Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nora Karlsson (fotograf null)

Nora Karlsson

Vad har du för yrke?

Statsvetare och Nationalekonom

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Mary Wollstonecraft

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Nora Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Nora Karlsson: Alla typer av fossilfri energi är bra, men på sikt bör alla subventioner till särskilda energislag avskaffas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Nora Karlsson: Det är viktigt att uttaget av föräldraförsäkringen blir mer jämställt, särskilt då det finansieras av skattemedel. Däremot bör staten inte lägga sig i exakt hur uppdelning ska ske.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Nora Karlsson: Försvaret är en av statens huvuduppgifter och det bör kunna finansieras utifrån det skattetryck vi redan har. Det är snarare än fråga om prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Nora Karlsson: Idag fungerar det kommunala utjämningsystemet rätt dåligt och det behöver ses över för att det ska uppfylla sitt syfte.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Nora Karlsson: Extra viktig De som säljer sexuella tjänster är oftast väldigt utsatta och vi har en skyldighet att även värna deras rättigheter. Flera människorättsorganisationer som Amnesty menar att dessa typ av åtgärder skulle skada dessa kvinnor ännu mer. Därför är det fel väg att gå.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Nora Karlsson: Extra viktig IEA menar att vi kommer behöva 6 gånger så mycket mineraler för att nå nettonollutsläpp till 2050. Det behövs för solpaneler, vindkraftverk och elbilar. Därför är detta en viktig klimatfråga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Nora Karlsson: Extra viktig Sverige har en skyldighet att hjälpa människor på flykt. Däremot måste Sverige se över våra system för mottagande och de kostnader som är kopplade till detta, exempelvis genom att personer på sikt fasas in i välfärden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Nora Karlsson: Skatten bör generellt sänkas för alla och tröskeln för statlig inkomstskatt bör höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nora Karlssons val:

  • Integration
  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat