Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Hirvonen (fotograf null)

Annika Hirvonen

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag aldrig kommer att sluta kämpa för det som är rätt: Klimaträttvisa, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla. För att varje barn ska få växa upp i trygghet, få en bra skolgång och framtidstro.

Presentera dig själv

Feminist, mamma och cyklist som lever mitt liv för att göra världen till en bättre plats. För mig är insikten om att vi är beroende av vår planet och livet på den grundläggande, att alla människor är lika mycket värda oavsett var på jorden vi är födda.

Vad har du för yrke?

Jag är riksdagsledamot sedan 2014. Före det studerade jag på juristprogrammet.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand med sitt sakliga lugn

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Magdalena Andersson fortsätter som statsminister och leder en rödgrön majoritetsregering med Miljöpartiet och gärna även Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Annika Hirvonen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Skolan ska inte vara en marknad. Varje skattekrona som vi betalar för skolan ska gå till skolan. Jag och Miljöpartiet vill gå längre och förbjuda aktiebolag som drivs av vinstintresse att bedriva skola. Vinstjakten i sig leder fel; det driver skolsegregation, betygsinflation, försämrad status för lärare och rektorer och New Public Management istället för tillitsstyrd skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det är bättre för miljön och klimatet att satsa på förnybar energi som solvärme och havsbaserad vindkraft. Förnybar energi är inte bara billigare, det kan mycket snabbare ersätta de fossila bränslen som vi akut måste fasa ut. Kärnkraften är också mindre säker än förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Polisen får visitera alla som idag är misstänkta för brott. Visitationszoner skulle drabba människor i de politiskt eftersatta områdena särskilt och vissa personer skulle utsättas ofta. Det skulle istället skapa misstro när alla de som bor i dessa utsatta områden istället behöver känna förtroende för polisen och att polisen är till för deras trygghet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det är bättre att ta bort subventioner som är miljöskadliga. Att lägga pengar på tjänster, särskilt reparation av saker som går sönder, är bättre för miljön än att lägga pengar på konsumtion av nya prylar eller renovering av välfungerande kök.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Solidaritet med världens alla människor är en grundläggande princip för mig. Ingen väljer var i världen man föds och alla har rätt till ett gott liv. Vi som har det bättre ställt bör bidra till utveckling så att människor som lever i fattigdom eller drabbas hårdast av klimatförändringarna får bättre liv. Biståndet bidrar till jämställdhet, fred och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Principiellt är jag emot att människor föds till sitt ämbete, men om vi valde statschef skulle jag rösta på kronprinsessan Viktoria.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Vi måste klara våra klimatmål. Det gör vi inte med sänkt skatt på fossilt. Vi måste sluta finansiera Putins krig i Ukraina, inte göra att fler köper mer rysk olja. Vi måste ställa om bort från beroende av bensin och diesel. När människor får det tufft ekonomiskt bör vi istället sänka matmomsen och biljettpriset i kollektivtrafiken samt höja barnbidraget, pensionerna och studiestödet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det är rimligt att de som äger och tjänar mer betalar mer i skatt. Fastigheter bör beskattas på ett sätt som blir rättvist.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det är viktigt att samhället gemensamt möjliggör fri kultur. Privat finansiering är bra, men det offentliga ska inte minska.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Framför allt måste kommuner bestämma sig tidigt så att fler vågar investera. Idag kan kommuner stoppa projekt plötsligt när allt redan är klar och mycket pengar investerats. Det skapar osäkerhet som gör att färre vågar satsa på vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det går inte att förbjuda fattigdom. Det kan aldrig vara ett brott att be om hjälp eller samla pengar till välgörenhet. Istället måste vi kämpa mot fattigdomen både i Sverige och i andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Icke-binära som varken identifierar sig som män eller kvinnor bör slippa att göra det i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Ojämställdheten mellan män och kvinnor tar tydligt fart när första barnet föds. Att dela lika på föräldraledigheten är den enskilt viktigaste reformen för jämställdhet. Därför bör det inte vara möjligt att överlåta fler dagar till mamman än pappan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Det skaver i mig när jag har lättare än någonsin att få en prick på huden bedömd utan någon väntetid alls, än vad det är för min kroniskt multisjuka familjemedlem att över huvud taget få vård. Just nu dränerar nätläkarna vården på resurser och de används inte där behoven är som störst. Skattepengar som ska gå till vård borde alltid gå till vård. Inte till privata företags vinstutdelning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Människor på flykt förtjänar en fristad som är trygg. En möjlighet att andas ut och börja bygga ett nytt liv i sitt nya land. Tidsbegränsade uppehållstillstånd gör det svårt att bearbeta krigstrauman. När man vet att man får stanna i Sverige permanent förbättras chanserna att man integreras. Det blir mer värt att lägga all kraft på att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Sverige bör aldrig kompromissa med demokratiska principer som yttrandefrihet eller på andra sig anpassa sig för Turkiets krav för att få gå med i Nato. Sveriges röst för mänskliga rättigheter och fred i världen ska fortsätta vara stark. Vi ska inte acceptera kärnvapen som en del av vårt försvar. Sverige bör lagstifta mot kärnvapen på svensk mark och underteckna FN:s kärnvapenkonvention.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Den som har oturen att bli arbetslös ska inte bli fattig. Oavsett om man blir sjuk eller arbetslös bör man omfattas av en försäkring som hänger ihop. Man ska inte kunna falla mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Allemansrätten och möjligheten för alla att bada och njuta av Sveriges stränder ska inte försämras. Stränderna är havens barnkammare och måste värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Vi som har mer kan bidra mer. Det går inte att spara mer på skolan, vården eller äldreomsorgen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Public service bör skyddas och värnas från politisk styrning - i grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Vi är i ett klimatnödläge. Vi måste bort från användningen av fossila bränslen snarast möjligt. Det är därför orimligt att producera nya bilar som går på bensin och diesel när det finns alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Betyg i tidiga år leder till att elever mår sämre men inte till att de klarar skolan bättre. Utvärderingar av tidigareläggningen av betyg visar det. Därför bör vi istället sluta ge betyg i mellanstadiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Tillgången till välfärd är ojämlik. De som betalar mest har ibland mycket sämre tillgång till vård. För en jämlik skola och välfärd i övrigt måste vi omfördela från rikare kommuner till fattigare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Detta är på gång tack vare Miljöpartiets och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Jag hoppas att riksdagen röstar för det!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Marknadshyror skulle leda till höjda hyror, ökad segregation och värre bostadsbrist för de som har minst inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Rälsen är full och vi behöver nya stambanor för att fler människor om mer gods ska kunna transporteras på räls. Genom snabba tåg vet vi att vi får människor att sluta flyga korta sträckor som mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Staten bör säkerställa att det blir en jämlik finansiering så att vi får en lika bra vård i hela landet. Men en stor organisationsreform är inte vad vården behöver. Istället behöver vi förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Pandemin visade hur problematiskt det är att vi har ett system som ekonomiskt straffar den som är hemma när den är sjuk om man har ett jobb som inte kan göras hemifrån, som i t.ex. äldreomsorgen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Anställningstrygghet är viktigt. Det har precis blivit lättare att säga upp anställda. Nu behöver vi istället minska antalet otrygga anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Hirvonen: Vi ska inte börja kompromissa med miljökrav i Sverige eller urfolket samernas rättigheter. Mer av vinsterna från gruvorna bör komma alla människor till del genom höjda mineralavgifter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Sverige utvisar idag fler än andra EU-länder gör till Talibanernas Afghanistan - även kvinnor! Det är helt oförsvarligt. Rättssäkerheten i asylprocessen måste stärkas generellt men särskilt för barn, konvertiteter och hbtqi-personer.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Hirvonen: Vi kan se hur avlyssning av krypterade chattar har varit helt avgörande för att knäcka kriminella nätverk som begått extremt allvarliga brott. Därför vill jag förbättra polisens möjligheter att använda sk. preventiva tvångsmedel. Samtidigt måste människors rätt till ett privatliv respekteras.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Hirvonen: Ojämlikheten har ökat i Sverige. För att stärka välfärden och göra en rättvis klimatomställning behöver rika betala mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Hirvonen: Extra viktig Livet på jorden är hotat av både klimatförändringar och av att skogar huggs ner och görs om till plantager. Det händer inte bara i regnskogarna. Det händer även i Sverige. Vårt eget "Amazonas" - fjällskogen - måste skyddas. Sverige följer inte idag FN:s och EU:s mål om att skydda 30 % av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Hirvonens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning