Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andreas Hansson (fotograf )

Andreas Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag började engagera mig politiskt när mina barn kommit till världen. Jag hade ett behov av att försöka göra framtiden så ljus som det bara går, för deras skull. Det kommet vara min ledstjärna. Att framtiden ska bli bättre för allas våra barn

Presentera dig själv

Pappa mitt i livet. Tillsammans med min fru och våra barn bor vi i en villa strax utanför en småstad. Vardagen består till mestadels av Svensson liv. Att hinna mellan jobb, skola och barnens fotbollsträning

Vad har du för yrke?

Ambulanssjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritet med en given agenda för att ansvarsfullt föra Sverige in i framtiden.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Andreas Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Andreas Hansson: Vinstutdelning för friskolor bör begränsas men intr helt stoppas. Det är dock av vikt att det finns tydliga kvalitetskrav för vad skolorna ska leverera

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Andreas Hansson: Extra viktig Kärnkraft är inte framtid utan dåtid. Kärnkraft är mycket dyrare att bygga räknat per producerad kWh jämfört med förnybar energi som vindkraft och solkraft. Kärnkraft kan inte heller användas till att reglera elmängden i elnäten pga för tröga system. Reglering ska göras med vattenkraft och energilagring

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Andreas Hansson: RUT avdrag skapar jobb och minskar andelen "svartarbete"

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Andreas Hansson: Extra viktig Vi måste på allvar ta tag i våra utsläpp som påverkar klimatet. Att sänka skatt på fossila bränslen sänker inte våra utsläpp

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Andreas Hansson: Extra viktig Vi behöver mer vindkraft i Sverige. Det måste skapas ekonomiska fördelar för kommuner till att vilja bidra till omställningen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Andreas Hansson: Strandskyddet måste förändras men inte helt avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Andreas Hansson: Extra viktig Marknaden kommer troligen att reglera detta självt. Vi ser redan nu att andelen såldq bilar som drivs med fossila bränslen kraftigt minskar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Andreas Hansson: Det är viktigt att man ska kunna få samma samhällsservice i hela Sverige

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Andreas Hansson: Att staten tar över ansvaret kommer inte lösa några av alla de problem som sjukvården har

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Andreas Hansson: Asylrätten ska värnas och får inte inskränkas!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Andreas Hansson: Svenskt skogsbruk är i toppklass gällande klimatnytta och biologisk mångfald

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andreas Hanssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning