med jämställdhet. En av våra största jämställdhetsutmaningar idag är hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnors ekonomi och våld i nära relationer. Arbetslösheten är hög idag. Folk måste gå från bidrag till arbete. Min drivkraft är att varje individ har rätt till frihet och självbestämmande.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alla de kvinnor som tog kampen... (1919)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi måste få ett maktskifte. Regeringen har haft åtta år på sig att förbättra för kvinnor. Det har inte skett. Kvinnojourer går på knäna, fler och fler fall av sexuellt ofredande, våldtäkter och mord på kvinnor sker. Jag vill ha en borgerlig regeringen som på allvar vänder utvecklingen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Henny Tillberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Liberalerna vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska vara till för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Extra viktig Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala. Regeringen har valt att lägga ned fungerande kärnkraft i förtid. Elektrifieringen ökar men det tvingar oss nu att elda 140.000 liter olja i karlshamnsverken. Vi måste bygga ut kärnkraften för att få grön och säker el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Men samtidigt finns det andra åtgärder som är mer prioriterade, såsom fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Genom Rut-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt som fler kommer i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg:

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg:

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: När världsmarknadspriserna stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Vi vill att folk i framtiden ska välja miljövänliga transportsätt. Men fram tills att det är möjligt måste vi underlätta det för människor i vardagen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till Socialdemokraternas planer på en fastighetsskatt. Alliansregeringen tog bort skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsavgift, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Kommuner måste få vara med i planeringen av vindkraftverk precis som annat.Vindkraft kräver mycket yta och en kommun måste få vara med och bestämma var vindkraften ska byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. All form av människohandel måste dock bekämpas som det brott det är.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: det bör utredas

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Men fler dagar än så bör inte öronmärkas. Liberalerna vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lä

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Extra viktig Liberalerna tog som ensamt parit ställning för ett medlemskap i nato under 90-talet. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Vi har en historisk hög arbetslöshet i Sverige. Då är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Istället bör vi införa skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Det svenska skattetrycket är redan högt, att ständigt höja skatter är inte problemfritt. Liberalerna vill se en prioritering av försvaret framför kostsam symbolpolitik eller bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Liberalerna anser att detta bör införas först 2030

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Idag är det svårt för elever och vårdnadshavare att förstå hur man ligger till i skolan. Att få betyg är ett bra sätt att följa upp och veta hur man ligger till. Betyg ska dock hellre hjälpa än stjälpa och man måste se till att unga elever upplever stress, utan istället ser det som en möjlighet till att utvecklas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Extra viktig Att utnyttja och köpa, i de flesta fallen kvinnors kroppar, ska inte accepteras. Någonsin.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Sverige har ett stort behov av att rusta upp befintlig järnväg. Folk måste kunna lite på att komma fram med tåget i tid. Vi måste finansiera det före finansiering av höga hastigheter där dessutom prislappen stiger dag för dag. Dessutom är klimatvinsterna av detta ytterst osäkra enligt en rad forskare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Statens roll i sjukvården måste bli tydligare. Sjukvården ska fungera i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henny Tillberg: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henny Tillberg: Extra viktig Det är viktigt att asylrätten värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna i Sverige. Men det är också viktigt att de som får avslag inte stannar i Sverige. Sverige ska ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och stämmer överens med samhällets kapacitet. Sveriges integration måste förbättras. Det är människor värda.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henny Tillberg: Polisen måste få fler verktyg för att bekämpa brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henny Tillberg: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Varje individ har rätt behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henny Tillbergs val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning