Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Oscar Askling (fotograf Oscar Askling)

Oscar Askling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kan bidra med brinnande iver för en hållbar planet och hållbara människor. Jag kommer med en hel del kunskaper och stor ödmjukhet över utmaningens dignitet. Miljö och klimat är alltid prioriterat för mig men har stor drivkraft i hur samhällen bör kunna organiseras och utvecklas mer i riktning till FN: globala hållbarhetsmål; agenda 2030.

Presentera dig själv

Jag är en småbarnsförälder till tre småbarn och bor i Kristinehamns kommun i Värmland. Jag föddes i Örebro och växte upp i Fjugesta strax utanför Örebro. Jag är 32 år gammal och arbetar som sötvattensbiolog. Jag har liten erfarenhet av kommunpolitik där jag varit språkrör och ledamot i nämnd, samt ersättare i fullmäktige.

Vad har du för yrke?

Sötvattensbiolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

B Schlaug, I Lövin, B Göransson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser att Mp bör återgå i regering med S och helst V. Jag ser gärna att C och L kan bidra till en bra majoritet för Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Oscar Askling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Bildning ska drivas av välvilja och med incitament för barnets bästa. Vinstutdelning skapar press för fokus på ekonomi snarare än kvalitet. Vinster ska ske genom god skolgång till samhället och inte delas ut till bolagsägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Svensk energi har väldigt goda förutsättningar för billig, säker, förnybar, hållbar och verkligt grön energi. Ny kärnkraft kan inte hjälpa klimatutsläppen i tid för Svergies del.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Integriteten är viktigt i ett öppet och tolerant demokratiskt samhälle. Risken för kränkning och negativ spänning mot myndigheter blir större.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: En bra utveckling för avdraget vore att stimulera för ökad cirkulär resurshushållning för att gynna reparation och uthyrning mm.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Sverige bör vara ledande och sätta ribban för en generös biståndspolitik som hjälper utvecklingen utomlands med riktningen för hållbar utveckling.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Jag anser att monarkin är kvarlevor av en svunnen tid och snarare legitimerar ojämlikhet och klassamhälle.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Ekonomiska styrmedel är ett av de främsta verktygen vi har för att snabba på en grön omställning. Stöd finns via andra åtgärder som kompenserar kostnader och som hjälper till i omställningen. Det är mycket viktigt att hålla fast riktningen om hållbarhet för marknadsaktörer så de kan anpassas till mer stabila förutsättningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: För att bemöta ojämlikhet är det sunt att se över beskattningar på kapital. Men huruvida det bör utformas tåls att utredas mer. Progressiv beslattning är det viktiga här.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Kulturen ska vara fri och tillgänglig för alla. Det finansieras bäst offentligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Det är viktigt att beakta kommuners självbestämmande men nuvarande system skapar stora problem för planerare, aktörer och investeringar. Man måste tidigt behandla vindkraftsfrågan för att sedan låta beslutet ligga som stabila förutsättningar för etableringen för att motverka ineffektivitet och onödiga kostnader. Annars kommer vi ingenstans.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Man kan inte förbjuda fattigdom och att be om stöd. Förebyggande och koordinerande insatser är mer effektivt och humanistiskt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Det är inte rätt att det inte finns möjlighet för inkludering när jaget inte finner sin plats i rådande normer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Det är viktigt att dela mellan föräldrar för att öka jämställdheten och även för barnets trygghet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Jag anser skatten ska gå till den gemensamma välfärd och inte till enskilda.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Tillfälliga uppehållstillstånd skapar stor osäkerhet och främjar inte integration. Det är inte human migrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Sverige bör fortsätta att vara en alliansfri fredsmäklande makt som jobbar för nedtrappning, fred och avspänning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Svergies a-kassa är ganska låg jämfört med andra OECD-länder och det är viktigt att motverka ekonomiska klyftor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Strandskyddet är mycket viktigt och något vi ska värna som svensk tradition. Naturen tillhör alla. Det är viktigt att reglera den exploateringsiver som drivs av lyxjakt när förutsättningarna för biologisk mångfald minskar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Ett försvar är viktigt men samtidigt krävs skatteunderlaget för att bekämpa andra samhällsproblem samt för den gröna omställningen.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Public service är det mest neutrala vi kan inhämta samhällets gemenskap ifrån. Det finns en granskningsnämnd som har en viktig funktion, och det är inte förnuftigt att nedmontera public service utefter den rådande polariseringen som drivs främst av inhämtningen av information från källor vars uppsåt är opinionsbildande snarare än en objektiv samhällsskildring.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Det är inte förenligt med minskade utsläpp att fortsätta sälja oljeberoende transportmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig Barn ska vara barn så länge de kan och tidiga betyg skapar oerhört press, stress och psykiskt lidande. Hjälp kan sättas in ändå med rätt ekonomiskt stöd till skolor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Om hela Sverige ska med krävs solidaritet. Klyfta mellan land och stad måste hanteras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Utnyttjandet av utsatta måste få större konsekvenser.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Det kan inte vara så att det bara ska byggas för de med större ekonomiska tillgångar. Investeringsstöd funkar betydligt bättre.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Höghastighetstågen har potential att skapa en tillgänglig, utsläppsfri och snabb kommunikation för ett rörligt Sverige, särskilt för våra framtida generationer. Det kostar utsläpp under kort period, men långsiktigt är det en större vinst. Det är en enorm tillgång för Sverige när det väl är på plats.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Det kan vara lockande att blicka åt det hållet men logiken att beslut ska ske närmast medborgarna torde vara en gångbar slutsats. Jag tror snarare att tillitsbaserad och ökad finansiering av offentlig sektor, samt kompetensförsörjning är viktigare steg att ta till.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Karensdagen stimulerar till att arbeta sjuk, bidra till smittspridning, och minskad tid för återhämtning. Vi föds inte för att jobba, vi föds för att leva. Den låga kostnad som uppstår för arbetsgivare kan ses som en investering när man skapar tillit till anställda. Förekommer systematiskt utnyttjande bör det finns flera åtgärder man kan utveckla för att finna en jämkad lösning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Trygghet för anställda är viktigt och med bra ledarskap och möjligheter till kompetensutveckling finns snarare nyckelfaktorer.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Oscar Askling: Det är viktigt att gruvor inte öppnas lättvindigt när ekonomiska incitament tenderar väga tyngre än de långsiktiga negativa effekterna på natur och ekosystemtjänster. Även om gruvor kan komma behövas öppnas måste vi bli bättre på att återvinna, effektivisera, och återöppna de som redan finns om behovet finns. Det cirkulära samhället har större potential att återvinna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oscar Askling: Det är en stor utmaning opinionsmässigt, men det inskränkta och ansvarslösa internationella debatten är inte human eller hållbar i en värld som ser t.ex. ökade klimatflyktingar, ofta pga av rika länders avtryck. Om fler nationer kunde luckra upp sina beslut skulle vi gemensamt kunna hantera asylrättens premisser mycket enklare och humanare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oscar Askling: Integriteten är viktig i ett öppet, tolerant demokratisk samhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oscar Askling: För att råda bot på en skadlig ojämlikhet måste progressiv beskattning ske. Var den gränsen bör gå är jag mindre säker på dock.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Oscar Askling: Extra viktig ”Skog” som benämns slarvigt idag är oftast plantager som har stor inverkan på både mark, vatten, biologiska mångfalden och skogens egna motståndskraft mot extrema väderfenomen. För klimatet- och den biologiska mångfaldens skull, men även för kulturtradition och rekreation krävs betydligt mer skydd av skog. Naturskogarna är hotade och det påverkar även oss människor.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Oscar Asklings val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning