Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Yasmine Eriksson (fotograf )

Yasmine Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har fötterna på jorden och ser verkligheten för vad den är. Sverige blir allt mer oigenkännligt med ökad otrygghet, segregation och kriminalitet. Jag känner ett djupt ansvar för att bidra med vad jag kan för att göra vårt hem, Sverige, bra igen.

Presentera dig själv

Uppvuxen i Partille, flyttat runt en hel del genom åren men är nu tillbaka i hemkommunen. Gillar djur och natur samt är en miljövän. Intresserar mig för kost och hälsa, både psykisk som fysisk. När jag inte försöker rädda landet tycker jag om att plantera växter, göra buketter, spela piano och måla tavlor. Varit politiskt aktiv inom Sverigedemokraterna sedan 2014.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot och djurskyddspolitisk talesperson, tidigare pressassistent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD i regering med majoritet i riksdagen såklart. Men för att vara realistisk så en majoritetsregering med SD, M och KD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Yasmine Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Det viktiga är att eleverna får en bra, stimulerande, motiverande och trygg skolgång. Hade skolan varit dålig hade inga föräldrar velat placera sina barn där och därmed hade inte friskolan fått några skolpengar för att gå runt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Extra viktig Sverige är beroende av el och energi. Vind- och solkraft är väderberoende och genererar lite när vi som mest behöver det. Kärnkraft är både planerbart och fossilfritt vilket är bra för hushållen, våra företag och för klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Vi har fått mycket stora problem med grovt kriminella i Sverige. Det finns många bostadsområden och platser där t.ex. knark säljs på öppen gata och där skjutningar sker på ljusa dagen bland övriga laglydiga. Hela Sverige måste bli tryggt igen. Visitationszoner skulle vara ett bra redskap för polisen i kampen mot brottsligheten och otryggheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: RUT-avdraget är ett vinnande koncept i min mening. Det skapar arbete, genererar skatteintäkter där många tidigare arbetade svart, det är billigare för hushållen att få hjälp i vardagen och främjar företagande.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Bistånd kan vara bra för människor och planeten, men då måste pengarna gå till rätt ställen och inte till korrupta statsmakter. Kan vi vara smartare med hur vi betalar ut bistånd kan vi få ner den kostnaden och få mer över till pensionärerna, sjukvården, polisen m.m.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Kungahuset har ett historiskt och kulturellt värde för hela Sverige. Kungafamiljens diplomatiska arbete är dessutom mycket viktigt för Sverige ur ett internationellt perspektiv. Allt detta är värt att bevara och självklart måste vi då också finansiera det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Extra viktig De orimligt dyra drivmedelspriserna i Sverige är ohållbara. Det drabbar alla, företag som hushåll. Kör man inte själv ett fordon som går på bensin eller diesel så drabbas man ändå av högre kostnader som ett resultat av att transporter har blivit dyrare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Det är direkt oansvarigt att låta vår befolkning få ännu dyrare boendekostnader i tider när det redan har blivit dyrare att leva i Sverige.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Viss kultur är det bra att det offentliga förvaltar så inte kulturhistoriska värden går förlorade t.ex.. Däremot är det mycket kultur som kostar skattebetalarna stora summor men som generar lite värde och hade kunnat läggas på andra samhällsviktiga funktioner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Vindkraftverk bidrar förvisso med fossilfri energi men utbyggnaden av den riskerar att göra stora ingrepp i naturen och störa och skada djurliv. Kommunerna måste ha möjlighet att stoppa byggnation på olämpliga platser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Vi har i många år nu haft hitresta tiggare från andra länder. Ofta är dom inte bara utsatta genom fattigdom utan utnyttjas genom människohandel. Något som kommer fortsätta så länge vi tillåter denna organiserade verksamhet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Män och kvinnor är biologiskt olika även om man inte känner sig som varken det ena eller andra. Att införa ett tredje juridiskt kön skulle t.ex. kunna innebära problem vid behov av sjukvård men också vid internationellt resande.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Extra viktig Jag tror varje familj vet vad som fungerar bäst i deras familje-/arbetssituation och det är inget staten bör komplicera genom tvång. Fördela dagarna lika mellan föräldrarna, men tillåt dem att fritt kunna ge bort dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Här har de privata aktörerna varit innovativa samtidigt som de avlastar den offentliga vården. Det viktiga är att de håller en bra kvalitet och regionerna och kommunerna borde själva bli mer tillgängliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Regeln måste vara tillfälligt uppehållstillstånd om man har anledningar som kräver tillfälligt uppehälle i landet. Ska man stanna i Sverige permanent ska man också bli svensk medborgare där medborgarskapet är kravbaserat och inte ges ut lättvindigt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Sverigedemokraterna har länge velat se höjd A-kassa. Det är viktigt att ha ett bra ekonomiskt skydd under tiden man söker arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Vi behöver lättnader i strandskyddsreglerna, framför allt på glesbefolkade platser som hade kunnat attrahera fler att bo på orten. Däremot måste allmänhetens tillgång till vattenområdena övervägas inför beslut.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Försvaret måste rustas upp, men det är möjligt genom att flytta pengar från dåliga kostsamma budgetposter istället för att beskatta befolkningen ännu mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Public Service fyller en viktig funktion men när alla betalar för det genom skatten så bör deras uppdrag vara mer samhällsnyttigt och mindre "trams".

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Att fasa ut fossildrivna fordon kräver mycket och är idag kostsamt och miljöpåverkande. Teknikutvecklingen och infrastrukturen måste hinna med. Ett förbud 2025 är inte hållbart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Att viss fördelning sker är bra, däremot behöver systemet ses över och välskötta kommuner ska behöva betala ännu mer till andra kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Man bör få likvärdig vård oavsett var du bor i landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yasmine Eriksson: Såklart är det viktigt att man känner sig trygg som anställd. Samtidigt är det ofta oerhört svårt att sparka en anställd som t.ex. arbetat länge på företaget men som nu inte längre presterar. Frågan bör utredas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yasmine Eriksson: Den förda invandringspolitiken har resulterat i att Sverige har tagit emot fler än vi hunnit få in i samhället vilket har fått stora konsekvenser med segregation, svenskfientlighet, bidragstagande, bostadsbrist m.m.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yasmine Eriksson: Det är bra att övervakning sker av kriminella och misstänkt kriminella.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yasmine Eriksson: Det ska löna sig att jobba, bygga kapital och vara företagsam. Skatten bör vara mer jämlik. Vi får inte ta ut orimligt mycket i skatt som riskerar att människor och företag helt slutar betala skatt i Sverige genom flytt till annat land med lägre skattetryck.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Yasmine Erikssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Yasmine Eriksson: Alla områden är viktiga, men kunde bara välja tre. Kommuner och regioner också ett ansvar för vissa av dessa områden.