Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Brandhill (fotograf Emma Ekstrand (Ekstrand Media).)

Martin Brandhill

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mer resurser behövs i skolan, både i klassrummen men också ute i korridorerna. Mer elevhälsa och stöd till eleverna för att de ska kunna klara sin skolgång och inte riskera att tidigt hamna i utanförskap. Utanförskapet behövs förebyggas tidigt, både inom skolan men också ute i samhället, så att ungdomar och folk rent generellt kan integreras med varandra via arbete, skola, föreningsliv m.m.

Presentera dig själv

Är 33 år från Ulricehamn. Jobbar som samordnare på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Har också hand om Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun. Gillar att styrketräna, spela badminton, fotboll och diverse idrotter, politik och samhället. På fritiden är jag musikskribent för synth.nu, låtskrivare m.m. Samlar på nationsflaggor, gillar synthpop/elektronisk musik och älskar saltlakrits.

Vad har du för yrke?

Samordnare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen politisk förebild direkt.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre efter valet som tar tag i de sociala problemen som råder i samhället, skolan, sysselsättningen, lag och ordning och utanförskapet m.m.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Martin Brandhill

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Friskolor som inte sköter sin skolverksamhet och som inte visar bra skolresultat ska normalt sett inte kunna ta ut vinst, om de inte visar att de kan förbättra sig i framtiden.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Extra viktig Ny kärnkraft kombinerat med förnyelsebara källor (sol, vind, vatten m.m.) kommer att behövas om Sverige ska kunna klara sin framtida energibehov från fossilfria bränslen. Ny kärnenergiforskning behövs också för att kunna använda vårt nuvarande kärnbränslelager, för att få ner halveringstiden på det från 100 000 år till 500-1000 år åtminstone.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Är lite tveksam till om visitationszoner kommer att lösa problemen i brottsutsatta områden, behövs mer förebyggande i dessa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: RUT-avdraget behövs för att fler jobb inom branschen ska kunna fortsatt betala skatt i systemet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Enprocentsmålet funkar bra att använda vårt bistånd utomlands, men då ska verkligen biståndet användas till hjälpbehövande och välgörande ändamål till behövande folk.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Extra viktig Är mer republikan och vill ha presidentstyre i Sverige, lite likt som det är i vårt grannland Finland än kungafamiljen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Extra viktig Många i Sverige bor ute i landsbygden och har inte lika mycket tillgång till kollektivtrafiken (tåg, spårvagn, buss m.m.). Därför är bilen mått och mycket det enda färdmedlet för många och elbilarna är ingen alltid en billig investering. Därför behövs en sänkning av de höga bränslepriserna för att folk ska kunna åka till sitt arbete och för att få ihop sitt livspussel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Behövs inga fler höjda skatter inom området.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Kulturlivet behöver en mix av offentliga och privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Kommuner ska själva kunna bestämma om vindkraftsbyggen kan eller inte kan etableras i hemkommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Tiggeriförbudet är troligen inte lösningen i Sverige. Dock ska inte någon människa behöva uppleva att tigga i Sverige för att få ihop sitt levnadsbröd, därför behövs det mer socialt förebyggande reformer som gör att folk inte riskerar att hamna i utanförskapet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Anser detta vara en icke-fråga och är försiktigt lite positivt inställd till detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Den nuvarande föräldraförsäkringen fungerar väl idag och behövs inte så stora förändringar i nuläget.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Tillfälliga uppehållstillstånd bör först och främst vara huvudregeln, innan man får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Extra viktig Ensam är inte stark. Därför behöver Sverige vara med i NATO, för att inte riskera att hamna i en liknande situation som råder i nuvarande Ukraina.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Tillfällig höjningen i A-kassan ska kanske inte permanentas, däremot behövs det mer en diskussion i Sverige om att göra det obligatoriskt att gå med i A-kassan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Om det går att lätta på strandskyddet för att gynna mer byggande, i relation och harmoni till djur-, natur- och vattenliv, så ser jag inga problem direkt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Tror inte att höjda skatter är lösningen för att finansiera försvaret, behövs däremot mer folk i Sverige som arbetar och betalar skatt för att finansieringen ska fungera väl.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Betyg kan vara ett verktyg för att se studieresultat för eleverna, men mer omdömen, tester och förebyggande planer behövs upprättas mer centralt i skolorna för varje elev som riskerar att inte klara sina studier. Lär av vår nordiska östliga grannland Finland angående skolan, Sverige!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Brandhill: Höghastighetståg eller tåg generellt kommer att behövas allt mer i framtiden, för att flytta mer transporter på rälsen än ute på vägarna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Brandhill: Dock ska ännu mer skatter sänkas för de låg- och medelinkomsttagarna i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Brandhills val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Martin Brandhill: En fungerande skolgång är nyckeln till ett lyckligt, framgångsrikt liv i vuxenvärlden. Det behövs mer resurser, stöd och nationell styrning likt i Finland gällande kommunalt aktivitetsansvar (KAA), för att få färre unga i samhället att tidigt hamna i utanförskap. För att utanförskapet ska kunna inkluderas in i samhället behöver innanförskapets murar rivas och öppnas upp.